Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie projektami społecznymi

Zarządzanie projektami społecznymi to kierunek przygotowujący absolwentów do sprawnego funkcjonowania w różnych sferach życia społecznego.

Studenci poznają sposoby diagnozowania problemów społecznych, ich rozwiązywania, kształtowania postaw obywatelskich.

Zdobywają wiedzę o zarządzaniu różnorodnymi formami działań społecznych, politycznych i gospodarczych. Uczą się definiować i opisywać różnego rodzaju struktury społeczne (w tym kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne) oraz ich wzajemne relacje, uwzględniając wymiar lokalny, krajowy i międzynarodowy.

Poznają metody, techniki i narzędzia badawcze niezbędne do projektowania i prowadzenia badań społecznych.

Atutem absolwenta na rynku pracy będzie dobre przygotowanie do efektywnego pełnienia różnych ról w instytucjach rządowych i samorządowych, organizacjach społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, krajowych i lokalnych mediach, partiach politycznych, związkach zawodowych, organizacjach biznesu i przedsiębiorstwach.

Specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • komunikator w projektach społecznych
 • analityk społeczny
 • lider projektów społecznych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi

To kierunek przewidziany dla osób, którym nieobca jest troska o problemy społeczne, innych obywateli.

To najczęściej osoby aktywne, otwarte, komunikatywne, dynamiczne, konsekwentne, zaangażowane.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie projektami społecznymi

Program studiów kładzie silny nacisk na profesjonalną wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne.

Wybrane przedmioty w toku studiów:

 • społeczeństwo i polityka
 • psychologia społeczna
 • komunikacja społeczna
 • metody twórczego myślenia
 • społeczeństwo obywatelskie
 • diagnostyka społeczna
 • negocjacje i mediacje
 • metody i techniki badań społecznych
 • polityka społeczna i gospodarcza
 • sztuka wystąpień publicznych
 • wprowadzenie do zarządzania projektem społecznym
 • mechanizmy zmiany społecznej
 • animacja aktywności społecznej
 • konsulting społeczny
 • pluralizm kulturowy.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie projektami społecznymi

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są przedmioty zdawane na maturze.

Najczęściej są to:

 • język obcy
 • matematyka
 • historia
 • wos
 • geografia.

Zawsze sprawdzajcie, które z nich wymagane są na wybranej przez Was uczelni, jakie przeliczniki punktów stosowane są do poziomów egzaminu.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie projektami społecznymi

Studia na kierunku przygotowują do pracy w:

 • organizacjach pozarządowych
 • mediach
 • instytucjach doradczych
 • partiach politycznych
 • związkach zawodowych
 • instytucjach kultury
 • przedsiębiorstwach
 • organizacjach biznesu.

Opinie o kierunku zarządzanie projektami społecznymi

Studia na tym kierunku są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie realizacji projektów społecznych.

Posłuchajcie co o zarządzani projektami społecznymi mówią sami studenci i wykładowcy:


Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie projektami społecznymi

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie projektami społecznymi

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie projektami społecznymi

Komentarze (2)

xyz
Czy ciężko jest dostać się na ten kierunek? Jakie były progi punktowe w poprzednich latach?
31.05.2020
29.04.2020
Ala
Studia unikatowe, a zagadnienia takie bardzo na czasie.

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie