Jakiego kierunku studiów szukasz?

Architektura przestrzeni kulturowych

Jak zagospodarować dawną cegielnię? Gdzie w parku urządzić przestrzeń wystawienniczą? Czy rewitalizacja rynku może przynieść kulturowe korzyści mieszkańcom miasta? Odpowiedzi między innymi na te pytania przyniesie nauka na opisywanym kierunku.

Architektura przestrzeni kulturowych to kierunek studiów zajmujący się nauką projektowania szczególnego rodzaju przestrzeni: charakteryzujących się nagromadzeniem dóbr i wartości dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej.

Ten interdyscyplinarny kierunek prezentuje idee wszechstronnego zrozumienia zawodu artysty i projektanta. Studenci architektury przestrzeni kulturowych uczą się łączyć niekonwencjonalne działania projektowe w obszarze przestrzeni kulturowych i opracowywać zadania projektowe z dziedziny architektury, architektury krajobrazu, projektowania wnętrz oraz sztuki użytkowej. Uzyskiwane umiejętności projektowe wspiera nauka rysunku odręcznego, malarstwa i kształtowania form przestrzennych oraz rzeźbiarskich.

Dla kogo studia na kierunku architektura przestrzeni kulturowych

To kierunek odpowiedni dla osób kreatywnych, otwartych na świat oraz świadomych konieczności stałego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji. Wymagana jest wyobraźnia przestrzenna oraz predyspozycje konstruktorskie.

Program kształcenia na kierunku architektura przestrzeni kulturowych

Studia I stopnia obejmują cztery bloki przedmiotów:

 • blok projektowy z przedmiotami takimi jak podstawy metodyki i teorii projektowania, podstawy architektury krajobrazu, podstawy urbanistyki, podstawy architektury wnętrz, podstawy scenografii, podstawy projektowania struktur przestrzennych i mebla
 • blok artystyczny z przedmiotami takimi jak rysunek i malarstwo, formy i struktury rzeźbiarskie, podstawy kompozycji i wiedzy o kolorze, podstawy technik prezentacji, fotografia i edycja obrazu, pracownie artystyczne
 • blok humanistyczny (historia sztuki, architektury i kultury, podstawy ochrony przestrzeni kulturowych, antropologia kulturowa)
 • blok techniczny, zawierający przedmioty takie jak budownictwo ogólne, geometria wykreślna i perspektywa, podstawy modelowania i komputerowego wspomagania projektowania, prototypowanie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku architektura przestrzeni kulturowych

Rekrutacja na kierunek jest dwuetapowa. Pierwszy etap stanowi wielozadaniowy egzamin praktyczny. Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna, podczas której analizowane są zarówno prace wykonane w trakcie egzaminu praktycznego, jak i ogólna wiedza kandydata dotycząca teoretycznego zakresu problematyki kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku architektura przestrzeni kulturowych

Architektura przestrzeni kulturowych kształci artystów oraz architektów, którzy mogą założyć własną działalność lub znaleźć pracę przykładowo w instytucjach kultury, biurach architektonicznych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Opinie o kierunku architektura przestrzeni kulturowych

Kierunki pokrewne do kierunku architektura przestrzeni kulturowych

Jakie uczelnie oferują kierunek architektura przestrzeni kulturowych

W których miastach można studiować kierunek architektura przestrzeni kulturowych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Białostocka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie