Jakiego kierunku studiów szukasz?

Cywilizacja zachodnioeuropejska

Cywilizacja zachodnioeuropejska to nowoczesny, pozwalający zrozumieć aktualną sytuację geopolityczną i kulturową Europy i świata.

Studia na kierunku cywilizację zachodnioeuropejska to:

 • nowoczesny sposób nauczania wiedzy o przeszłości
 • profesjonalna kadra naukowa
 • doskonała infrastruktura
 • możliwość pogłębiania wiedzy o cywilizacji Zachodu na uniwersytetach europejskich w ramach programu Erasmus

Na czym polega specyfika kierunku Cywilizacja zachodnioeuropejska?

 • realizujemy program studiów i treści kształcenia oparte na historii
 • ukazujemy historyczne uwarunkowania procesów politycznych i kulturowych zachodzących w dzisiejszym świecie
 • uczymy budować dialog w ramach cywilizacji Zachodu i między cywilizacjami
 • umiejętnie łączymy wiedzę teoretyczną z konkretnymi umiejętnościami praktycznymi
 • stawiamy na interaktywność kształcenia – więcej warsztatów i projektów, mniej wykładów
 • zapewniamy 360 godzin praktyk studenckich w ramach kierunku oraz 375 godzin przedmiotów kształcenia zawodowego
 • oferujemy 30 procent zajęć do wyboru
Dla kogo studia na kierunku cywilizacja zachodnioeuropejska
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku cywilizacja zachodnioeuropejska
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku cywilizacja zachodnioeuropejska
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku cywilizacja zachodnioeuropejska
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku cywilizacja zachodnioeuropejska
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku cywilizacja zachodnioeuropejska
Jakie uczelnie oferują kierunek cywilizacja zachodnioeuropejska
W których miastach można studiować kierunek cywilizacja zachodnioeuropejska
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni