Jakiego kierunku studiów szukasz?

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Studia na kierunku Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka skierowane do osób, które chcą działać w różnych obszarach wsparcia i ochrony praw dzieci.

Mają na celu zapoznanie studenta z współczesnymi wynikami badań prowadzonych przez pedagogów, psychologów, socjologów, prawników i przedstawicieli nauk medycznych dotyczącymi dzieciństwa oraz praw dziecka. Studia te są ukierunkowane na nowe, ważne wyzwania społeczne i edukacyjne związane z prawami dziecka i opierają się na zaznajomieniu studenta z polskimi i europejskimi regulacjami prawnymi i społeczno-kulturowymi (Konwencja o Prawach Dziecka, unijne i polskie strategie na rzecz dzieci, monitoringi UNICEF, inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka itp.)

Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

To kierunek studiów dla osoby empatycznej, interesującej się problemami społecznymi. Kandydat powinni cechować się otwartością, wrażliwością i chęcią niesienia pomocy. Jest to propozycja dla osoby, która planuje swoją działalność zawodową związać z rzecznictwem oraz ochroną praw dzieci.

Program kształcenia na kierunku interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • wprowadzenie do studiów nad dzieciństwem i prawami dziecka
 • prawa człowieka
 • dziecko wobec tradycyjnych mediów i nowych technologii
 • konwencja o Prawach Dziecka
 • prawodawstwo europejskie na rzecz ochrony praw dziecka
 • choroby psychiczne dzieci
 • problemy dziecka i rodziny - studia przypadku
 • polityka lokalna wobec dzieci i młodzieży
 • zniewolone dzieciństwo
 • działania samorządowe na rzecz dzieci
 • diagnoza psychopedagogiczna i poradnictwo - dziecko i rodzina.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Rekrutacja na studia odbywa się w oparciu o:

 • ocenę końcową ze studiów,
 • średnią ocen ze studiów,
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Perspektywy pracy po kierunku interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę jako doradca, społeczny rzecznik, obrońca czy edukator praw dziecka. Znajdzie zatrudnianie w:

 • mediach,
 • instytucjach państwowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • samorządzie lokalnym,
 • instytucjach socjalnych, kulturalnych i edukacyjnych zajmujących się projektowaniem pracy z dziećmi.

Opinie o kierunku interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Kierunki pokrewne do kierunku interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Jakie uczelnie oferują kierunek interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

W których miastach można studiować kierunek interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie