Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geodesy and cartography

W ujęciu historycznym geodezja to nauka o mierzeniu Ziemi i przedstawianiu jej obrazu na opracowaniach kartograficznych w postaci map. Geodezja współcześnie to wciąż nauka o mierzeniu Ziemi, ale z wykorzystaniem wielu technik obserwacyjnych, od geodezji kosmicznej poprzez satelitarną, zobrazowania fotogrametryczne i klasyczne naziemne pomiary geodezyjne.

Różnorodność technik obserwacji Ziemi powoduje nieustanny wzrost roli geodety jako tego, który potrafi te wszystkie dane zintegrować. Współczesny geodeta jest niezbędny w procesie obsługi wszelkich inwestycji budowlanych, zarówno na etapie projektowania, jak i ich wznoszenia oraz kontroli. Uczestniczy w procesie gospodarki nieruchomościami, tworzy mapy, opracowanie 2D i 3D z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych i danych geoprzestrzennych, w tym danych lotniczych z dronów. Prowadzi rejestry danych geodezyjnych i integruje różne działy administracji publicznej.

Kierunek Geodesy and Cartography to anglojęzyczna wersja geodezji, przeznaczona dla studentów z innych krajów lub Polaków pragnących nabrać umiejętności językowych przydatnych podczas dalszej pracy za granicą.

W jego ramach wyróżnia się 7 specjalizacji:

 • Geodesy and Satellite Navigation
 • Engineering Surveying
 • Cadastre and Land Management
 • Photogrammetry and Remote Sensing
 • Cartography and Geographic Information Systems
 • Spatial Information Systems
 • Mobile Mapping and Navigation Systems.

Dla kogo studia na kierunku geodesy and cartography

To studia odpowiednie dla miłośników geografii i podróży umiejących porozumiewać się po angielsku na poziomie umożliwiającym zrozumienie treści zajęć.

Program kształcenia na kierunku geodesy and cartography

Plan zajęć na kierunku obejmuje:

 • przedmioty kształcenia ogólnego (np. dokumentacja geodezyjna czy język obcy specjalistyczny)
 • przedmioty podstawowe (np. geofizyka, matematyka)
 • przedmioty kierunkowe (np. analizy przestrzenne, modelowanie 3D miasta, systemy nawigacji zintegrowanej).

Niezbędnym etapem na studiach geodezyjnych są praktyki terenowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geodesy and cartography

To studia II stopnia, dlatego do wzięcia udziału w rekrutacji niezbędne jest posiadanie tytułu inżyniera albo magistra pokrewnych kierunków.

Perspektywy pracy po kierunku geodesy and cartography

Absolwenci kierunku mogą pracować w licznych przedsiębiorstwach geodezyjnych, w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz w administracji publicznej na szczeblu samorządowym. Posiadają też wiedzę niezbędną do uzyskania uprawnień zawodowych oraz prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Opinie o kierunku geodesy and cartography

Kierunki pokrewne do kierunku geodesy and cartography

Jakie uczelnie oferują kierunek geodesy and cartography

W których miastach można studiować kierunek geodesy and cartography

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Katowicach i na Śląsku
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Krakowie i Małopolsce
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Opolu i woj. opolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia geograficzne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Częstochowska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu