Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuki wizualne

Studia na kierunku Sztuki wizualne łącza w sobie ogólnohumanistyczną wiedzę o kulturze współczesnej z rozwijaniem własnego warsztatu artystycznego. Każdy student może poszerzać swoją wiedzę oraz doskonalić kunszt w dziedzinach takich jak malarstwo, grafika warsztatowa, rysunek, projektowanie graficzne, fotografia czy rzeźba.

Student zdobywa podczas studiów wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka - twórcy oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Co więcej, potrafi realizować i upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, prowadzi zajęcia warsztatowe w zakresie sztuk plastycznych.

Specjalizacje oferowane na kierunku:

 • alternatywne formy edukacji
 • media cyfrowe i projektowanie graficzne
 • fotografia.

Dla kogo studia na kierunku sztuki wizualne

Przyszły student kierunku Sztuki wizualne powinien posiadać wiedzę ogólną o kulturze i sztuce, być świadomym oddziaływania form plastycznych jako środka wyrazu, a także wykazywać znajomość podstawowych zasad kompozycji.

Kandydat musi dysponować umiejętnością abstrakcyjnego myślenia oraz operować warsztatem malarskim i rysunkowym.

Program kształcenia na kierunku sztuki wizualne

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • filozofia
 • historia sztuki
 • teoria sztuki
 • malarstwo
 • rysunek
 • rzeźba
 • fotografia
 • grafika
 • działanie performatywne i multimedialne
 • struktury wizualne
 • estetyka
 • projektowanie graficzne
 • animowane formy filmowe
 • arteterapia
 • liternictwo z elementami typografii
 • podstawy technik cyfrowych
 • marketing sztuki
 • projektowanie na potrzeby internetu
 • komunikacja wizualna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuki wizualne

Kandydaci na kierunek Sztuki wizualne rekrutowani są na podstawie prac własnych lub wyników uzyskanych podczas egzaminów praktycznych mających na celu sprawdzenie uzdolnień plastycznych.

W skład prac wchodzi min. 10 prac z zakresu malarstwa i rysunku w dowolnych technikach oraz dodatkowe prace z różnych zakresów sztuki wizualnej. Na egzamin składa się rysunek (studium postaci), zadanie kompozycyjno-projektowe oraz malarstwo (studium martwej natury) lub rzeźba (studium głowy).

Podczas rekrutacji dodatkowo uwzględniany jest język obcy nowożytny.

Zawsze wcześniej należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne na konkretnej uczelni. Informacje te znajdują się w serwisach rekrutacyjnych szkół wyższych.


Perspektywy pracy po kierunku sztuki wizualne

Absolwent kierunku Sztuki wizualne posiada poznawcze oraz praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku sztuki.

Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w:

 • ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzeach, galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych itp.)
 • ośrodkach promocyjnych i reklamowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na dwuletnich studiach drugiego stopnia.


Opinie o kierunku sztuki wizualne

Jeżeli jesteś osobą uzdolnioną plastycznie, chcesz się rozwijać dalej w tym kierunku, to zachęcam do zapoznania się z tymi studiami.

Kierunki pokrewne do kierunku sztuki wizualne

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuki wizualne

W których miastach można studiować kierunek sztuki wizualne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Zamojska
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Opolska
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu