Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia europejskie

Jesteśmy Europejczykami zarówno w aspekcie geograficznym, jak i instytucjonalnym. Studia europejskie kształcą specjalistów, gotowych świadomie uczestniczyć w pielęgnowaniu kultury Starego Kontynentu, jego różnorodności, funkcjonowania struktur europejskich, podtrzymywaniu dialogu i współpracy między krajami wspólnoty,

Kierunek obejmuje interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, ekonomii i prawa.

Organizacja kształcenia pozwala uzyskać z jednej strony wspólne podstawy interdyscyplinarnego wykształcenia europeistycznego, z drugiej - indywidualnego tworzenia toku studiów, zgodnego z własnymi zainteresowaniami.

Na studiach drugiego stopnia dostępne są specjalności:

 • ekspert zjawisk i procesów.
 • ekspert organizacji społecznych.
 • ekspert dyplomacji publicznej i kulturalnej.

Dla kogo studia na kierunku studia europejskie

To studia dla świadomych Europejczyków zarówno w kontekście jej struktury i instytucji, jak i kultury. Studia europejskie wybierają najczęściej humaniści, również o predyspozycjach do pracy w administracji - osoby dokładne, cierpliwe, skrupulatne, otwarte na kontakt z innymi.

Program kształcenia na kierunku studia europejskie

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • wstęp do ekonomii
 • wstęp do prawa
 • analiza polityczna
 • literatura europejska
 • sztuka wystąpień publicznych
 • historia i teoria integracji europejskiej
 • sztuka i architektura europejska
 • instytucje i system decyzyjny UE
 • europejska przestrzeń prawna
 • komunikacja i perswazja polityczna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia europejskie

Rekrutacja obejmuje dwa przedmioty dowolnie wybrane przez kandydata spośród:

 • język polski
 • język obcy
 • geografia
 • historia
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku studia europejskie

Ukończenie Studiów europejskich może być dobrym początkiem do rozpoczęcia pracy w administracji struktur unijnych. Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni w:

 • administracji publicznej,
 • instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych,
 • organach UE,
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE,
 • placówkach kulturalnych,
 • fundacjach,
 • wydawnictwach
 • środkach masowego przekazu,
 • szkolnictwie - po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji.

Opinie o kierunku studia europejskie

W trakcie studiów nacisk położony jest na zajęcia praktyczne i warsztatowe.

Organizowany jest wyjazd studyjny - realizowany w ramach studiów - w celu zapoznania się z praktyką funkcjonowania instytucji publicznych, kulturalnych czy społecznych (np. samorząd terytorialny, współpraca transgraniczna).

Kierunki pokrewne do kierunku studia europejskie

Jakie uczelnie oferują kierunek studia europejskie

W których miastach można studiować kierunek studia europejskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański