Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pszczelarstwo w agroekosystemach

Studia na kierunku pszczelarstwo w agroekosystemach pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu specyfiki i uwarunkowań prowadzenia działalności pszczelarskiej.

Studenci uczą się funkcjonalnej morfologii i anatomii pszczoły, fizjologii pszczoły, biologii rodzinny pszczelej, rozpoznawania gatunków pszczół występujących w różnych krajach świata, nowoczesnej gospodarki pasiecznej w różnych systemach i typach uli w ciągu całego sezonu pszczelarskiego, rozmnażania rodzin pszczelich i wychowu matek pszczelich, inseminacji matek pszczelich, budowy uli wykonanych z różnych materiałów.

Rozpoznają i zapobiegają chorobom owadów pszczołowatych, zagrożeniom wynikającym z intensywnej gospodarki pasiecznej, poznają rośliny pożytkowe i zasady uprawy roślin nektaro- oraz pyłkodajnych uczą się racjonalnie stosować sztuczne pokarmy w żywieniu pszczół, biologii dzikich zapylaczy.

Dla kogo studia na kierunku pszczelarstwo w agroekosystemach

To niszowy kierunek, przewidziany dla osób zainteresowanych działalnością pszczelarską, planujących związać swoją przyszłość zawodową z tą dziedziną.

Program kształcenia na kierunku pszczelarstwo w agroekosystemach

Oprócz szeregu specjalistycznych przedmiotów z zakresu pszczelarstwa, studenci odbywają praktyczne zajęcia terenowe w uczelnianych pasiekach.

Odbywają wyjazdy do przedsiębiorstw pszczelarskich w kraju.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku pszczelarstwo w agroekosystemach

Rekrutacja przebiega w oparciu o wyniki maturalne z:

  • języka obcego
  • przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, infromatyka, matematyka, geografia.

Perspektywy pracy po kierunku pszczelarstwo w agroekosystemach

Absolwenci kierunku są przygotowani do:

  • prowadzenia gospodarstwa pasiecznego
  • prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przemysłem pszczelarskim
  • pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt pszczelarski
  • pracy firmach prowadzących skup, przetwórstwo i obrót produktami pszczelimi
  • nadzorowania pasiek ekologicznych
  • pracy w laboratoriach wykonujących usługowe badanie pszczół.


Opinie o kierunku pszczelarstwo w agroekosystemach

Dowiedzcie się więcej o kierunku:


Kierunki pokrewne do kierunku pszczelarstwo w agroekosystemach

Jakie uczelnie oferują kierunek pszczelarstwo w agroekosystemach

W których miastach można studiować kierunek pszczelarstwo w agroekosystemach

Komentarze (1)

Tom
To juz nie wystarczy ul postawić, tylko trzeba skończyć studia???
20.04.2020

Zobacz również

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu