Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuka współczesna

Studia na kierunku Sztuka współczesna umożliwiają poszerzanie wiedzy akademickiej w zakresie współczesnych zjawisk w sztuce i kulturze oraz wyposażają w umiejętności związane z organizowaniem wystaw i działalnością na polu krytyki sztuki. Studenci uczą się od ekspertów, którzy mają praktyczne doświadczenie w tworzeniu wystaw oraz publikują artykuły poświęcone sztuce współczesnej na łamach czasopism artystycznych.

Są to studia II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku sztuka współczesna

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich. To kierunek dla osób o uzdolnieniach artystycznych, interesujących się sztuką współczesną i organizacją życia artystycznego.

Program kształcenia na kierunku sztuka współczesna

Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny, dlatego w programie znaleźć można nie tylko szerokie spektrum kursów z historii wideo, fotografii, performance, sztuki zaangażowanej społecznie, sztuki (post)internetowej, antropologii, filozofii i socjologii sztuki, ale także zajęcia praktyczne realizowane w ramach warsztatów kuratorskich, redaktorskich i translatoriach. Uwzględniono również przedmioty przygotowujące do pozyskiwania środków finansowych na realizację wydarzeń artystycznych, prawa autorskiego, prawnego i ekonomicznego funkcjonowania instytucji kulturalnych oraz działań promocyjnych w kulturze.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuka współczesna

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o:

 • weryfikację ocen na dyplomie ukończenia studiów,
 • rozmowę kwalifikacyjną dotycząca zainteresowań kandydata sztuką współczesną i innymi dziedzinami humanistyki oraz motywacji do podjęcia studiów na wybranym kierunku, ewentualnie możliwa będę także prezentacja zrealizowanych już projektów/opublikowanych tekstów dotyczących sztuki współczesnej.

Perspektywy pracy po kierunku sztuka współczesna

Absolwent dysponują szeroką wiedzą humanistyczną oraz umiejętnościami umożliwiającymi realizowanie się zawodowo w roli kuratora oraz krytyka i teoretyka sztuki współczesnej. Znajdzie zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • centrach i galeriach sztuki,
 • mediach i prasie specjalistycznej,
 • instytucjach zajmujących się organizacją wydarzeń kulturalnych.

Opinie o kierunku sztuka współczesna

Kierunki pokrewne do kierunku sztuka współczesna

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuka współczesna

W których miastach można studiować kierunek sztuka współczesna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu