Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zintegrowane planowanie rozwoju

Studia na kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju ma na celu wykształcenie kompetencji i umiejętności z zakresu:

 • integracji planowania, realizacji i monitoringu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, z uwzględnieniem ich uwarunkowań, czynników oraz barier,
 • integracji dokumentów wspomagających kształtowanie rozwoju w wymiarze strategicznym i w wymiarze przestrzennym
 • znaczenia terytorium jako podstawy integracji procesów rozwojowych, rozumianego jako obszar, na którym zachodzą procesy rozwoju, które są zarządzane w sposób przestrzenno-funkcjonalny i całościowy.

Zintegrowane planowanie rozwoju to studia stanowiące odpowiedź na zmiany prawne w zakresie zarządzania strategicznego procesami społeczno-gospodarczymi i planowania przestrzennego. Stwarza on możliwość przygotowania nowych kadr na potrzeby administracji oraz instytucji zajmujących się problematyką zintegrowanego planowania rozwoju.

Dla kogo studia na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

Kandydaci powinni być żywo zainteresowani zmianami zachodzącymi w życiu społeczno-gospodarczym.

Przedmiotem ich zainteresowań powinny być takie zagadnienia jak transformacja, postęp technologiczny, globalizacja, zmiany klimatyczne i demograficzne.

To studia dla osób odpowiedzialnych, o umysłach analitycznych, umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie wieloaspektowych kryteriów.

Program kształcenia na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

W programie studiów przewidziane są m.in. takie przedmioty:

 • demografia i geografia ludności
 • megatrendy rozwoju społecznego i gospodarczego
 • kształtowanie i ochrona środowiska
 • IT w planowaniu
 • kartografia społeczno-ekonomiczna i systemy informacji geograficznej
 • podstawy inżynierskiej dokumentacji graficznej
 • podstawy prawne planowania przestrzennego
 • urbanistyka z elementami architektury
 • grafika inżynierska
 • model zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce
 • polityka gospodarcza
 • geografia społeczna
 • planowanie lokalne
 • programowanie rewitalizacji
 • kartografia internetowa
 • analiza geoinformacyjna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

Rekrutacja obejmuje następujące przedmioty:

 • język obcy
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

Absolwenci kierunku mogą pracować m.in. :

 • w zespołach projektowych z zakresu planowania zintegrowanego, przestrzennego i urbanistyki, strategicznego
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • w firmach przygotowujących opracowania strategiczne (np. strategia rozwoju) oraz planistyczne (np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

Opinie o kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

Zintegrowane planowanie rozwoju to innowacyjne, nowatorskie studia.

Treści kształcenia są odpowiedzią na współczesne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego.

Silny związek z praktyką życia społeczno-gospodarczego daje szansę na przygotowanie absolwentów-specjalistów do podejmowania konkretnych zadań zawodowych.

Kierunki pokrewne do kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

Jakie uczelnie oferują kierunek zintegrowane planowanie rozwoju

W których miastach można studiować kierunek zintegrowane planowanie rozwoju

Komentarze (2)

Absolwent
Bardzo ciekawe studia prowadzone w trybie modułowym. Oprócz standardowych wykładów i zajęć ćwiczeniowych z teoretykami program zawiera szereg spotkań z praktykami w postaci wizyt studyjnych. Wizyty studyjne prowadzone są przez osoby pracujące w różnego rodzaju instytucjach, biurach planowania, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach wielobranżowych i prowadzących własną działalność gospodarczą. W planie studiów są również zajęcia terenowe. Przedmioty zrealizowane przez 3,5 roku obejmowały wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, prawa i zagadnień administracyjnych, ochrony środowiska, zagadnień planistycznych, technicznych inżynierskich (fizyka, rysunek techn.) i geoinformacyjnych. Mieliśmy okazję tworzyć strategie rozwoju na różnych poziomach, przeprowadzaliśmy masę analiz środowiskowych, tworzyliśmy własne mapy, projekty rewitalizacyjne, przestrzenno-ekonomiczne. Poznaliśmy zagadnienia socjologiczne, partycypacyjne, handlowe i kulturowe, a także uczestniczyliśmy w zajęciach poszerzających nasze umiejętności interpersonalne jak np. asertywność i budowanie relacji. Zajęcia będę wspominać jako rozwijające naszą kreatywność, pomysłowość i przedsiębiorczość. Nie żałuję wyboru studiów i czekam na możliwość kontynuacji kierunku na 2 stopniu (mgr) w przyszłości.
30.03.2022
21.05.2019
Student 1
Przyszlosciowy kierunek, polecam! Dużo ciężkiej pracy ale my studenci sadzimy że warto .
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie