Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kultura i sztuka współczesna

Kultura i sztuka współczesna to nowoczesny kierunek drugiego stopnia, dostarczający wiedzę o współczesnych praktykach kulturowych i artystycznych w ścisłym powiązaniu z życiem społecznym.

W programie uwzględniono zagadnienia poświęcone szerokiemu rozumieniu kultury, sztuce współczesnej, kulturze popularnej, dziedzictwu kulturowemu, mniejszościom kulturowym, refleksji postkolonialnej, akademickim praktykom dekolonizacyjnym, studiom nad pamięcią, krytycznej analizie nowoczesności, postmodernistycznym i współczesnym teoriom filozoficznym, literackim i społecznym.

Dla kogo studia na kierunku kultura i sztuka współczesna

To studia dla prawdziwych humanistów, zafascynowanych kulturą, sztuką i przemianami na świecie.

Program kształcenia na kierunku kultura i sztuka współczesna

W programie studiów zawarto dziewięć modułów zajęciowych:

  • nowoczesność
  • pamięci / tożsamości / historie
  • systemy organizacji kultury
  • praktykowanie teorii
  • kultury aktywizmu
  • kuratorstwo i promocja sztuki
  • przemysły kultury
  • współczesna kultura artystyczna
  • obserwatorium kultury.

W ramach każdego modułu oferowane są każdorazowo 4 propozycje przedmiotów, z których studenci wybierają 2, w największym stopniu odpowiadające ich zainteresowaniom i planom zawodowym. Dzięki swobodzie wyboru przedmiotów można samodzielnie tworzyć ścieżki tematyczne, pozwalające np. skupić się na narracyjnych, wizualnych lub performatywnych aspektach kultury współczesnej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kultura i sztuka współczesna

Rekrutacja na kulturę i sztukę współczesną jest otwarta dla absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków.

Perspektywy pracy po kierunku kultura i sztuka współczesna

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w sektorze kultury oraz branży kreatywnej. Mogą zajmować się public relations, pracować w agencjach kreatywnych, organizować wydarzenia kulturalne i działać w szeroko pojętym obszarze animacji i edukacji kulturalnej.

Opinie o kierunku kultura i sztuka współczesna

Kierunki pokrewne do kierunku kultura i sztuka współczesna

Jakie uczelnie oferują kierunek kultura i sztuka współczesna

W których miastach można studiować kierunek kultura i sztuka współczesna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie