Jakiego kierunku studiów szukasz?

Artystyczna grafika komputerowa

Studia na kierunku Artystyczna grafika komputerowa dają możliwość poznania różnorodnych technik wizualizacyjnych oraz projektowych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych tj. pakietu Corel, pakietu Adobe, 3dsmax, InDesign, Flash.

Program dydaktyczny zawiera zagadnienia projektowania graficznego, grafiki warsztatowej i podstaw multimediów. Studia zapewniają słuchaczom wielotorowy rozwój kompetencji zawodowych i społecznych.

Wszechstronny rozwój osobowości twórczej słuchaczy i wyposażenie ich w nowe, dodatkowe umiejętności plastyczne oraz w szeroką i bogatą wiedzę humanistyczną. Program dydaktyczny stanowi połączenie tradycyjnego modelu Akademii Sztuk Pięknych ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych.

Program studiów na kierunku Artystyczna grafika komputerowa mają na celu wykształcenie absolwenta, który:

 • Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie.
 • Jest dobrze przygotowany do posługiwania się zarówno tradycyjnymi jak i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego,
 • Jest zdolny do samodzielnej, pracy artystycznej i projektowej w różnorodnych instytucjach takich jak: wydawnictwa, media prasowe i elektroniczne, instytucje wystawiennicze, instytucje kulturalno-oświatowe.
Dla kogo studia na kierunku artystyczna grafika komputerowa
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku artystyczna grafika komputerowa
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku artystyczna grafika komputerowa
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku artystyczna grafika komputerowa
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku artystyczna grafika komputerowa
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku artystyczna grafika komputerowa
Jakie uczelnie oferują kierunek artystyczna grafika komputerowa
W których miastach można studiować kierunek artystyczna grafika komputerowa
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska