Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie kulturą współczesną

Trochę matematyki, a trochę historii sztuki. Zarządzanie kulturą współczesną to interdyscyplinarny kierunek II stopnia, łączący nauki o zarządzaniu i jakości z typowo humanistycznymi naukami o sztuce. Absolwenci łączą wiedzę z zakresu teorii zarządzania z wiedzą na temat najważniejszych współczesnych zjawisk w obszarze kultury.

Duży nacisk w toku studiów kładzie się na kształtowanie mobilności intelektualnej studentów, pozwalającej im na samodzielne tworzenie późniejszego własnego miejsca pracy.

Studenci wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych:

 • kultura współczesna
 • zarządzanie organizacjami kultury.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie kulturą współczesną

To studia dla pasjonatów kultury, a jednocześnie osób usposobionych do bardziej ścisłych przedmiotów. Dla tych, którzy swoją rolę w kulturze widzą raczej jako zarządca, a nie artysta.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie kulturą współczesną

Na studentów czekają takie przedmioty jak:

 • ekonomia
 • źródła współczesności
 • współczesne trendy w zarządzaniu
 • współczesne trendy w kulturze
 • HR w organizacjach
 • projektowanie badań naukowych
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka zawodowa
 • zarządzanie strategiczne
 • projekty miejskie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie kulturą współczesną

To studia drugiego stopnia, na które mogą się dostać absolwenci studiów pierwszego stopnia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych oraz artystycznych.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie kulturą współczesną

Absolwenci zarządzania kulturą współczesną są przygotowani do objęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w organizacjach kultury sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego. Naturalnym miejscem pracy są dla nich m.in. teatry, muzea czy domy kultury.

Studia przygotowują także do inicjowania i kierowania własnymi przedsięwzięciami w zakresie zarządzania kulturą, zarówno w sformalizowanych ramach organizacji, jak i w formie inicjatyw nieformalnych.

Opinie o kierunku zarządzanie kulturą współczesną

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie kulturą współczesną

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie kulturą współczesną

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie kulturą współczesną

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Politechnika Łódzka