Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuki wizualne

Studia na kierunku Sztuki wizualne łącza w sobie ogólnohumanistyczną wiedzę o kulturze współczesnej z rozwijaniem własnego warsztatu artystycznego. Każdy student może poszerzać swoją wiedzę oraz doskonalić kunszt w dziedzinach takich jak malarstwo, grafika warsztatowa, rysunek, projektowanie graficzne, fotografia czy rzeźba.

Student zdobywa podczas studiów wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka - twórcy oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Co więcej, potrafi realizować i upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, prowadzi zajęcia warsztatowe w zakresie sztuk plastycznych.

Specjalizacje oferowane na kierunku:

 • alternatywne formy edukacji
 • media cyfrowe i projektowanie graficzne
 • fotografia.

Dla kogo studia na kierunku sztuki wizualne

Przyszły student kierunku Sztuki wizualne powinien posiadać wiedzę ogólną o kulturze i sztuce, być świadomym oddziaływania form plastycznych jako środka wyrazu, a także wykazywać znajomość podstawowych zasad kompozycji.

Kandydat musi dysponować umiejętnością abstrakcyjnego myślenia oraz operować warsztatem malarskim i rysunkowym.

Program kształcenia na kierunku sztuki wizualne

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • filozofia
 • historia sztuki
 • teoria sztuki
 • malarstwo
 • rysunek
 • rzeźba
 • fotografia
 • grafika
 • działanie performatywne i multimedialne
 • struktury wizualne
 • estetyka
 • projektowanie graficzne
 • animowane formy filmowe
 • arteterapia
 • liternictwo z elementami typografii
 • podstawy technik cyfrowych
 • marketing sztuki
 • projektowanie na potrzeby internetu
 • komunikacja wizualna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuki wizualne

Kandydaci na kierunek Sztuki wizualne rekrutowani są na podstawie prac własnych lub wyników uzyskanych podczas egzaminów praktycznych mających na celu sprawdzenie uzdolnień plastycznych.

W skład prac wchodzi min. 10 prac z zakresu malarstwa i rysunku w dowolnych technikach oraz dodatkowe prace z różnych zakresów sztuki wizualnej. Na egzamin składa się rysunek (studium postaci), zadanie kompozycyjno-projektowe oraz malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy).

Podczas rekrutacji dodatkowo uwzględniany jest język obcy nowożytny.

Zawsze wcześniej należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne na konkretnej uczelni. Informacje te znajdują się w serwisach rekrutacyjnych szkół wyższych.


Perspektywy pracy po kierunku sztuki wizualne

Absolwent kierunku Sztuki wizualne posiada poznawcze oraz praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku sztuki.

Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w:

 • ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzeach, galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych itp.)
 • ośrodkach promocyjnych i reklamowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na dwuletnich studiach drugiego stopnia.


Opinie o kierunku sztuki wizualne

Jeżeli jesteś osobą uzdolnioną plastycznie, chcesz się rozwijać dalej w tym kierunku, to zachęcam do zapoznania się z tymi studiami.

Kierunki pokrewne do kierunku sztuki wizualne

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuki wizualne

W których miastach można studiować kierunek sztuki wizualne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu