Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geodesy and cartography

W ujęciu historycznym geodezja to nauka o mierzeniu Ziemi i przedstawianiu jej obrazu na opracowaniach kartograficznych w postaci map. Geodezja współcześnie to wciąż nauka o mierzeniu Ziemi, ale z wykorzystaniem wielu technik obserwacyjnych, od geodezji kosmicznej poprzez satelitarną, zobrazowania fotogrametryczne i klasyczne naziemne pomiary geodezyjne.

Różnorodność technik obserwacji Ziemi powoduje nieustanny wzrost roli geodety jako tego, który potrafi te wszystkie dane zintegrować. Współczesny geodeta jest niezbędny w procesie obsługi wszelkich inwestycji budowlanych, zarówno na etapie projektowania, jak i ich wznoszenia oraz kontroli. Uczestniczy w procesie gospodarki nieruchomościami, tworzy mapy, opracowanie 2D i 3D z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych i danych geoprzestrzennych, w tym danych lotniczych z dronów. Prowadzi rejestry danych geodezyjnych i integruje różne działy administracji publicznej.

Kierunek Geodesy and Cartography to anglojęzyczna wersja geodezji, przeznaczona dla studentów z innych krajów lub Polaków pragnących nabrać umiejętności językowych przydatnych podczas dalszej pracy za granicą.

W jego ramach wyróżnia się 7 specjalizacji:

 • Geodesy and Satellite Navigation
 • Engineering Surveying
 • Cadastre and Land Management
 • Photogrammetry and Remote Sensing
 • Cartography and Geographic Information Systems
 • Spatial Information Systems
 • Mobile Mapping and Navigation Systems.

Dla kogo studia na kierunku geodesy and cartography

To studia odpowiednie dla miłośników geografii i podróży umiejących porozumiewać się po angielsku na poziomie umożliwiającym zrozumienie treści zajęć.

Program kształcenia na kierunku geodesy and cartography

Plan zajęć na kierunku obejmuje:

 • przedmioty kształcenia ogólnego (np. dokumentacja geodezyjna czy język obcy specjalistyczny)
 • przedmioty podstawowe (np. geofizyka, matematyka)
 • przedmioty kierunkowe (np. analizy przestrzenne, modelowanie 3D miasta, systemy nawigacji zintegrowanej).

Niezbędnym etapem na studiach geodezyjnych są praktyki terenowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geodesy and cartography

To studia II stopnia, dlatego do wzięcia udziału w rekrutacji niezbędne jest posiadanie tytułu inżyniera albo magistra pokrewnych kierunków.

Perspektywy pracy po kierunku geodesy and cartography

Absolwenci kierunku mogą pracować w licznych przedsiębiorstwach geodezyjnych, w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz w administracji publicznej na szczeblu samorządowym. Posiadają też wiedzę niezbędną do uzyskania uprawnień zawodowych oraz prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Opinie o kierunku geodesy and cartography

Kierunki pokrewne do kierunku geodesy and cartography

Jakie uczelnie oferują kierunek geodesy and cartography

W których miastach można studiować kierunek geodesy and cartography

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie