Jakiego kierunku studiów szukasz?

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną to kierunek interdyscyplinarny, kształcący kadry placówek kulturalnych oraz instytucji oświatowych. Studenci uczą się pracy także z dziećmi z trudnych rodzin, najmłodszymi o specjalnych potrzebach oraz ze środowiskami zagrożonymi patologią i wykluczeniem społecznym.

Program studiów przewiduje poznanie przez studentów podstaw filozofii, socjologii (w tym socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze oraz kultury współczesnej w najważniejszych jej zjawiskach i procesach. Istotnym elementem kształcenia na opisywanym kierunku jest możliwość wyboru przez studentów zajęć warsztatowych z różnych dziedzin twórczości a także zajęć terenowych realizowanych w formie praktyk zawodowych oraz obozów twórczych i badawczych.

Dla kogo studia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Odpowiednim kandydatem na te studia będzie osoba empatyczna, umiejąca pracować z ludźmi (zwłaszcza z dziećmi), a dodatkowo zainteresowana szeroko pojętą kulturą.

Program kształcenia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Wybrane przedmioty wykładane w ramach kierunku:

 • filozofia
 • historia kultury
 • organizacja i reżyseria widowisk
 • organizacyjno-prawne podstawy działalności społeczno-kulturalnej
 • socjologia
 • wprowadzenie do psychologii
 • wprowadzenie do wiedzy o kulturze
 • edukacja kulturalna w zakresie edukacji formalnej i nieformalnej
 • elementy pedagogiki
 • film z elementami upowszechniania
 • literatura z elementami upowszechniania
 • muzyka z elementami upowszechniania
 • sztuki plastyczne z elementami upowszechniania
 • teatr z elementami upowszechniania
 • teoretyczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje zarówno klasyczny konkurs świadectw dojrzałości (punktowane są dowolne przedmioty, przy czym poziom rozszerzony daje dwukrotnie większą liczbę punktów), jak i rozmowę kwalifikacyjną na temat aktywności kulturalnej, społecznej i twórczej kandydata.

Perspektywy pracy po kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Absolwent studiów animacji społeczno-kulturalnej z edukacją kulturalną może znaleźć pracę w:

 • instytucjach kultury
 • wydziałach kultury samorządów lokalnych
 • organizacjach pozarządowych związanych z kulturą.

Jest przygotowany do prowadzenia związanych z kulturą zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, organizowania czasu wolnego osobom w różnych grupach wiekowych i w różnych środowiskach, opracowywania i realizowania projektów opartych na kontaktach i współpracy międzypokoleniowej (w tym do włączania seniorów w różne formy aktywności).

Opinie o kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Kierunki pokrewne do kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Jakie uczelnie oferują kierunek animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

W których miastach można studiować kierunek animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie