Jakiego kierunku studiów szukasz?

European legal studies

European Legal Studies to unikatowe prawnicze studia anglojęzyczne.

Oferta dedykowana jest do kandydatów, pragnących zrozumieć proces integracji europejskiej i poznać wpływ tego procesu na życie codzienne.

Kształcenie na kierunku European Legal Studies pozwala na zdobycie wiedzy o tym, jak działa Unia Europejska oraz otwiera możliwość kariery zawodowej w całej Europie.

Program ELS prowadzony są w języku angielskim i trwa 3 lata. Absolwenci kierunku uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na uczelniach europejskich.

Zakres zagadnień omawianych na studiach jest bardzo szeroki. Omawiana tematyka obejmuje między innymi: wprowadzenie do prawa międzynarodowego i międzynarodowej ochrony praw człowieka, współpracę regionalną, wprowadzenie do ram instytucjonalnych Unii Europejskiej, podstawy procesu integracji gospodarczej i społecznej w UE. Program obowiązkowy obejmuje również przedmioty ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarki opartej na danych i wiedzy, np. związane z własnością intelektualną w handlu i ochroną danych.

Studenci, obok obowiązkowych przedmiotów wspólnych dla wszystkich, wybierają zagadnienia uzupełniające, rozwijające ich indywidualne zainteresowania, koncentrujące się na handlu i biznesie lub wpływie integracji europejskiej na obywateli.

Dla kogo studia na kierunku european legal studies

To propozycja dla pasjonatów prawa, dobrze znających język angielski, w szczególności tych, którzy pragną realizować karierę w krajach europejskich.

Program kształcenia na kierunku european legal studies

Szczegółowe informacje na temat siatki programowej, przedmiotów nauczania, zajęć dodatkowych znajdziecie na stronie www uczelni prowadzącej studia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku european legal studies

Zasady rekrutacji dostępne są na stronie www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku european legal studies

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku european legal studies

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku european legal studies

Jakie uczelnie oferują kierunek european legal studies

W których miastach można studiować kierunek european legal studies

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Prawo w Białymstoku
​Prawo w Białymstoku
Prawo w Bydgoszczy
Prawo w Bydgoszczy
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdańsku
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Gdyni
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Katowicach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Kielcach
​Prawo w Krakowie
​Prawo w Krakowie
Prawo w Łodzi
Prawo w Łodzi
​Prawo w Lublinie
​Prawo w Lublinie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Olsztynie
Prawo w Opolu
Prawo w Opolu
​Prawo w Poznaniu
​Prawo w Poznaniu
Prawo w Radomiu
Prawo w Radomiu
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Rzeszowie
Prawo w Szczecinie
Prawo w Szczecinie
​Prawo w Toruniu
​Prawo w Toruniu
Prawo w Warszawie
Prawo w Warszawie
Prawo w Zielonej Górze
Prawo w Zielonej Górze
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański