Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geodezja i geoinformacja

Studia inżynierskie na kierunku Geodezja i geoinformacja mają profil ogólnoakademicki i trwają siedem semestrów.

Program kształcenia został opracowany tak, aby student nauczył się:

 • obsługi nowoczesnych instrumentów pomiarowych stosowanych w branży geodezyjnej i geoinformacyjnej oraz wykonywania z ich udziałem pomiarów terenowych
 • pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych oraz nieprzestrzennych w dedykowanych do tego celu specjalistycznych programach – zarówno komercyjnych, jak i open source
 • przeprowadzania analiz przestrzennych oraz przygotowywania opracowań kartograficznych
 • sporządzania projektów technicznych, raportów oraz innych opracowań na potrzeby zarządzania przestrzenią
 • posługiwania się strukturalnym językiem zapytań oraz wybranymi językami programowania w popularnych środowiskach programistycznych
 • tworzenia baz danych i zarządzania nimi.

Dla kogo studia na kierunku geodezja i geoinformacja

Interesuje Cię planowanie przestrzenne i ekologia krajobrazu? Potrafisz "czytać" mapy i widzisz swoją przyszłość powiązaną z dziedziną geodezji? Jeśli tak, rozważ studia na tym kierunku.

Program kształcenia na kierunku geodezja i geoinformacja

Wybrane przedmioty na studiach:

 • Geodezja wyższa
 • Fotogrametria
 • Ekologia krajobrazu
 • Planowanie przestrzenne
 • Naziemny i lotniczy skaning laserowy
 • Redakcja map
 • Geodezja i geoinformacja w zarządzaniu projektami
 • Teledetekcja satelitarna
 • Wizualizacja danych przestrzennych

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geodezja i geoinformacja

Nowa matura

Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z matematyki/informatyki na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z matematyki na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu matematyki, informatyki i geografii (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły), finaliści lub laureaci (na etapie okręgowym lub centralnym) olimpiady matematycznej i/lub informatycznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu; laureaci Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (3 pierwsze lokaty wg pisemnego potwierdzenia organizatorów) otrzymują indeks na kierunek Geodezja i geoinformacja. Absolwenci Techników Geodezyjnych z tytułem technika geodety uzyskują 10 p. do rankingu.

Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.

Stara matura

Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna).

Kandydaci „starej” i „nowej” matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu matematyki, informatyki i geografii (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły), finaliści lub laureaci (na etapie okręgowym lub centralnym) olimpiady matematycznej i/lub informatycznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu; laureaci Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (3 pierwsze lokaty wg pisemnego potwierdzenia organizatorów) otrzymują indeks na kierunek Geodezja i geoinformacja. Absolwenci Techników Geodezyjnych z tytułem technika geodety uzyskują 10 p. do rankingu.

Laureaci i finaliści międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z wykazem wynikającym z uchwały Senatu UP.


Perspektywy pracy po kierunku geodezja i geoinformacja

Jako absolwent geodezji i geoinformacji znajdziesz zatrudnienie między innymi w:

 • firmach o profilu geodezyjnym, budowlanym, geoinformacyjnym, kartograficznym, administracji publicznej
 • branży IT (firmach programistycznych)
 • biurach planistycznych i projektowych
 • instytucjach i firmach zajmujących się analizami przestrzennymi w zakresie zarządzania przestrzenią.

Opinie o kierunku geodezja i geoinformacja

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku geodezja i geoinformacja

Jakie uczelnie oferują kierunek geodezja i geoinformacja

W których miastach można studiować kierunek geodezja i geoinformacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Tarnowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Białostocka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu