Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zintegrowane planowanie rozwoju

Studia na kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju ma na celu wykształcenie kompetencji i umiejętności z zakresu:

 • integracji planowania, realizacji i monitoringu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, z uwzględnieniem ich uwarunkowań, czynników oraz barier,
 • integracji dokumentów wspomagających kształtowanie rozwoju w wymiarze strategicznym i w wymiarze przestrzennym
 • znaczenia terytorium jako podstawy integracji procesów rozwojowych, rozumianego jako obszar, na którym zachodzą procesy rozwoju, które są zarządzane w sposób przestrzenno-funkcjonalny i całościowy.

Zintegrowane planowanie rozwoju to studia stanowiące odpowiedź na zmiany prawne w zakresie zarządzania strategicznego procesami społeczno-gospodarczymi i planowania przestrzennego. Stwarza on możliwość przygotowania nowych kadr na potrzeby administracji oraz instytucji zajmujących się problematyką zintegrowanego planowania rozwoju.

Dla kogo studia na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

Kandydaci powinni być żywo zainteresowani zmianami zachodzącymi w życiu społeczno-gospodarczym.

Przedmiotem ich zainteresowań powinny być takie zagadnienia jak transformacja, postęp technologiczny, globalizacja, zmiany klimatyczne i demograficzne.

To studia dla osób odpowiedzialnych, o umysłach analitycznych, umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie wieloaspektowych kryteriów.

Program kształcenia na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

W programie studiów przewidziane są m.in. takie przedmioty:

 • demografia i geografia ludności
 • megatrendy rozwoju społecznego i gospodarczego
 • kształtowanie i ochrona środowiska
 • IT w planowaniu
 • kartografia społeczno-ekonomiczna i systemy informacji geograficznej
 • podstawy inżynierskiej dokumentacji graficznej
 • podstawy prawne planowania przestrzennego
 • urbanistyka z elementami architektury
 • grafika inżynierska
 • model zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce
 • polityka gospodarcza
 • geografia społeczna
 • planowanie lokalne
 • programowanie rewitalizacji
 • kartografia internetowa
 • analiza geoinformacyjna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

Rekrutacja obejmuje następujące przedmioty:

 • język obcy
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

Absolwenci kierunku mogą pracować m.in. :

 • w zespołach projektowych z zakresu planowania zintegrowanego, przestrzennego i urbanistyki, strategicznego
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • w firmach przygotowujących opracowania strategiczne (np. strategia rozwoju) oraz planistyczne (np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

Opinie o kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

Zintegrowane planowanie rozwoju to innowacyjne, nowatorskie studia.

Treści kształcenia są odpowiedzią na współczesne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego.

Silny związek z praktyką życia społeczno-gospodarczego daje szansę na przygotowanie absolwentów-specjalistów do podejmowania konkretnych zadań zawodowych.

Kierunki pokrewne do kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

Jakie uczelnie oferują kierunek zintegrowane planowanie rozwoju

W których miastach można studiować kierunek zintegrowane planowanie rozwoju

Komentarze (1)

Student 1
Przyszlosciowy kierunek, polecam! Dużo ciężkiej pracy ale my studenci sadzimy że warto .
21.05.2019

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu