Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geodezja i planowanie przestrzenne

Geodezja i planowanie przestrzenne to studia przekazujące zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne w zakresie geodezji, kartografii, systemów informacji o terenie i zadań specjalistycznych oraz zagospodarowania przestrzennego.

W ramach kierunku prowadzone są dwie specjalności:

  • geoinformatyka i geodezja inżynieryjna
  • gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne.

Dla kogo studia na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne

Kandydaci na studia z geodezji i planowania przestrzennego powinni posiadać wiedzę na poziomie szkoły średniej z matematyki, fizyki i informatyki.

Program kształcenia na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne

Studenci uczą się stosowania metod i narzędzi z zakresu geodezji i planowania przestrzennego, jak również nowoczesnych technik pomiarów geodezyjnych, satelitarnych i fotogrametrycznych. Zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące pozyskania, przetwarzania i wykorzystania wyników tych pomiarów.

Poza tym na kierunku spotyka się też przedmioty dotyczące zagadnień z ekonomii, organizacji i zarządzania oraz prawa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geodezja i planowanie przestrzenne

W rekrutacji na studia I stopnia z geodezji i planowania przestrzennego uwzględnia się wyniki z matematyki, fizyki albo informatyki, oraz z języków polskiego i obcego na świadectwie dojrzałości. Poziom rozszerzony punktowany jest podwójnie.

Perspektywy pracy po kierunku geodezja i planowanie przestrzenne

Absolwent kierunku może (po spełnieniu dodatkowych, określonych w przepisach prawa wymagań), starać się o uzyskanie uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie geodezji i kartografii, czy planowania przestrzennego.

Otwarty jest dla niego także zawód geodety i urbanisty.

Opinie o kierunku geodezja i planowanie przestrzenne

Kierunki pokrewne do kierunku geodezja i planowanie przestrzenne

Jakie uczelnie oferują kierunek geodezja i planowanie przestrzenne

W których miastach można studiować kierunek geodezja i planowanie przestrzenne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Politechnika Łódzka
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu