Jakiego kierunku studiów szukasz?

Artystyczna grafika komputerowa

Studia na kierunku Artystyczna grafika komputerowa dają możliwość poznania różnorodnych technik wizualizacyjnych oraz projektowych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych tj. pakietu Corel, pakietu Adobe, 3dsmax, InDesign, Flash.

Program dydaktyczny zawiera zagadnienia projektowania graficznego, grafiki warsztatowej i podstaw multimediów. Studia zapewniają słuchaczom wielotorowy rozwój kompetencji zawodowych i społecznych.

Wszechstronny rozwój osobowości twórczej słuchaczy i wyposażenie ich w nowe, dodatkowe umiejętności plastyczne oraz w szeroką i bogatą wiedzę humanistyczną. Program dydaktyczny stanowi połączenie tradycyjnego modelu Akademii Sztuk Pięknych ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych.

Program studiów na kierunku Artystyczna grafika komputerowa mają na celu wykształcenie absolwenta, który:

 • Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie.
 • Jest dobrze przygotowany do posługiwania się zarówno tradycyjnymi jak i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego,
 • Jest zdolny do samodzielnej, pracy artystycznej i projektowej w różnorodnych instytucjach takich jak: wydawnictwa, media prasowe i elektroniczne, instytucje wystawiennicze, instytucje kulturalno-oświatowe.

Dla kogo studia na kierunku artystyczna grafika komputerowa

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku artystyczna grafika komputerowa

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku artystyczna grafika komputerowa

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku artystyczna grafika komputerowa

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku artystyczna grafika komputerowa

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku artystyczna grafika komputerowa

Jakie uczelnie oferują kierunek artystyczna grafika komputerowa

W których miastach można studiować kierunek artystyczna grafika komputerowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu