Jakiego kierunku studiów szukasz?

Scenografia

Scenografia to plastyczna oprawa filmu, sztuki teatralnej, widowiska operowego, baletowego, telewizyjnego, która składa się z dekoracji, kostiumów, rekwizytów, charakteryzacji postaci i oświetlenia.

Pierwszy etap studiów to kształcenie w oparciu o podstawy malarstwa i rysunku. Dzięki temu studenci stają się wrażliwi na kolory, uzyskują umiejętność kompozycji, a także ćwiczą swoją precyzyjność. Obserwują również proces powstawania projektu scenograficznego w teatrze i filmie, poznając zasady perspektywy i budowania makiet. Zdobywają wiedzę w zakresie historii sztuki, teatru, filmu oraz szeroko pojętej problematyki kultury materialnej.

Drugim etapem studiów jest praca nad własnymi projektami scenograficznymi.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • projektowanie scenografii
 • projektowanie ubioru
 • techniki scenograficzne
 • charakteryzacja i stylizacja

Studia na kierunku scenografia przygotowują studentów do pracy w teatrze, filmie, telewizji, placówkach kultury.

Dla kogo studia na kierunku scenografia

Kierunek przewidziany jest dla osób o szczególnych uzdolnieniach, wrażliwości estetycznej, posiadających już pewne dokonania artystyczne.

W trakcie studiów, a przede wszystkim przyszłej pracy niezbędne będą takie predyspozycje jak kreatywność, otwartość na nowe pomysły, poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań, wrażliwość na kolor, umiejętność kompozycji, precyzja rysunku.

Program kształcenia na kierunku scenografia

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku scenografia:

 • projektowanie scenografii teatralnej
 • podstawy projektowania scenografii
 • propedeutyka scenografii teatralnej
 • projektowanie ubioru kreacyjnego
 • projektowanie scenografii filmowej i telewizyjnej
 • technologie filmowe
 • scenografia teatru lalek - projektowanie lalki i maski
 • koncepcje performersko-happeningowe
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • historia stroju i wnętrz
 • historia teatru i filmu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku scenografia

Istotnym elementem w procesie rekrutacji jest zaprezentowanie przez kandydata swoich uzdolnień, predyspozycji artystycznych, wcześniejszych dokonań.

Wieloetapowa rekrutacja może obejmować takie elementy, jak:

 • egzamin z rysunku
 • egzamin z malarstwa
 • sprawdzian kierunkowy - wykonanie konkretnego zadania
 • przegląd prac własnych
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Wiele uczelni organizuje konsultacje dla kandydatów - to możliwość omówienia ze specjalistami własnych dokonań, uświadomienia swoich braków i niedociągnięć, nad którymi można przed egzaminem jeszcze popracować.

Perspektywy pracy po kierunku scenografia

Absolwenci kierunku, zależnie od ukończonej specjalności, są przygotowani do pracy:

 • w instytucjach teatralnych i kulturalnych
 • pracowniach projektowych scenografii dla teatrów instytucjonalnych, alternatywnych, plenerowych
 • w charakterze projektanta scenografii koncertowych, parad, działań performatywnych.

Opinie o kierunku scenografia

Studia artystyczne, do jakich należy kierunek scenografia, mają przede wszystkich charakter praktyczny.

Większość zajęć odbywa się w pracowniach, polega na realizowaniu własnych prac, projektów, dzięki czemu studenci poznają realia przyszłego zawodu.

Kierunki pokrewne do kierunku scenografia

Jakie uczelnie oferują kierunek scenografia

W których miastach można studiować kierunek scenografia

Komentarze (1)

Isia
Zazdroszczę osobom, które mają taki talent i mogą studiować takie ciekawe kierunki.
23.04.2020

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu