Jakiego kierunku studiów szukasz?

Sztuka cyfrowa

Studia licencjackie na kierunku Sztuka cyfrowa (Digital Art) kształcą specjalistów w dziedzinie ilustracji cyfrowej.

W programie nauczania, oprócz licznych kursów z obsługi oprogramowania graficznego z naciskiem na pracę z tabletem graficznym, przewidziano również przedmioty teoretyczne (historia sztuki, ubiorów, bronioznawstwo, design i technologia itp.), które poszerzają wiedzę z ważnych dziedzin towarzyszących projektowaniu.

Przez pierwszy rok zajęcia są wspólne dla wszystkich studentów. Po drugim semestrze następuje wybór ścieżki kształcenia:

 • ścieżka 2D
 • ścieżka 3D

Powyższe specjalizacje przygotowują studentów do pracy w branży gier i ilustracji cyfrowej. Przewidziano w planie kształcenia kursy rysunku i rzeźby, kompozycji i budowy sceny z użyciem adekwatnego oprogramowania.

W ramach ścieżki 3D zaplanowano przedmioty związane ze skanowaniem 3D i digitalizacją obiektów, przygotowujące absolwentów do podjęcia pracy w firmach projektowych, biurach architektonicznych, muzeach i instytucjach kultury, zaś na ścieżce 2D – zajęcia z animacji i zaawansowane kursy z ilustracji.

Dla kogo studia na kierunku sztuka cyfrowa

Jeżeli planujesz przyszłą pracę zawodową jako grafik, specjalista w dziedzinie gier, branży wydawniczej i projektowej lub jako niezależny artysta cyfrowy - to są studia dla Ciebie.

Program kształcenia na kierunku sztuka cyfrowa

Studia na tym kierunku to:

 • autorski i unikatowy program na skalę Polski, szczególnie dla miłośników gier w środowisku 2D i 3D, cyfrowych ilustracji oraz dla tych, którzy myślą o digitalizacji obiektów w dziedzinie projektowej, architektonicznej, muzealnictwa i promocji dziedzictwa narodowego,
 • nauka specjalistycznych narzędzi cyfrowych zgodnych ze standardami rynkowymi – 2D (Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere) i 3D (Autodesk 3ds Max, Zbrush, Blender, Unreal Engine, Adobe Medium i Gravity Sketch) oraz techniki tradycyjnych takich jak rysunek i kompozycja, rysunek anatomiczny, rysunek studyjny, rzeźba,
 • nauka przedmiotów teoretycznych (historia sztuki, kultura wizualna XX wieku, historia ubiorów, podstawy krytycznego myślenia, teoria barwy, bronioznawstwo, design i technologia itp.), które poszerzają wiedzę z dziedzin ważnych przy projektowaniu,
 • partnerzy biznesowi kierunku i praktykodawcy – m.in. Małopolski Instytut Kultury, instytucje muzealne oraz firmy, agencje reklamowe i studia projektowe – zapewniają jak najlepsze dopasowanie programu do potrzeb pracodawców,
 • dwie ścieżki kształcenia – w ramach każdej z nich przynajmniej osiem specjalistycznych kursów – pozwalają zdobyć szczegółową wiedzę z danej dziedziny w taki sposób, aby absolwent mógł świadomie wybrać dalszą drogę specjalizacji,
 • program uzupełniony jest o praktyki w instytucjach kultury, agencjach reklamowych, działach marketingu i firmach z branż reklamowej, wydawniczej, gier i multimediów,
 • zajęcia z praktykami znającymi realia rynkowe, posiadającymi aktualną wiedzę i umiejętności,
 • program studiów zapewnia poznanie specjalistycznych narzędzi niezbędnych w zawodzie oraz rozwój potrzebnych kompetencji m.in. tworzenie lokacji i postaci do gier, podstawy typografii, przygotowywania fotografii obiektów do druku 3D, a także tworzenie infografik, filmów i animacji,
 • nauka języka angielskiego rozpoczyna się od poziomu B1, a studia kończą się egzaminem z języka angielskiego na poziomie B2.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku sztuka cyfrowa

Szczegółowe zasady naboru na studia należy sprawdzać na stronie www uczelni lub w Dziale Rekrutacji.

Perspektywy pracy po kierunku sztuka cyfrowa

Po ukończeniu studiów możesz pracować:

Jako projektant grafiki ilustracyjnej, grafiki branży gier lub twórca materiału multimedialnego:

 • agencje reklamowe i studia animacji,
 • studia gier oraz aplikacji,
 • wydawnictwa publikacji ilustrowanych (prasa, książki, gry planszowe),
 • agencje multimedialne,
 • freelancer prowadzący własną firmę.

Jako rzeźbiarz 3D dla branży gier, również planszowych, twórcy wizualizacji produktów i animacji dla branży reklamowej, wizualizacji dla architektów, lub w dziedzinie digitalizacji zabytków na potrzeby repozytoriów cyfrowych (Sztuka cyfrowa (dawniej Digital Art) jest pierwszym kierunkiem studiów w Polsce, przygotowującym specjalistów w tej dziedzinie)

 • agencje reklamowe i studia animacji,
 • studia gier oraz aplikacji,
 • wydawnictwa publikacji ilustrowanych (prasa, książki, gry planszowe),
 • studia architektoniczne i budowlane,
 • instytucje muzealne,
 • firmy zajmujące się konserwacją i restauracją zabytków,
 • freelancer prowadzący własną firmę.

Opinie o kierunku sztuka cyfrowa

Sztuka cyfrowa, dawniej ścieżka Digital Art, to kierunek na którym kształcimy studentów przygotowując ich do pracy w różnych dziedzinach związanych z cyfrowym malarstwem i rzeźbą. Między innymi w branży gier, jako specjalistów 2D i 3D, w instytucjach kultury i techniki jako specjalistów od digitalizacji i tworzeniu repozytoriów cyfrowych obiektów, w branży projektowej jako specjalistów renderingu 3D. Podczas licznych kursów narzędziowych, studenci opanowują zarówno techniki tradycyjne takie jak Rysunek i Kompozycja oraz Rzeźba jak i cyfrowe, ucząc się m.in. projektowania postaci, kompozycji i budowy sceny.

Kładziemy szczególny nacisk na twórcze wykorzystanie dawnej kultury wizualnej jako inspiracji dla własnych projektów. Dlatego w programie znalazły się również przedmioty przygotowujące do pracy z dziełem sztuki zarówno od strony merytorycznej (historia sztuki, bronioznawstwo, historia ubiorów, teoria barwy i in.), jak i technicznej (fotogrametria, digitalizacja i repozytoria cyfrowe). Program kierunku powstał we współpracy z przedstawicielami pracodawców – firm z branży gamingowej, instytucji kultury i muzeów, a przez to jest dopasowany do aktualnych potrzeb na rynku pracy.

Joanna Róg-Ociepka
Prodziekan ds. kierunku Sztuka cyfrowa

Kierunki pokrewne do kierunku sztuka cyfrowa

Jakie uczelnie oferują kierunek sztuka cyfrowa

W których miastach można studiować kierunek sztuka cyfrowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu