Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuka i edukacja

Studia na tym kierunku wyposażają w wiedzę na temat nowoczesnych sztuk wizualnych oraz przygotowują studenta do pracy edukatora, nauczyciela i animatora kultury, a także do budowania ścieżki zawodowej w art-biznesie. Dają szansę na rozwijanie indywidualnych zainteresowań i umiejętności warsztatowych w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby, intermediów, struktur wizualnych, grafiki, fotografii oraz malarstwa cyfrowego.

Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia m. in. z dziedziny historii i teorii sztuki, a także zajęcia praktyczne realizowane w ramach wyjazdów plenerowych i edukacyjnych.

Studia dają możliwość specjalizowania się w ramach jednej z dwóch proponowanych specjalności:

 • nauczycielskiej,
 • animacja kultury.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku sztuka i edukacja

Studia na tym kierunku są propozycją dla osób otwartych, wrażliwych, pragnących rozwijać swoje zainteresowania, które poszukują przestrzeni do realizowania projektów artystycznych.

Program kształcenia na kierunku sztuka i edukacja

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • warsztaty twórczego myślenia
 • wprowadzenie do wiedzy o kulturze
 • pracownia rysunku
 • pracownia malarstwa
 • pracownia rzeźby
 • pracownia graficzna
 • fotografia
 • pracownia struktur wizualnych
 • pracownia intermedialna
 • malarstwo cyfrowe
 • edukacja i animacja kulturowa teoria
 • historia sztuki
 • metodologia teorii sztuki
 • projektowanie graficzne dla wydarzeń edukacyjnych
 • sztuka najnowsza – konteksty i zjawiska
 • autopromocja i marketing sztuki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuka i edukacja

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I i II stopnia odbywa się w oparciu o:

 • przegląd prac plastycznych,
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Perspektywy pracy po kierunku sztuka i edukacja

Studia kształcą przyszłych twórców, chcących zdobyć dodatkowe kompetencje do wykonywania zawodu animatora kultury, instruktora sztuki oraz nauczyciela przedmiotów artystycznych.

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych instytucjach kultury, fundacjach i stowarzyszeniach z obszaru kultury oraz w ramach podmiotów art-biznesu.

Opinie o kierunku sztuka i edukacja

Kierunki pokrewne do kierunku sztuka i edukacja

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuka i edukacja

W których miastach można studiować kierunek sztuka i edukacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu