Jakiego kierunku studiów szukasz?

Technologia teatru lalek

Technologia teatru lalek to studia I stopnia realizowane w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kandydatów obowiązuje egzamin (trzy etapy).

Etap pierwszy to prezentacja tzw. "teczki", czyli zestawu prac, która powinna zawierać:
a) prezentację prac wykonanych w technikach rysunkowych i malarskich – 20 prac w formacie max 100×70 cm;
b) prezentację prac z zakresu zainteresowań kandydata – technika dowolna, ilość dowolna.

Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny. Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje kandydata do drugiego, konkursowego etapu egzaminu.

Egzamin konkursowy (etap II) - przeprowadzany w formie testów praktycznych i dyskusji, mających na celu stwierdzenie, iż kandydat wykazuje podstawowe predyspozycje do wykonywania zawodu technologa teatru lalek. Na powyższe predyspozycje składają się:

a) rozwinięta wyobraźnia – gotowość do tworzenia i rozbudowywania obrazów i narracji,
b) wyobraźnia przestrzenna – umiejętność wyobrażania sobie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej i w czasie,
c) wrażliwość na słowo, na muzykę – na narzędzia teatralne,
d) wrażliwość na kształty i kolory oraz podstawowe umiejętności rysunkowe,
e) umiejętność nawiązywania kontaktu, prowadzenia dialogu i sposób reagowania na uwagi,
f) gotowość stawiania sobie i rozwiązywania problemów intelektualnych i artystycznych,
g) kandydat powinien wykazać się cechami świadczącymi w ocenie komisji egzaminacyjnej o posiadaniu osobowości artystycznej.

Łącznie w II etapie kandydat może uzyskać max. 80 pkt.

Egzamin teoretyczny (etap III) - dotyczy wiedzy o sztuce, teatrze oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym. Punktowane są cztery zagadnienia:

 • teatr wśród sztuk: 0-5 pkt.
 • dramat polski i powszechny: 0-5 pkt.
 • wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego: 0-5 pkt.
 • forma i logika wypowiedzi: 0-5 pkt.

Łącznie w III etapie kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek Technologia teatru lalek decyduje ogólna liczba uzyskanych punktów.

Dla kogo studia na kierunku technologia teatru lalek
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku technologia teatru lalek
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku technologia teatru lalek
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku technologia teatru lalek
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku technologia teatru lalek
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku technologia teatru lalek
Jakie uczelnie oferują kierunek technologia teatru lalek
W których miastach można studiować kierunek technologia teatru lalek
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy