Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuki wizualne

Studia na kierunku Sztuki wizualne łącza w sobie ogólnohumanistyczną wiedzę o kulturze współczesnej z rozwijaniem własnego warsztatu artystycznego. Każdy student może poszerzać swoją wiedzę oraz doskonalić kunszt w dziedzinach takich jak malarstwo, grafika warsztatowa, rysunek, projektowanie graficzne, fotografia czy rzeźba.

Student zdobywa podczas studiów wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka - twórcy oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Co więcej, potrafi realizować i upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, prowadzi zajęcia warsztatowe w zakresie sztuk plastycznych.

Specjalizacje oferowane na kierunku:

 • alternatywne formy edukacji
 • media cyfrowe i projektowanie graficzne
 • fotografia.

Dla kogo studia na kierunku sztuki wizualne

Przyszły student kierunku Sztuki wizualne powinien posiadać wiedzę ogólną o kulturze i sztuce, być świadomym oddziaływania form plastycznych jako środka wyrazu, a także wykazywać znajomość podstawowych zasad kompozycji.

Kandydat musi dysponować umiejętnością abstrakcyjnego myślenia oraz operować warsztatem malarskim i rysunkowym.

Program kształcenia na kierunku sztuki wizualne

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • filozofia
 • historia sztuki
 • teoria sztuki
 • malarstwo
 • rysunek
 • rzeźba
 • fotografia
 • grafika
 • działanie performatywne i multimedialne
 • struktury wizualne
 • estetyka
 • projektowanie graficzne
 • animowane formy filmowe
 • arteterapia
 • liternictwo z elementami typografii
 • podstawy technik cyfrowych
 • marketing sztuki
 • projektowanie na potrzeby internetu
 • komunikacja wizualna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuki wizualne

Kandydaci na kierunek Sztuki wizualne rekrutowani są na podstawie prac własnych lub wyników uzyskanych podczas egzaminów praktycznych mających na celu sprawdzenie uzdolnień plastycznych.

W skład prac wchodzi min. 10 prac z zakresu malarstwa i rysunku w dowolnych technikach oraz dodatkowe prace z różnych zakresów sztuki wizualnej. Na egzamin składa się rysunek (studium postaci), zadanie kompozycyjno-projektowe oraz malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy).

Podczas rekrutacji dodatkowo uwzględniany jest język obcy nowożytny.

Zawsze wcześniej należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne na konkretnej uczelni. Informacje te znajdują się w serwisach rekrutacyjnych szkół wyższych.


Perspektywy pracy po kierunku sztuki wizualne

Absolwent kierunku Sztuki wizualne posiada poznawcze oraz praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku sztuki.

Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w:

 • ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzeach, galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych itp.)
 • ośrodkach promocyjnych i reklamowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na dwuletnich studiach drugiego stopnia.


Opinie o kierunku sztuki wizualne

Jeżeli jesteś osobą uzdolnioną plastycznie, chcesz się rozwijać dalej w tym kierunku, to zachęcam do zapoznania się z tymi studiami.

Kierunki pokrewne do kierunku sztuki wizualne

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuki wizualne

W których miastach można studiować kierunek sztuki wizualne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie