Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rzeźba

Rzeźba to jedna z najważniejszych i najstarszych sztuk plastycznych.

Program studiów rzeźbiarskich obejmuje przede wszystkim zajęcia praktyczne z zagadnień przestrzennych. Jedną z ważniejszych poruszanych w trakcie nauczania kwestii jest kształtowanie bryły w relacji do otoczenia. Uwzględnione są również technologie cyfrowe (3D) i zagadnienia związane z projektowaniem.

Zależnie od uczelni, studenci kierunku mają do dyspozycji różnorakie zaplecze techniczne, takie jak odlewnia i pracownia metalu, pracownia drewna, kamienia, ceramiki czy konserwacji i rekonstrukcji rzeźby.

Ważnym ogniwem w programie dydaktycznym jest przygotowanie do współpracy w projektowaniu otoczenia w planie architektonicznym i urbanistycznym. Integralną częścią studiów są praktyki, warsztaty i plenery rzeźbiarskie oraz rysunkowo–malarskie.

Dla kogo studia na kierunku rzeźba

Kandydat na studia rzeźbiarskie musi posiadać talent plastyczny i zdolności manualne, nowatorskie spojrzenie na sztukę oraz kreatywność.

Program kształcenia na kierunku rzeźba

Program studiów rzeźbiarskich obejmuje zajęcia z takich zagadnień jak:

 • pracownia podstaw rzeźby
 • pracownia podstaw rysunku
 • pracownia podstaw kompozycji przestrzennej
 • anatomia
 • perspektywa
 • technologia rzeźby
 • historia rzeźby.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rzeźba

Jak to często bywa w przypadku uczelni artystycznych, kluczowy podczas rekrutacji jest egzamin wstępny, którego dokładne zasady określa każda uczelnia z osobna.

Perspektywy pracy po kierunku rzeźba

Absolwenci kierunku rzeźba są przygotowani do indywidualnej pracy twórczej. Mogą podjąć się nie tylko pracy typowo rzeźbiarskiej, ale i projektowania wnętrz, scenografii oraz modelowania 3D.

Opinie o kierunku rzeźba

Kierunki pokrewne do kierunku rzeźba

Jakie uczelnie oferują kierunek rzeźba

W których miastach można studiować kierunek rzeźba

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie