Jakiego kierunku studiów szukasz?

Architektura przestrzeni kulturowych

Jak zagospodarować dawną cegielnię? Gdzie w parku urządzić przestrzeń wystawienniczą? Czy rewitalizacja rynku może przynieść kulturowe korzyści mieszkańcom miasta? Odpowiedzi między innymi na te pytania przyniesie nauka na opisywanym kierunku.

Architektura przestrzeni kulturowych to kierunek studiów zajmujący się nauką projektowania szczególnego rodzaju przestrzeni: charakteryzujących się nagromadzeniem dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej.

Ten interdyscyplinarny kierunek prezentuje idee wszechstronnego zrozumienia zawodu artysty i projektanta. Studenci architektury przestrzeni kulturowych uczą się łączyć niekonwencjonalne działania projektowe w obszarze przestrzeni kulturowych i opracowywać zadania projektowe z dziedziny architektury, architektury krajobrazu, projektowania wnętrz oraz sztuki użytkowej. Uzyskiwane umiejętności projektowe wspiera nauka rysunku odręcznego, malarstwa i kształtowania form przestrzennych oraz rzeźbiarskich.

Dla kogo studia na kierunku architektura przestrzeni kulturowych

To kierunek odpowiedni dla osób kreatywnych, otwartych na świat oraz świadomych konieczności stałego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji. Wymagana jest wyobraźnia przestrzenna oraz predyspozycje konstruktorskie.

Program kształcenia na kierunku architektura przestrzeni kulturowych

Studia I stopnia obejmują cztery bloki przedmiotów:

 • blok projektowy z przedmiotami takimi jak podstawy metodyki i teorii projektowania, podstawy architektury krajobrazu, podstawy urbanistyki, podstawy architektury wnętrz, podstawy scenografii, podstawy projektowania struktur przestrzennych i mebla
 • blok artystyczny z przedmiotami takimi jak rysunek i malarstwo, formy i struktury rzeźbiarskie, podstawy kompozycji i wiedzy o kolorze, podstawy technik prezentacji, fotografia i edycja obrazu, pracownie artystyczne
 • blok humanistyczny (historia sztuki, architektury i kultury, podstawy ochrony przestrzeni kulturowych, antropologia kulturowa)
 • blok techniczny, zawierający przedmioty takie jak budownictwo ogólne, geometria wykreślna i perspektywa, podstawy modelowania i komputerowego wspomagania projektowania, prototypowanie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku architektura przestrzeni kulturowych

Rekrutacja na kierunek jest dwuetapowa. Pierwszy etap stanowi wielozadaniowy egzamin praktyczny. Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna, podczas której analizowane są zarówno prace wykonane w trakcie egzaminu praktycznego, jak i ogólna wiedza kandydata dotycząca teoretycznego zakresu problematyki kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku architektura przestrzeni kulturowych

Architektura przestrzeni kulturowych kształci artystów oraz architektów, którzy mogą założyć własną działalność lub znaleźć pracę przykładowo w instytucjach kultury, biurach architektonicznych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Opinie o kierunku architektura przestrzeni kulturowych

Kierunki pokrewne do kierunku architektura przestrzeni kulturowych

Jakie uczelnie oferują kierunek architektura przestrzeni kulturowych

W których miastach można studiować kierunek architektura przestrzeni kulturowych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia WIT w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Śląska