Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria architektoniczna

Inżynieria architektoniczna przygotowuje studentów do pracy zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz do projektowania urbanistycznego, budowlanego i architektonicznego w ograniczonym zakresie.

Podczas trwania studiów istnieje szansa na zdobycie praktyki zawodowej firmach budowlanych lub biurach projektów.

Absolwent jest zaznajomiony z przepisami budowlanymi, prawem budowlanym, ekonomiką i metodami organizacji oraz przebiegu procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju i pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria architektoniczna

Kandydat na studia powinien wykazywać zdolności plastyczne i zdolności do samodzielnej pracy oraz umiejętność przyswajania wiedzy z różnych dziedzin i jej stosowania w celu rozwiązania problemów technicznych i organizacyjnych. Głównymi celami kształcenia w zakresie kierunku są: zaznajomienie studenta z wiedzą podstawową i kierunkową w obszarze budownictwa, architektury i urbanistyki oraz zapoznanie studenta z umiejętnościami posługiwania się technikami menedżerskimi, informatycznymi i językami obcymi.

Program kształcenia na kierunku inżynieria architektoniczna

Absolwent kierunku inżynieria architektoniczna uzyskuje podstawowe umiejętności tworzenia projektów architektonicznych, budowlanych i urbanistycznych, wiedzę z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki oraz sztuk pięknych. Ponadto ma przyswojone wiadomości z zakresu podstawowych nauk ścisłych, podstawowych nauk technicznych, takich jak mechanika teoretyczna i wytrzymałość materiałów, przedmiotów konstrukcyjnych, takich jak mechanika konstrukcji, teoria projektowania, mechanika gruntów i fundamentowania, a także umiejętność projektowania podstawowych konstrukcji budowlanych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria architektoniczna

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria architektoniczna

Po ukończeniu kierunku absolwent może znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych, biurach projektowych, działach architektury, działach urbanistyki, administracji samorządowej w zakresie architektoniczno-budowlanym.

Opinie o kierunku inżynieria architektoniczna

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria architektoniczna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria architektoniczna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria architektoniczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie