Jakiego kierunku studiów szukasz?

Architektura przestrzeni kulturowych

Jak zagospodarować dawną cegielnię? Gdzie w parku urządzić przestrzeń wystawienniczą? Czy rewitalizacja rynku może przynieść kulturowe korzyści mieszkańcom miasta? Odpowiedzi między innymi na te pytania przyniesie nauka na opisywanym kierunku.

Architektura przestrzeni kulturowych to kierunek studiów zajmujący się nauką projektowania szczególnego rodzaju przestrzeni: charakteryzujących się nagromadzeniem dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej.

Ten interdyscyplinarny kierunek prezentuje idee wszechstronnego zrozumienia zawodu artysty i projektanta. Studenci architektury przestrzeni kulturowych uczą się łączyć niekonwencjonalne działania projektowe w obszarze przestrzeni kulturowych i opracowywać zadania projektowe z dziedziny architektury, architektury krajobrazu, projektowania wnętrz oraz sztuki użytkowej. Uzyskiwane umiejętności projektowe wspiera nauka rysunku odręcznego, malarstwa i kształtowania form przestrzennych oraz rzeźbiarskich.

Dla kogo studia na kierunku architektura przestrzeni kulturowych

To kierunek odpowiedni dla osób kreatywnych, otwartych na świat oraz świadomych konieczności stałego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji. Wymagana jest wyobraźnia przestrzenna oraz predyspozycje konstruktorskie.

Program kształcenia na kierunku architektura przestrzeni kulturowych

Studia I stopnia obejmują cztery bloki przedmiotów:

 • blok projektowy z przedmiotami takimi jak podstawy metodyki i teorii projektowania, podstawy architektury krajobrazu, podstawy urbanistyki, podstawy architektury wnętrz, podstawy scenografii, podstawy projektowania struktur przestrzennych i mebla
 • blok artystyczny z przedmiotami takimi jak rysunek i malarstwo, formy i struktury rzeźbiarskie, podstawy kompozycji i wiedzy o kolorze, podstawy technik prezentacji, fotografia i edycja obrazu, pracownie artystyczne
 • blok humanistyczny (historia sztuki, architektury i kultury, podstawy ochrony przestrzeni kulturowych, antropologia kulturowa)
 • blok techniczny, zawierający przedmioty takie jak budownictwo ogólne, geometria wykreślna i perspektywa, podstawy modelowania i komputerowego wspomagania projektowania, prototypowanie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku architektura przestrzeni kulturowych

Rekrutacja na kierunek jest dwuetapowa. Pierwszy etap stanowi wielozadaniowy egzamin praktyczny. Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna, podczas której analizowane są zarówno prace wykonane w trakcie egzaminu praktycznego, jak i ogólna wiedza kandydata dotycząca teoretycznego zakresu problematyki kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku architektura przestrzeni kulturowych

Architektura przestrzeni kulturowych kształci artystów oraz architektów, którzy mogą założyć własną działalność lub znaleźć pracę przykładowo w instytucjach kultury, biurach architektonicznych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Opinie o kierunku architektura przestrzeni kulturowych

Kierunki pokrewne do kierunku architektura przestrzeni kulturowych

Jakie uczelnie oferują kierunek architektura przestrzeni kulturowych

W których miastach można studiować kierunek architektura przestrzeni kulturowych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu