Jakiego kierunku studiów szukasz?

Cyberbezpieczeństwo w Krakowie

W tym artykule sprawdzamy, jakie są możliwości studiowania Cyberbezpieczeństwa w Krakowie – które uczelnie można wziąć pod uwagę, jak wygląda rekrutacja oraz perspektywy pracy.
cyberbezpieczeństwo w Krakowie

Cyberbezpieczeństwo - studia

Studia te są doskonałą propozycją dla osób o zainteresowaniach nowoczesnymi technologiami, predyspozycjach technicznych, umysłach ścisłych, kandydatów kreatywnych.

Cyberbezpieczeństwo to kierunek realizowany na poziomie pierwszego stopnia. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Studenci uczą się stosowania narzędzi oraz technologii związanych z bezpieczeństwem, działania i obsługi aplikacji i usług elektronicznych. Poznają rozwiązania zabezpieczające sieci teleinformatyczne, działanie podstawowych narzędzi kryptograficznych. Projektują inteligentne systemy zabezpieczeń. Zapoznają się z regulacjami prawnymi związanymi z cyberbezpieczeństwem, a także z funkcjonowaniem krajowego sytemu cyberbezpieczeństwa oraz rozwiązaniami międzynarodowymi.

Cyberbezpieczeństwo - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty w programie studiów to krajowy system cyberbezpieczeństwa, wprowadzenie do sieci Internet, wstęp do informatyki, projektowanie i analiza algorytmów, podstawy projektowania, bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, wstęp do zwalczania przestępczości, bezpieczeństwo aplikacji webowych i mobilnych, kryptografia, wprowadzenie do białego wywiadu, organizacje międzynarodowe a cyberbezpieczeństwo, biometria, krajowe zasoby informacyjne.

W procesie kształcenia duży nacisk położony jest na zajęcia praktyczne, zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystywania różnorodnych narzędzi gwarantujących odpowiedni poziom zabezpieczeń.

Cyberbezpieczeństwo w Krakowie – rekrutacja

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych uzyskanych z matematyki oraz do wyboru informatyki lub fizyki.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki związane z cyberbezpieczeństwem możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia informatyczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Cyberbezpieczeństwo – praca po studiach

Absolwenci kierunku posiadają kompetencje do podjęcia pracy przykładowo:

 • u dostawców usług cyfrowych
 • operatorów usług cyfrowych
 • producentów sprzętu i oprogramowania
 • w instytucjach publicznych
 • bankach
 • administracji
 • w podmiotach wykorzystujących systemy teleinformatyczne do prowadzenia działalności gospodarczej
 • organach ścigania
 • zespołach reagowania na włamania w sieciach telefinformatycznych.

Zatrudniani są jako integratorzy technologii, audytorzy, specjaliści ds. bezpieczeństwa, administratorzy sieci komputerowych, analitycy i konsultanci ds. cyberbezpieczeństwa, pracownicy odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo.

Cyberbezpieczeństwo - opinie

Więcej na temat Cyberbezpieczeństwa:

Czy warto studiować Cyberbezpieczeństwo?

Działalność każdej, najmniejszej nawet firmy bazuje obecnie na wykorzystaniu technologii teleinformatycznych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych staje się kluczowym wyzwaniem w świetle coraz częstszych cyberataków. Dodatkowo regulacje prawne wymuszają na wielu sektorach gospodarki konieczność podjęcia działań w obszarze cyberbezpieczeństwa. To oznacza, że zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie rośnie. Powstają firmy świadczące usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa, wykwalifikowani w tym obszarze eksperci są aktualnie w cenie.

Zarobki po Cyberbezpieczeństwie

Mediana zarobków osób zatrudnionych na stanowisku specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa to 10 500 zł. W przypadku współpracy B2B kwota ta wynosi 12 500 zł.

***

Może zainteresują Cię inne kierunki związane z cyberbezpieczeństwem:

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

Inżynieria cyberprzestrzeni

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Sprawdź inne kierunki techniczne

Dowiedz się o studiach technicznyc

Jakie uczelnie w Krakowie oferują kierunek cyberbezpieczeństwo

Jakie inne kierunki oferowane są w Krakowie

a
administracja administracja i polityka publiczna advanced materials and nanotechnology agriculture (studia w języku angielskim) aktorstwo aktorstwo filmowe amerykanistyka analityka gospodarcza analityka medyczna applied informatics arabistyka archeologia architektura architektura informacji architektura krajobrazu architektura wnętrz archiwistyka, biurowość i cyfryzacja archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo art & design art & science arteterapia - terapia artystyczna astrofizyka i kosmologia astronomia audyt finansowy automatyka i robotyka automatyka przemysłowa i robotyka
b
bankowość i zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwo międzynarodowe bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne biochemia biofizyka biofizyka molekularna i komórkowa biogospodarka bioinformatyka bioinformatyka i analiza danych bioinżynieria zwierząt biologia biologia stosowana biotechnologia biotechnologia molekularna biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego browarnictwo i słodownictwo budownictwo business and finance management business economics
c
ceramika chemia chemia budowlana chemia medyczna chemia w kryminalistyce chemia zrównoważonego rozwoju comparative heritage studies computer physics computer science cyberbezpieczeństwo
d
design dietetyka dietetyka i ekologiczna żywność digital design digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie doradztwo inwestycyjno-gospodarcze doradztwo podatkowe drug discovery and development dyrygentura dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-gospodarka przestrzenna earth sciences in a changing world economic diplomacy and statecraft edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna edytorstwo ekologiczne źródła energii ekonomia ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych ekoturystyka electronics and telecommunications elektroniczne przetwarzanie informacji elektronika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika elektrotechnika i automatyka energetyka energetyka odnawialna i zarządzanie energią energetyka wodorowa energy and environmental engineering environmental and plant biotechnology environmental ang land engineering environmental protection environmental protection and management esg in finance etnologia i antropologia kulturowa etologia i psychologia zwierząt etyka etyka - mediacje i negocjacje european banking and insurance in digital environment european joint master’s programme in english and american studies european studies europeistyka
f
farmacja filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach filologia angielska filologia angielska z językiem niemieckim filologia germańska filologia germańska z językiem angielskim filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia polska nauczycielska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia słowiańska filologia szwedzka filologia ukraińska filologia ukraińska z językiem rosyjskim filologia węgierska filologia włoska filozofia filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii financial accounting accredited by acca financial analytics finanse i controlling finanse i rachunkowość finanse publiczne w gospodarce cyfrowej finanse, bankowość, ubezpieczenia fizjoterapia fizyka fizyka dla firm fizyka medyczna fizyka techniczna food engineering food processing, safety and quality food technology and human nutrition (studia w języku angielskim)
g
game design gastronomia i catering dietetyczny geodezja i geoinformacja geodezja i kartografia geofizyka geografia geografia i gospodarka przestrzenna geoinformatyka geoinżynieria i górnictwo otworowe geologia geologia stosowana geopolityka geoturystyka global and development studies global business service global finance and accounting global human resource management gospodarka energetyczna i zrownoważona transformacja gospodarka i administracja publiczna gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami grafika grafika reklamowa i multimedia
h
historia historia - studia nauczycielskie historia sztuki hr w mediach i organizacjach międzynarodowych
i
indologia informatyka informatyka - data science informatyka analityczna informatyka geoprzestrzenna informatyka gier komputerowych informatyka i ekonometria informatyka i systemy inteligentne informatyka społeczna informatyka stosowana informatyka techniczna informatyka w inżynierii komputerowej infotronika innowacje w biznesie innowacyjność produktu instrumentalistyka intellectual property and new technologies intermedia international business international financial management international logistics international master of horticultural science international relations international relations and area studies international relations and public diplomacy international security and development international studies inżynieria akustyczna inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ciepła inżynieria czystego powietrza inżynieria górnicza inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria i monitoring środowiska inżynieria i ochrona środowiska inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi inżynieria jakości produktu inżynieria kształtowania środowiska inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna i materiałowa inżynieria mechatroniczna inżynieria medyczna inżynieria metali inżynieria metali nieżelaznych inżynieria naftowa i gazownicza inżynieria obliczeniowa inżynieria organizacji i zarządzania inżynieria procesów odlewniczych inżynieria procesów przemysłowych inżynieria produkcji inżynieria produkcji i jakości inżynieria środowiska inżynieria wzornictwa przemysłowego inżynieria zarządzania iranistyka
j
jakość i bezpieczeństwo środowiska japonistyka jazz i muzyka improwizowana język i literatura Rosji język polski w komunikacji społecznej język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim) judaistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarski, program w języku angielskim kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna komunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PR konserwacja i restauracja dzieł sztuki kosmetologia kryminalistyka kryminologia i resocjalizacja krytyka literacka kultura fizyczna osób starszych kultura fizyczna w służbach mundurowych kultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologiczne kulturoznawstwo kulturoznawstwo - teksty kultury kulturoznawstwo i wiedza o mediach kulturoznawstwo międzynarodowe
l
laboratoria kultury współczesnej latynoamerykanistyka leśnictwo lingwistyka lingwistyka dla biznesu logistyka logistyka międzynarodowa logopedia
m
malarstwo marketing cyfrowy marketing i komunikacja rynkowa marketing i logistyka matematyka matematyka komputerowa matematyka stosowana materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa materiały i technologie metali nieżelaznych mechanika i budowa maszyn mechatronic engineering media content & creative writing media społecznościowe w zarządzaniu metalcasting engineering metallurgical engineering metalurgia międzynarodowa polityka społeczna i analityka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne migracje międzynarodowe mikro- i nanotechnologie w biofizyce mikroelektronika w technice i medycynie modern business management modern materials design and application molecular biotechnology montaż i color grading muzyka kościelna muzykologia
n
nanoinżynieria materiałów nanotechnologie i nanomateriały nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego nauczyciel biologii i geografii nauki o polityce nauki o rodzinie nauki społeczne stosowane neurobiologia nowoczesne technologie paliwowe nowoczesne technologie w kryminalistyce
o
ochrona dóbr kultury ochrona środowiska odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna ogrodnictwo operatorski operatorski camera/ light organizacja i zarządzanie organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pedagogika stosowana pedagogika szkolna z edukacją techniczną pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną performatyka pielęgniarstwo pojazdy samochodowe politologia polonistyka - komparatystyka polonistyka antropologiczno-kulturowa położnictwo porównawcze studia cywilizacji post-pre production cinema praca socjalna prawo prawo kanoniczne prawo własności in­telek­tu­al­nej i nowych mediów produkcja filmowa professional language przedsiębiorczość cyfrowa przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce przekład literacki przekładoznawstwo przekładoznawstwo literacko‐kulturowe psychologia psychologia i biologia zwierząt
r
rachunkowość i controlling rachunkowość i zarządzanie finansami ratownictwo medyczne raw materials value chain realizacja dźwięku recykling i metalurgia region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe relacje międzykulturowe religioznawstwo remote sensing and geo-informatics renewable energy sources and waste management rewitalizacja terenów zdegradowanych reżyseria reżyseria dźwięku reżyseria filmowa rolnictwo rosjoznawstwo rynki finansowe rzeźba
s
scenariopisarstwo scenografia sinologia skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe socjologia sport w szkolnym wychowaniu fizycznym stosunki międzynarodowe strategiczne doradztwo organizacyjne strategie rozwoju biznesu studia afrykańskie studia azjatyckie studia bliskowschodnie studia eurazjatyckie studia europejskie studia matematyczno-przyrodnicze studia miejskie studia nad buddyzmem studia nad Chinami studia nad Indiami i Azją Południową studia nad Japonią studia nad Koreą studia nad wizualnością - visual studies studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie studia polskie - język, kultura, społeczeństwo studia polskie dla cudzoziemców studia polsko‐ukraińskie studia strategiczne nad Azją systemy i urządzenia przemysłowe sztuka cyfrowa sztuka i edukacja sztuka i media sztuka ogrodowa sztuka współczesna
ś
środki transportu i logistyka
t
teatrologia technologia chemiczna technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych technologia żywności i żywienie człowieka technologie przemysłu 4.0 teleinformatyka teologia terapia zajęciowa towaroznawstwo transatlantic studies transport transport i logistyka transport i spedycja trener zdrowia i sprawności fizycznej turkologia turystyka historyczna i muzealnictwo turystyka i rekreacja turystyka i zarządzanie dziedzictwem turystyka przygodowa turystyka zdrowotna twórcze pisanie tworzywa i technologie motoryzacyjne
u
una europa bachelor of european studies
w
weterynaria wiedza o teatrze winogrodnictwo i enologia wokalistyka wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne w służbach mundurowych wzornictwo
z
zaawansowane materiały i nanotechnologia zarządzanie zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe zarządzanie - psychologia w zarządzaniu zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie in­for­macją zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe zarządzanie kryzysowe zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie kulturą współczesną zarządzanie mediami i reklamą zarządzanie międzynarodowe zarządzanie ochroną środowiska zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie polityką społeczną zarządzanie projektami zarządzanie publiczne zarządzanie rekreacją i rozrywką zarządzanie strategiczne zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych zarządzanie w ochronie zdrowia zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie w turystyce i w sporcie zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zmianą społeczną zdrowie publiczne zmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacja zootechnika
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Zamojska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Białostocka
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu