Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka turystyczna

Gospodarka turystyczna to jeden z najbardziej rozwijających się dziedzin gospodarki. Są to wszystkie środki, które umożliwiają zrealizowanie potrzeb turystów: informacja turystyczna, udostępnianie walorów turystycznych, zakwaterowanie, wyżywienie, transport i inne czynniki odpowiadające za rozwój rynku turystycznego.

Student kierunku gospodarka turystyczna zdobywa wiedzę i umiejętności ukierunkowane na kompetencje menedżera biznesu turystycznego. Poznaje podstawowe elementy przedsiębiorstwa oraz jego organizacji wewnętrznej. Zaznajamia się z systemami informatycznymi stosowanymi w turystyce. Uczy się jak kreować oferty turystyczne oraz jak je promować.

Studia umożliwiają poznanie roli hotelarstwa i gastronomii w gospodarce narodowej. Podczas zajęć dydaktycznych studenci uczą się oceniać walory środowiska przyrodniczego i kulturowego, diagnozować i projektować skuteczne zarządzanie marketingowe oraz wykorzystywać transport w usługach turystycznych. Poznają pojęcia związane z mechanizmami rozwoju turystyki w kraju i na świecie, a także przepisy regulujące podejmowanie działalności w sektorach turystycznych.

W trakcie studiów należy odbyć praktyki zawodowe. Można je podejmować między innymi w instytucjach działających na rzecz rozwoju turystyki, samorządach lokalnych w zakresie animacji i organizacji turystyki, biurach turystycznych, hotelach, restauracjach. Studia mają na celu wykształcenie pracowników turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

Specjalność oferowana na gospodarce turystycznej:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka turystyczna

Gospodarkę turystyczną wybierają kandydaci wiążący swoją przyszłość zawodową z branżą turystyczną.

Cechuje je ciekawość świata, otwartość na inne kultury, komunikatywność.

To osoby dynamiczne, zaradne, przedsiębiorcze, pozytywnie nastawione, zorganizowane.

Program kształcenia na kierunku gospodarka turystyczna

Program studiów przewiduje m.in takie przedmioty:

 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • makroekonomia
 • finanse publiczne
 • ekonomika turystyki
 • mikroekonomia
 • podstawy zarządzania
 • finanse przedsiębiorstw
 • ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
 • programowanie i ocena inwestycji w turystyce
 • zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie turystycznym
 • marketing w turystyce
 • przedsiębiorczość elektroniczna w turystyce
 • zachowania konsumentów na rynku turystycznym
 • badania międzynarodowego rynku turystycznego
 • podstawy zarządzania
 • ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego
 • zarządzanie regionem turystycznym
 • informacja i promocja turystyczna
 • samorząd lokalny w gospodarce turystycznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka turystyczna

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane na maturze.

Na UE w Katowicach pod uwagę brane są przedmioty:

 • język obcy
 • przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wos, język polski.

UE w Poznaniu rekrutuje na podstawie:

 • języka obce
 • matematyki
 • do wyboru: geografia, historia, informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka turystyczna

Po ukończeniu kierunku gospodarka turystyczna można podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne (hotelach, pensjonatach)
 • biurach podróży
 • organach administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach społecznych
 • stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki
 • biurach informacji turystycznej
 • biurach promocji miast i regionów
 • instytucjach doradczych.

Opinie o kierunku gospodarka turystyczna

Studia, a później praca w branży, która kojarzy się z wypoczynkiem, miłym spędzaniem czasu, relaksem - brzmi zachęcająco.

Poznajcie blaski i cienie pracy w charakterze rezydenta biura turystycznego:


Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka turystyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka turystyczna

W których miastach można studiować kierunek gospodarka turystyczna

Komentarze (1)

Ania
To chyba nie stricte turystyka, bardziej biznesowe studia.
03.04.2020

Zobacz również

Studia turystyczne i hotelarskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Tarnowska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie