Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria architektoniczna

Inżynieria architektoniczna przygotowuje studentów do pracy zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz do projektowania urbanistycznego, budowlanego i architektonicznego w ograniczonym zakresie.

Kandydat na studia powinien wykazywać zdolności plastyczne i zdolności do samodzielnej pracy oraz umiejętność przyswajania wiedzy z różnych dziedzin i jej stosowania w celu rozwiązania problemów technicznych i organizacyjnych. Głównymi celami kształcenia w zakresie kierunku są: zaznajomienie studenta z wiedzą podstawową i kierunkową w obszarze budownictwa, architektury i urbanistyki oraz zapoznanie studenta z umiejętnościami posługiwania się technikami menedżerskimi, informatycznymi i językami obcymi.

Podczas trwania studiów istnieje szansa na zdobycie praktyki zawodowej firmach budowlanych lub biurach projektów.

Perspektywy pracy po inżynierii architektonicznej

Absolwent kierunku inżynieria architektoniczna uzyskuje podstawowe umiejętności tworzenia projektów architektonicznych, budowlanych i urbanistycznych, wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki oraz sztuk pięknych. Ponadto ma przyswojone wiadomości z zakresu podstawowych nauk ścisłych, podstawowych nauk technicznych, takich jak mechanika teoretyczna i wytrzymałość materiałów, przedmiotów konstrukcyjnych, takich jak mechanika konstrukcji, teoria projektowania, mechanika gruntów i fundamentowania, a także umiejętność projektowania podstawowych konstrukcji budowlanych.

Jest zaznajomiony z przepisami budowlanymi, prawem budowlanym, ekonomiką i metodami organizacji oraz przebiegu procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju i pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Po ukończeniu kierunku absolwent może znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, biurach projektowych, działach architektury, działach urbanistyki, administracji samorządowej w zakresie architektoniczno-budowlanym.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria architektoniczna
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku inżynieria architektoniczna
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria architektoniczna
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku inżynieria architektoniczna
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku inżynieria architektoniczna
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria architektoniczna
Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria architektoniczna
W których miastach można studiować kierunek inżynieria architektoniczna
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu