Jakiego kierunku studiów szukasz?

Scenografia

Scenografia to plastyczna oprawa filmu, sztuki teatralnej, widowiska operowego, baletowego, telewizyjnego, która składa się z dekoracji, kostiumów, rekwizytów, charakteryzacji postaci i oświetlenia.

Pierwszy etap studiów to kształcenie w oparciu o podstawy malarstwa i rysunku. Dzięki temu studenci stają się wrażliwi na kolory, uzyskują umiejętność kompozycji, a także ćwiczą swoją precyzyjność. Obserwują również proces powstawania projektu scenograficznego w teatrze i filmie, poznając zasady perspektywy i budowania makiet. Zdobywają wiedzę w zakresie historii sztuki, teatru, filmu oraz szeroko pojętej problematyki kultury materialnej.

Drugim etapem studiów jest praca nad własnymi projektami scenograficznymi.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • projektowanie scenografii
 • projektowanie ubioru
 • techniki scenograficzne
 • charakteryzacja i stylizacja

Studia na kierunku scenografia przygotowują studentów do pracy w teatrze, filmie, telewizji, placówkach kultury.

Dla kogo studia na kierunku scenografia

Kierunek przewidziany jest dla osób o szczególnych uzdolnieniach, wrażliwości estetycznej, posiadających już pewne dokonania artystyczne.

W trakcie studiów, a przede wszystkim przyszłej pracy niezbędne będą takie predyspozycje jak kreatywność, otwartość na nowe pomysły, poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań, wrażliwość na kolor, umiejętność kompozycji, precyzja rysunku.

Program kształcenia na kierunku scenografia

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku scenografia:

 • projektowanie scenografii teatralnej
 • podstawy projektowania scenografii
 • propedeutyka scenografii teatralnej
 • projektowanie ubioru kreacyjnego
 • projektowanie scenografii filmowej i telewizyjnej
 • technologie filmowe
 • scenografia teatru lalek - projektowanie lalki i maski
 • koncepcje performersko-happeningowe
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • historia stroju i wnętrz
 • historia teatru i filmu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku scenografia

Istotnym elementem w procesie rekrutacji jest zaprezentowanie przez kandydata swoich uzdolnień, predyspozycji artystycznych, wcześniejszych dokonań.

Wieloetapowa rekrutacja może obejmować takie elementy, jak:

 • egzamin z rysunku
 • egzamin z malarstwa
 • sprawdzian kierunkowy - wykonanie konkretnego zadania
 • przegląd prac własnych
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Wiele uczelni organizuje konsultacje dla kandydatów - to możliwość omówienia ze specjalistami własnych dokonań, uświadomienia swoich braków i niedociągnięć, nad którymi można przed egzaminem jeszcze popracować.

Perspektywy pracy po kierunku scenografia

Absolwenci kierunku, zależnie od ukończonej specjalności, są przygotowani do pracy:

 • w instytucjach teatralnych i kulturalnych
 • pracowniach projektowych scenografii dla teatrów instytucjonalnych, alternatywnych, plenerowych
 • w charakterze projektanta scenografii koncertowych, parad, działań performatywnych.

Opinie o kierunku scenografia

Studia artystyczne, do jakich należy kierunek scenografia, mają przede wszystkich charakter praktyczny.

Większość zajęć odbywa się w pracowniach, polega na realizowaniu własnych prac, projektów, dzięki czemu studenci poznają realia przyszłego zawodu.

Kierunki pokrewne do kierunku scenografia

Jakie uczelnie oferują kierunek scenografia

W których miastach można studiować kierunek scenografia

Komentarze (2)

F
,,Studia na kierunku scenografia przygotowują studentów do pracy w teatrze, filmie, telewizji, placówkach kultury." Telewizje i film to proszę raczej wyrzucić z tego opisu bo to jakiś żart chyba biorąc pod uwagę poziom przedmiotu i prowadzącego...
01.09.2023
23.04.2020
Isia
Zazdroszczę osobom, które mają taki talent i mogą studiować takie ciekawe kierunki.

Zobacz również

 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Łódzka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy