Jakiego kierunku studiów szukasz?

European studies

Studia na kierunku European Studies mają charakter interdyscyplinarny. Ich celem jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu polityki, prawa i administracji, religii i kultury oraz ekonomii i finansów krajów kontynentu europejskiego. Wiedza ta ma służyć rozwijaniu umiejętności analizy zjawisk wpisujących się w zagadnienia europeistyczne. Szczególny nacisk w programie studiów położony jest na zdobycie wiedzy o instytucjach i polityce UE, a także o relacjach UE z innymi regionami oraz roli Europy w świecie.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarny realizowane w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku european studies

Studia adresowane są do osób interesujących się zjawiskami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi zachodzącymi w Europie i Unii Europejskiej, które planują realizować się zawodowo w strukturach administracji unijnej.

Program kształcenia na kierunku european studies

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Introduction to Political Science
 • Introduction to Sociology
 • Unity and Diversity of European Culture
 • Introduction to Economics
 • Introduction to International Relations
 • Cultural and Social Construction of European Identities
 • EU Common Policies and Policy Making
 • Modern European State Formation
 • Introduction to Public International Law
 • History, Memory and the Making of Modern Europe
 • Cultural and Social Construction of European Identities
 • European States and their Political Systems
 • Socio-Cultural Trajectories of Central and Eastern Europe
 • Human Rights Law in the European Context.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku european studies

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • język angielski
 • język francuski
 • język hiszpański
 • język niemiecki
 • język polski
 • język rosyjski
 • język włoski.

Wybierany jest jeden wynik matury, najkorzystniejszy dla kandydata. Jeśli kandydat nie posiada wyniku z danego przedmiotu lub nie posiada wyniku na odpowiednim poziomie, nie uzyskuje z niego punktów, ale nie pozbawia go to prawa do udziału w rekrutacji.

Dodatkowym kryterium jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego lub certyfikat językowy.

O przyjęcia na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku. Kwalifikacja na studia odbywa się w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą znajomość języka angielskiego lub certyfikat językowy.

Szczegółowe zasady kwalifikacji dostępne są na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku european studies

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy różnych obszarach sektora publicznego, prywatnego oraz organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury. Dodatkowym atutem jest realizacja studiów w języku angielskim. Daje to możliwość pracy w strukturach administracji EU.

Opinie o kierunku european studies

Kierunki pokrewne do kierunku european studies

Jakie uczelnie oferują kierunek european studies

W których miastach można studiować kierunek european studies

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu