Jakiego kierunku studiów szukasz?

Global and development studies

Kierunek Global and Development Studies to anglojęzyczne studia interdyscyplinarne mające za zadanie przekazanie podstawowej, ale rozległej tematycznie wiedzy na temat współczesnych procesów globalizacyjnych oraz problemów rozwojowych współczesnego świata.

Studenci uczą się rozumienia i wyjaśniania procesów politycznych, ekonomicznych, instytucjonalnych dla współczesnych stosunków międzynarodowych oraz aktualnych zagrożeń globalnych z nich wynikających.

Program studiów kierunku Global and Development Studies kładzie nacisk na wielopoziomową i wielowariantową analizę globalnych uwarunkowań i zagrożeń dla rozwoju współczesnego świata. Celem studiów jest zatem dostarczenie usystematyzowanej wiedzy z zakresu globalnych, regionalnych i subregionalnych uwarunkowań funkcjonowania państw i społeczeństw.

Dla kogo studia na kierunku global and development studies

To studia dla osób ciekawych świata, władających językiem angielskim na poziomie umożliwiającym zrozumienie i czynny udział w zajęciach.

Program kształcenia na kierunku global and development studies

Program studiów zawiera takie przedmioty jak:

 • World History and Politics
 • Political Philosophy and IR
 • Society in the Era of Globalization
 • Domestic and International Law
 • Academic English: Research and Presentation
 • Organized Crime in Contemporary World
 • Introduction to Strategic Studies
 • World civilizations
 • Political and Economic Geography
 • Geopolitics
 • Key Issues in Contemporary International Relations
 • Globalization and Global Governance
 • Global Economy
 • Academic English: Writing Skills
 • Liberalism, Multiculturalism and Citizenship
 • Statistics
 • Introduction to Modernity
 • Education and Development
 • Democratic Processes in the World
 • Human Rights
 • Global Migrations and their Consequences
 • Research Methods in Social Sciences
 • Understanding Culture and Politics
 • Conflict Resolution and Peace Building
 • Politics of Multiculturalism
 • Global Security
 • Civil Society and NGOs
 • International Political and Economic Organizations
 • Barriers of Development in Modern Societies
 • Communication and media in the Global Era
 • Authoritarianism and Globalization
 • Foreign language
 • Cultural Dimension of Human Rights
 • Arab Spring and its impact on the Arab World
 • World Religions
 • Contemporary Parties and Ideologies
 • World Cultural Heritage
 • Regional Integration and Economic Relations in Asia-Pacific
 • Europe and Global Politics since WWII
 • Introduction to Latin Americas Culture and Societies
 • Islam; Tradition and Modernity
 • Urbanization and Development
 • Globalism, Regionalisms, and Separatisms
 • Health, Food, and Environment
 • Economic Cooperation and Integration in the Americas
 • Trajectory of Economic Development of MENA
 • The Monetary and Economic Union.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku global and development studies

Punktowane przedmioty maturalne to nowożytne języki obce.

Dodatkowym kryterium formalnym podczas rekrutacji jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 60% punktów możliwych do zdobycia. Osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uzyskują z rozmowy 100% punktów możliwych do zdobycia, bez konieczności przystępowania do niej.

Perspektywy pracy po kierunku global and development studies

Absolwent Global and Development Studies będzie przygotowany do pracy w środowisku międzynarodowym. Może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • międzynarodowych firmach
 • mediach
 • instytucjach kultury
 • administracji publicznej
 • organizacjach pozarządowych.

Opinie o kierunku global and development studies

Kierunki pokrewne do kierunku global and development studies

Jakie uczelnie oferują kierunek global and development studies

W których miastach można studiować kierunek global and development studies

Komentarze (1)

? rekrutacja?
z czego musi być matura żeby iść na te studia? na jakim poziomie i jakie przedmioty na rozszerzeniu?
07.06.2018

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim