Jakiego kierunku studiów szukasz?

International and european law

Kierunek International and European Law to studia II stopnia, realizowane w języku angielskim. Mają dostarczyć szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego. W zależności od wybranej specjalności student zostanie wyposażony w specjalistyczną wiedzę dotyczącą podmiotów działających w obszarze handlu międzynarodowego lub zajmujących się różnymi aspektami ochrony praw człowieka.

Na kierunku prowadzone są specjalności:

 • International Business Law
 • Modern Human Rights Law.

Dla kogo studia na kierunku international and european law

Studia adresowane są do osób interesujących się prawem, ekonomią, gospodarką międzynarodową.

Realizacja zajęć w języku angielskim daje możliwość korzystania z ogromnego materiału naukowego i badawczego uczelni zagranicznych. Kierunek jest więc ciekawą propozycją dla osób planujących budowanie kariery zawodowej nie tylko w kraju, ale również za granicą.

Program kształcenia na kierunku international and european law

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak przedmioty:

 • Public International Law
 • EU Law and Institutions
 • Political Socio-economic and Legal Thought
 • Comparative Private Law
 • International and Comparative Environmental Law
 • EU Internal Market
 • Introduction to Human Rights Law
 • Judicial Protection in the EU
 • International Criminal Law
 • Intellectual Property Law
 • International and European Tax Law.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku international and european law

Warunkiem przyjęcia na studia jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów,
 • przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków kwalifikacji dostępne są na stronie uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku international and european law

Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów absolwent jest wyposażony nie tylko w szeroką wiedzę z zakresu nauk prawnych, ale posiada również umiejętności w zakresie pracy w zespole, negocjowania, rozwiązywania konfliktów oraz efektywnej komunikacji.

Takie przygotowanie daje możliwość pełnienia roli negocjatora, mediatora i arbitra w procesach rozwiązywania konfliktów w oparciu o prawo krajowe i międzynarodowe.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w spółkach oraz międzynarodowych korporacjach ubezpieczeniowych, doradczych i audytowych.

Opinie o kierunku international and european law

„Studia na tym kierunku to dla prawnika szansa na znalezienie ciekawej pracy za granicą.”

„Ukończenie studiów prawniczych w języku angielskim otwiera europejski rynek pracy.”

„Marzyłam o zawodzie prawnika, ale przerażała mnie rutyna, z którą ten zawód mi się kojarzył i dlatego postanowiłam skupić się na międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka. Dla mnie te studia to misja, którą mam nadzieję wcielę w życie.”

Kierunki pokrewne do kierunku international and european law

Jakie uczelnie oferują kierunek international and european law

W których miastach można studiować kierunek international and european law

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska