Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia europejskie

Jesteśmy Europejczykami zarówno w aspekcie geograficznym, jak i instytucjonalnym. Studia europejskie kształcą specjalistów, gotowych świadomie uczestniczyć w pielęgnowaniu kultury Starego Kontynentu, jego różnorodności, funkcjonowania struktur europejskich, podtrzymywaniu dialogu i współpracy między krajami wspólnoty,

Kierunek obejmuje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, ekonomii i prawa.

Organizacja kształcenia pozwala uzyskać z jednej strony wspólne podstawy interdyscyplinarnego wykształcenia europeistycznego, z drugiej - indywidualnego tworzenia toku studiów, zgodnego z własnymi zainteresowaniami.

Na studiach drugiego stopnia dostępne są specjalności:

 • ekspert zjawisk i procesów.
 • ekspert organizacji społecznych.
 • ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej.

Dla kogo studia na kierunku studia europejskie

To studia dla świadomych Europejczyków zarówno w kontekście jej struktury i instytucji, jak i kultury. Studia europejskie wybierają najczęściej humaniści, również o predyspozycjach do pracy w administracji - osoby dokładne, cierpliwe, skrupulatne, otwarte na kontakt z innymi.

Program kształcenia na kierunku studia europejskie

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • wstęp do ekonomii
 • wstęp do prawa
 • analiza polityczna
 • literatura europejska
 • sztuka wystąpień publicznych
 • historia i teoria integracji europejskiej
 • sztuka i architektura europejska
 • instytucje i system decyzyjny UE
 • europejska przestrzeń prawna
 • komunikacja i perswazja polityczna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia europejskie

Rekrutacja obejmuje dwa przedmioty dowolnie wybrane przez kandydata spośród:

 • język polski
 • język obcy
 • geografia
 • historia
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku studia europejskie

Ukończenie Studiów europejskich może być dobrym początkiem do rozpoczęcia pracy w administracji struktur unijnych. Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni w:

 • administracji publicznej,
 • instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych,
 • organach UE,
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE,
 • placówkach kulturalnych,
 • fundacjach,
 • wydawnictwach
 • środkach masowego przekazu,
 • szkolnictwie - po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji.

Opinie o kierunku studia europejskie

W trakcie studiów nacisk położony jest na zajęcia praktyczne i warsztatowe.

Organizowany jest wyjazd studyjny - realizowany w ramach studiów - w celu zapoznania się z praktyką funkcjonowania instytucji publicznych, kulturalnych czy społecznych (np. samorząd terytorialny, współpraca transgraniczna).

Kierunki pokrewne do kierunku studia europejskie

Jakie uczelnie oferują kierunek studia europejskie

W których miastach można studiować kierunek studia europejskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Tarnowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie