Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zintegrowane planowanie rozwoju

Studia na kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju ma na celu wykształcenie kompetencji i umiejętności z zakresu:

 • integracji planowania, realizacji i monitoringu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, z uwzględnieniem ich uwarunkowań, czynników oraz barier,
 • integracji dokumentów wspomagających kształtowanie rozwoju w wymiarze strategicznym i w wymiarze przestrzennym
 • znaczenia terytorium jako podstawy integracji procesów rozwojowych, rozumianego jako obszar, na którym zachodzą procesy rozwoju, które są zarządzane w sposób przestrzenno-funkcjonalny i całościowy.

Zintegrowane planowanie rozwoju to studia stanowiące odpowiedź na zmiany prawne w zakresie zarządzania strategicznego procesami społeczno-gospodarczymi i planowania przestrzennego. Stwarza on możliwość przygotowania nowych kadr na potrzeby administracji oraz instytucji zajmujących się problematyką zintegrowanego planowania rozwoju.

Dla kogo studia na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

Kandydaci powinni być żywo zainteresowani zmianami zachodzącymi w życiu społeczno-gospodarczym.

Przedmiotem ich zainteresowań powinny być takie zagadnienia jak transformacja, postęp technologiczny, globalizacja, zmiany klimatyczne i demograficzne.

To studia dla osób odpowiedzialnych, o umysłach analitycznych, umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie wieloaspektowych kryteriów.

Program kształcenia na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

W programie studiów przewidziane są m.in. takie przedmioty:

 • demografia i geografia ludności
 • megatrendy rozwoju społecznego i gospodarczego
 • kształtowanie i ochrona środowiska
 • IT w planowaniu
 • kartografia społeczno-ekonomiczna i systemy informacji geograficznej
 • podstawy inżynierskiej dokumentacji graficznej
 • podstawy prawne planowania przestrzennego
 • urbanistyka z elementami architektury
 • grafika inżynierska
 • model zintegrowanego planowania rozwoju w Polsce
 • polityka gospodarcza
 • geografia społeczna
 • planowanie lokalne
 • programowanie rewitalizacji
 • kartografia internetowa
 • analiza geoinformacyjna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

Rekrutacja obejmuje następujące przedmioty:

 • język obcy
 • jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, fizyka, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

Absolwenci kierunku mogą pracować m.in. :

 • w zespołach projektowych z zakresu planowania zintegrowanego, przestrzennego i urbanistyki, strategicznego
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • w firmach przygotowujących opracowania strategiczne (np. strategia rozwoju) oraz planistyczne (np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

Opinie o kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

Zintegrowane planowanie rozwoju to innowacyjne, nowatorskie studia.

Treści kształcenia są odpowiedzią na współczesne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego.

Silny związek z praktyką życia społeczno-gospodarczego daje szansę na przygotowanie absolwentów-specjalistów do podejmowania konkretnych zadań zawodowych.

Kierunki pokrewne do kierunku zintegrowane planowanie rozwoju

Jakie uczelnie oferują kierunek zintegrowane planowanie rozwoju

W których miastach można studiować kierunek zintegrowane planowanie rozwoju

Komentarze (2)

Absolwent
Bardzo ciekawe studia prowadzone w trybie modułowym. Oprócz standardowych wykładów i zajęć ćwiczeniowych z teoretykami program zawiera szereg spotkań z praktykami w postaci wizyt studyjnych. Wizyty studyjne prowadzone są przez osoby pracujące w różnego rodzaju instytucjach, biurach planowania, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach wielobranżowych i prowadzących własną działalność gospodarczą. W planie studiów są również zajęcia terenowe. Przedmioty zrealizowane przez 3,5 roku obejmowały wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, prawa i zagadnień administracyjnych, ochrony środowiska, zagadnień planistycznych, technicznych inżynierskich (fizyka, rysunek techn.) i geoinformacyjnych. Mieliśmy okazję tworzyć strategie rozwoju na różnych poziomach, przeprowadzaliśmy masę analiz środowiskowych, tworzyliśmy własne mapy, projekty rewitalizacyjne, przestrzenno-ekonomiczne. Poznaliśmy zagadnienia socjologiczne, partycypacyjne, handlowe i kulturowe, a także uczestniczyliśmy w zajęciach poszerzających nasze umiejętności interpersonalne jak np. asertywność i budowanie relacji. Zajęcia będę wspominać jako rozwijające naszą kreatywność, pomysłowość i przedsiębiorczość. Nie żałuję wyboru studiów i czekam na możliwość kontynuacji kierunku na 2 stopniu (mgr) w przyszłości.
30.03.2022
21.05.2019
Student 1
Przyszlosciowy kierunek, polecam! Dużo ciężkiej pracy ale my studenci sadzimy że warto .
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Zamojska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Tarnowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska