Jakiego kierunku studiów szukasz?

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną to kierunek interdyscyplinarny, kształcący kadry placówek kulturalnych oraz instytucji oświatowych. Studenci uczą się pracy także z dziećmi z trudnych rodzin, najmłodszymi o specjalnych potrzebach oraz ze środowiskami zagrożonymi patologią i wykluczeniem społecznym.

Program studiów przewiduje poznanie przez studentów podstaw filozofii, socjologii (w tym socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze oraz kultury współczesnej w najważniejszych jej zjawiskach i procesach. Istotnym elementem kształcenia na opisywanym kierunku jest możliwość wyboru przez studentów zajęć warsztatowych z różnych dziedzin twórczości a także zajęć terenowych realizowanych w formie praktyk zawodowych oraz obozów twórczych i badawczych.

Dla kogo studia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Odpowiednim kandydatem na te studia będzie osoba empatyczna, umiejąca pracować z ludźmi (zwłaszcza z dziećmi), a dodatkowo zainteresowana szeroko pojętą kulturą.

Program kształcenia na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Wybrane przedmioty wykładane w ramach kierunku:

 • filozofia
 • historia kultury
 • organizacja i reżyseria widowisk
 • organizacyjno-prawne podstawy działalności społeczno-kulturalnej
 • socjologia
 • wprowadzenie do psychologii
 • wprowadzenie do wiedzy o kulturze
 • edukacja kulturalna w zakresie edukacji formalnej i nieformalnej
 • elementy pedagogiki
 • film z elementami upowszechniania
 • literatura z elementami upowszechniania
 • muzyka z elementami upowszechniania
 • sztuki plastyczne z elementami upowszechniania
 • teatr z elementami upowszechniania
 • teoretyczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje zarówno klasyczny konkurs świadectw dojrzałości (punktowane są dowolne przedmioty, przy czym poziom rozszerzony daje dwukrotnie większą liczbę punktów), jak i rozmowę kwalifikacyjną na temat aktywności kulturalnej, społecznej i twórczej kandydata.

Perspektywy pracy po kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Absolwent studiów animacji społeczno-kulturalnej z edukacją kulturalną może znaleźć pracę w:

 • instytucjach kultury
 • wydziałach kultury samorządów lokalnych
 • organizacjach pozarządowych związanych z kulturą.

Jest przygotowany do prowadzenia związanych z kulturą zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, organizowania czasu wolnego osobom w różnych grupach wiekowych i w różnych środowiskach, opracowywania i realizowania projektów opartych na kontaktach i współpracy międzypokoleniowej (w tym do włączania seniorów w różne formy aktywności).

Opinie o kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Kierunki pokrewne do kierunku animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Jakie uczelnie oferują kierunek animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

W których miastach można studiować kierunek animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Lubelska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu