Jakiego kierunku studiów szukasz?

European studies

European studies to program kształcenia o interdyscyplinarnym charakterze. Pozwala uzyskać absolwentom rozległą wiedzę z zakresu europejskiej problematyki politycznej, gospodarczej i ekonomicznej.

Studenci opisywanego kierunku uzyskają szeroką wiedzę z obszaru prawa, politologii, socjologii czy ekonomii. Poznają zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Europy. Kształcenie ma charakter interdyscyplinarny i stawia wypracowanie umiejętności wykorzystywania różnych dyscyplin naukowych do rozwiązywania problemów.

Podczas rekrutacji na kierunek European studies brane są pod uwagę przedmioty: WOS, historia, geografia, język angielski, matematyka, informatyka.

Jaka praca po kierunku European studies?

Po ukończeniu studiów absolwenci z szeroką wiedzą z zakresu europeistyki mają różnorodne możliwości zatrudnienia. Potencjalne miejsca pracy to: międzynarodowe korporacje, instytucje rządowe, organizacje samorządowe, pozarządowe i pożytku publicznego, biura doradztwa finansowego, urzędy, kancelarie prawnicze, biura analiz ekonomicznych, media.

Zdobyte podczas studiów kompetencje pozwalają absolwentom European studies prowadzić własną działalność gospodarczą opartą na doradztwie z zakresu szeroko rozumianej problematyki europejskiej.

Dla kogo studia na kierunku european studies
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku european studies
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku european studies
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku european studies
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku european studies
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku european studies
Jakie uczelnie oferują kierunek european studies
W których miastach można studiować kierunek european studies
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy