Jakiego kierunku studiów szukasz?

European cultures

Kierunek kształcenia european cultures ma za zadanie wyposażyć studenta zarówno w teoretyczną wiedzę dotyczącą przeszłości i źródeł kultur europejskich, jak i narzędzia pozwalające analizować współczesne przejawy kultur Europy. Ma prezentować nie tylko syntetyczny obraz różnorodności kulturowej Starego Kontynentu, lecz także uczyć konsekwencji społecznych funkcjonowania mechanizmów kulturowych specyficznych dla kultur europejskich.Poprzez analizę systemów komunikacji, transferu wartości, struktur symbolicznych bazujących na wyobrażeniach o przeszłości kierunek ma umożliwiać nie tylko zrozumienie świata kultury, ale także zachowań społecznych w zakresie dużych i małych grup społeczeństw europejskich.

Celem studiów european cultures jest wykształcenie osób posiadających szeroką wiedzę z zakresu podstaw kultur europejskich oraz sposobów poszukiwania wiedzy na ich temat, agregowania i przekazywania dalej stosownych informacji. Podstawowym założeniem jest oferowanie szerokiego zakresu wiedzy, spośród którego student w sposób elastyczny, zależny od zakresu swoich potrzeb będzie dobierał przedmioty.
Dla zapewnienia lepszego zrozumienia podstaw funkcjonowania społeczności europejskich, a zwłaszcza specyfiki kultury pracy, wprowadzono do curriculum przedmioty z zakresu psychologii i pedagogiki. W celu ułatwienia interpretacji sieci symboli obecnych w komunikatach spajających społeczności europejskich, zarówno w komunikatach werbalnych, jak i obrazowych, wprowadzono możliwość zapoznania się z pełnym kursem historii (z podziałem na bloki) oraz sztuki europejskiej.
Po zakończeniu studiów european cultures absolwent będzie potrafił zorganizować współpracę między przedstawicielami różnych kultur, przygotować podstawową analizę mocnych i słabych stron zespołów złożonych z reprezentantów różnych kultur europejskich. Dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania różnych kultur będzie wspierał dążenia do zachowania kulturowej tożsamości mniejszości w sposób, który zagwarantuje harmonijny rozwój społeczności przez nie współtworzonych.
Otrzymane przez absolwenta podstawy wykształcenia humanistycznego pozwolą mu podejmować studia magisterskie w obranej przez niego specjalizacji, zwłaszcza z zakresu komunikacji międzykulturowej lub kulturoznawstwa. Będzie mógł również podjąć pracę w zawodach związanych ze wspieraniem wielokulturowych zespołów ludzkich, dostarczaniem i analizą dla zainteresowanych odbiorców informacji dotyczących kultur europejskich, wreszcie tłumaczeniem kodów kulturowych użytkowanych przez reprezentantów konkretnych kultur europejskich.
Absolwent european cultures będzie przygotowany do podjęcia pracy wymagającej zrozumienia uwarunkowań kierujących zachowaniem przedstawicieli różnych kultur, przykładowo w dziale HR ponadnarodowych korporacji, instytucjach kultury i administracji, także w branży turystycznej, zwłaszcza zaś w zawodach opierających się na uprzystępnianiu racjonalnej wiedzy o innych systemach kulturowych i dostarczaniu analiz ruchów w obrębie dużych grup społecznych (dziennikarz, ale także analityk działający na potrzeby przedsiębiorstw i organów administracji).

Dla kogo studia na kierunku european cultures

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku european cultures

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku european cultures

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku european cultures

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku european cultures

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku european cultures

Jakie uczelnie oferują kierunek european cultures

W których miastach można studiować kierunek european cultures

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu