Jakiego kierunku studiów szukasz?

Scenografia

Scenografia to plastyczna oprawa filmu, sztuki teatralnej, widowiska operowego, baletowego, telewizyjnego, która składa się z dekoracji, kostiumów, rekwizytów, charakteryzacji postaci i oświetlenia.

Pierwszy etap studiów to kształcenie w oparciu o podstawy malarstwa i rysunku. Dzięki temu studenci stają się wrażliwi na kolory, uzyskują umiejętność kompozycji, a także ćwiczą swoją precyzyjność. Obserwują również proces powstawania projektu scenograficznego w teatrze i filmie, poznając zasady perspektywy i budowania makiet. Zdobywają wiedzę w zakresie historii sztuki, teatru, filmu oraz szeroko pojętej problematyki kultury materialnej.

Drugim etapem studiów jest praca nad własnymi projektami scenograficznymi.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • projektowanie scenografii
 • projektowanie ubioru
 • techniki scenograficzne
 • charakteryzacja i stylizacja

Studia na kierunku scenografia przygotowują studentów do pracy w teatrze, filmie, telewizji, placówkach kultury.

Dla kogo studia na kierunku scenografia

Kierunek przewidziany jest dla osób o szczególnych uzdolnieniach, wrażliwości estetycznej, posiadających już pewne dokonania artystyczne.

W trakcie studiów, a przede wszystkim przyszłej pracy niezbędne będą takie predyspozycje jak kreatywność, otwartość na nowe pomysły, poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań, wrażliwość na kolor, umiejętność kompozycji, precyzja rysunku.

Program kształcenia na kierunku scenografia

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku scenografia:

 • projektowanie scenografii teatralnej
 • podstawy projektowania scenografii
 • propedeutyka scenografii teatralnej
 • projektowanie ubioru kreacyjnego
 • projektowanie scenografii filmowej i telewizyjnej
 • technologie filmowe
 • scenografia teatru lalek - projektowanie lalki i maski
 • koncepcje performersko-happeningowe
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • historia stroju i wnętrz
 • historia teatru i filmu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku scenografia

Istotnym elementem w procesie rekrutacji jest zaprezentowanie przez kandydata swoich uzdolnień, predyspozycji artystycznych, wcześniejszych dokonań.

Wieloetapowa rekrutacja może obejmować takie elementy, jak:

 • egzamin z rysunku
 • egzamin z malarstwa
 • sprawdzian kierunkowy - wykonanie konkretnego zadania
 • przegląd prac własnych
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Wiele uczelni organizuje konsultacje dla kandydatów - to możliwość omówienia ze specjalistami własnych dokonań, uświadomienia swoich braków i niedociągnięć, nad którymi można przed egzaminem jeszcze popracować.

Perspektywy pracy po kierunku scenografia

Absolwenci kierunku, zależnie od ukończonej specjalności, są przygotowani do pracy:

 • w instytucjach teatralnych i kulturalnych
 • pracowniach projektowych scenografii dla teatrów instytucjonalnych, alternatywnych, plenerowych
 • w charakterze projektanta scenografii koncertowych, parad, działań performatywnych.

Opinie o kierunku scenografia

Studia artystyczne, do jakich należy kierunek scenografia, mają przede wszystkich charakter praktyczny.

Większość zajęć odbywa się w pracowniach, polega na realizowaniu własnych prac, projektów, dzięki czemu studenci poznają realia przyszłego zawodu.

Kierunki pokrewne do kierunku scenografia

Jakie uczelnie oferują kierunek scenografia

W których miastach można studiować kierunek scenografia

Komentarze (2)

F
,,Studia na kierunku scenografia przygotowują studentów do pracy w teatrze, filmie, telewizji, placówkach kultury." Telewizje i film to proszę raczej wyrzucić z tego opisu bo to jakiś żart chyba biorąc pod uwagę poziom przedmiotu i prowadzącego...
01.09.2023
23.04.2020
Isia
Zazdroszczę osobom, które mają taki talent i mogą studiować takie ciekawe kierunki.

Zobacz również

 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku