Jakiego kierunku studiów szukasz?

Psychologia i biologia zwierząt

Psychologia i Biologia Zwierząt to unikatowy w skali kraju, interdyscyplinarny kierunek studiów stworzony dla osób, które pragną w przyszłości realizować swoje pasje w takich zawodach, gdzie kontakt ze zwierzętami jest istotną częścią pracy.

Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat, a ich efektem będzie uzyskanie stopnia zawodowego magistra. Kształcenie realizowane jest w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia prowadzone będą wraz z Instytutem Zootechniki - Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie. Przygotowany do pracy zespół to doświadczeni psycholodzy z Instytutu Psychologii, biolodzy (przede wszystkim zoolodzy) z Instytutu Biologii UP oraz zootechnicy. Przewidziane są także zajęcia z weterynarii oraz praktyki, gdzie bezpośredni kontakt ze zwierzętami pozwoli przyszłym zoopsychologom na trening kompetencji.

Na studentów psychologii i biologii zwierząt czekają zróżnicowane i ciekawe zajęcia praktyczne. Organizatorzy studiów przewidują między innymi praktyki w ogrodach zoologicznych, w stadninach, schroniskach dla zwierząt, ośrodkach animaloterapii, a także w lecznicach dla zwierząt (podstawy weterynarii są przewidziane w programie studiów).

Po ich ukończeniu absolwenci posiadać będą wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne w obszarze interakcji człowieka ze zwierzętami. Obszary te dotyczą pracy ze zwierzętami i ich opiekunami, świadczenia usług jako behawiorysta w zakresie diagnozy, szkolenia i rozwiązywania problemów zwierząt, a także działań interwencyjnych (wizytacje, inspekcje, ekspertyzy). Zdobędą umiejętności w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemów behawioralnych oraz szkolenia zwierząt. Posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień dotyczących psychologii i biologii zwierząt, opartych na podstawach nauk społecznych (psychologia), ścisłych i przyrodniczych (biologia) oraz rolniczych (zootechnika, weterynaria). Będą dysponować pogłębioną wiedzą z zakresu zachowania zwierząt (jego przyczyn oraz sposobów modyfikowania) oraz biologii zwierząt (anatomii, fizjologii), a w szczególności zwierząt towarzyszących oraz gospodarskich/hodowlanych.

Uzyskane przez absolwenta kwalifikacje stwarzają perspektywy pracy w administracji samorządowej, jednostkach resortowych, organizacjach pozarządowych, własnej działalności gospodarczej, a także w komisjach etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach. Absolwenci znajdą pracę w jednostkach naukowo-badawczych czy klinikach dla zwierząt. Wielu właścicieli poszukuje profesjonalistów do szkolenia zwierząt. Specjaliści - zoopsycholodzy są niezbędni w ośrodkach doradztwa rolniczego, w schroniskach dla zwierząt, ośrodkach opieki dla zwierząt jakimi są na przykład hotele dla zwierząt. Potencjalne miejsca pracy to stadniny i ośrodki nauki jazdy konnej oraz ogrody zoologiczne. Wiele osób znajdzie zatrudnienie w służbach nadzorujących poziom dobrostanu zwierząt i przestrzeganie prawa w stosunku do zwierząt. Absolwent będzie posiadał umiejętności niezbędne do świadczenia usług jako behawiorysta.

Dla kogo studia na kierunku psychologia i biologia zwierząt

Od dziecka lubiłeś zwierzęta? Chciałbyś lepiej rozumieć ich naturę oraz zachowania? Wyobrażasz sobie pracę ze zwierzętami?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to prezentowany kierunek studiów jest wprost stworzony dla Ciebie.

Program kształcenia na kierunku psychologia i biologia zwierząt

Program studiów rozpisany jest na 10 semestrów. Oprócz przedmiotów dających solidne podstawy z psychologii ogólnej i zoologii dostępne będą kursy specjalistyczne, które dotyczą zachowania zwierząt, ich biologii i fizjologii a także - co ważne - aspektów prawnych.

Absolwent będzie miał nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także umiejętności praktyczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku psychologia i biologia zwierząt

Kandydaci będą rekrutowani na podstawie wyników egzaminu maturalnego z biologii, języka polskiego z języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów: chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). Maturzyści z lat ubiegłych, zdający tak zwaną stara maturę będą mieli równe szanse: uwzględniany będzie wynik egzaminu dojrzałości z biologii, języka polskiego i języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wybranego z listy: chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka (część pisemna).

Perspektywy pracy po kierunku psychologia i biologia zwierząt

Ukończenie studiów na kierunku Psychologia i biologia zwierząt daje możliwość podjęcia pracy w:

  • ogrodach zoologicznych
  • schroniskach
  • fermach
  • hotelach dla zwierząt
  • w jednostkach prowadzących terapię z udziałem zwierząt
  • w placówkach zajmujących się ochroną przyrody
  • w organach nadzoru działalności zajmującej się zwierzętami.

Wśród zawodów dostępnych dla absolwentów warto wymienić behawiorystę, przewodnika psa tropiącego/poszukującego różnego rodzaju substancji, tresera zwierząt, pracownika wystaw dla zwierząt czy salonów pielęgnacji zwierząt.

Wiedzę zdobytą podczas studiów w swej pracy mogą również wykorzystywać dogwalkerzy, pracownicy stadnin koni czy ośrodków rehabilitacji zwierząt.

Opinie o kierunku psychologia i biologia zwierząt

„Psychologia i biologia zwierząt (studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie) to przyszłościowy kierunek, między innymi ze względu na swą interdyscyplinarność. W jego utworzenie zaangażowanych jest kilka jednostek z naszej uczelni: prócz Instytutu Psychologii również Instytut Biologii i Instytut Filozofii. ” – wymienia dr Rafał Abramciów, Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego.

Kierunki pokrewne do kierunku psychologia i biologia zwierząt

Jakie uczelnie oferują kierunek psychologia i biologia zwierząt

W których miastach można studiować kierunek psychologia i biologia zwierząt

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia psychologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia psychologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia psychologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia psychologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia psychologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia psychologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia psychologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia psychologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia psychologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim