Jakiego kierunku studiów szukasz?

Architektura przestrzeni informacyjnych

Architektura przestrzeni informacyjnych to studia dotyczące zastosowania nowoczesnych technologii w tworzeniu i optymalizacji cyfrowych usług informacyjnych dla kultury, edukacji i biznesu.

Treści programowe mieszczą się w obszarze nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia, nauki socjologiczne), nauk ścisłych i technicznych (informatyka) oraz nauk humanistycznych (historia, językoznawstwo). Koncentrują się wokół czterech głównych grup zagadnień:

 • architektura informacji
 • zarządzanie informacją
 • użytkownicy informacji
 • instytucje informacji.

Architektura informacji to działalność badawcza i praktyczna skupiona na projektowaniu sieciowych usług informacyjnych (serwisy www, aplikacje mobilne, kolekcje cyfrowe) oraz analizie ich użyteczności i doświadczeń użytkownika (User Experience).

Zarządzanie informacją koncentruje się na sterowaniu procesami związanymi z przepływem informacji w organizacjach. Zagadnienia te obejmują metody i strategie pozyskiwania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji w instytucjach i organizacjach również z sektora komercyjnego.

Obok aspektu technicznego i strategicznego jednym z kluczowych obszarów w programie studiów są przedmioty poświęcone człowiekowi i sposobom pozyskiwania oraz wykorzystania przez niego informacji. Treści te koncentrują się na problematyce potrzeb i zachowań informacyjnych i ulokowane są perspektywie nauki o informacji oraz psychologii poznawczej.

Dopełnieniem tych treści programowych są zagadnienia poświęcone funkcjonowaniu i zarządzaniu tzw. instytucji informacji, czyli wszelkich form organizacyjnych, w których informacja odgrywa kluczową rolę w ich działalności. Dotyczy to zarówno bibliotek, archiwów, galerii i muzeów, ale również administracji publicznej oraz sektora komercyjnego. Ta grupa zagadnień uwzględnia analizę rynku instytucji informacji, ich form organizacyjnych oraz projektowania usług informacyjnych.

Dla kogo studia na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych

To studia dla nowoczesnych humanistów z pewnym zacięciem do przedmiotów ścisłych. Oraz dla tych, którzy chcieliby znaleźć pracę w dynamicznym świecie informacji, ale niekoniecznie w mediach.

Program kształcenia na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych

Wybrane przedmioty na kierunku to:

 • źródła informacji
 • historia informacji i komunikacji
 • metadane
 • architektura systemów informacyjnych
 • architektura sieci komputerowych
 • instytucje informacji
 • media i komunikacja społeczna
 • projektowanie baz danych
 • analiza danych
 • animacja kultury
 • polityka informacyjna
 • redakcja tekstów użytkowych
 • elementy językoznawstwa
 • psychologia zachowań informacyjnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych

Proces rekrutacji obejmuje wyniki z czterech przedmiotów:

 • języka polskiego (waga 30%)
 • matematyki (waga 20%)
 • języka obcego (waga 20%)
 • przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (waga 30%).

Perspektywy pracy po kierunku architektura przestrzeni informacyjnych

Absolwent architektury przestrzeni informacyjnych może znaleźć pracę m.in. jako:

 • architekt informacji
 • analityk informacji
 • analityk danych
 • specjalista ds. metadanych
 • menedżer informacji
 • projektant User Experience
 • redaktor serwisów internetowych
 • specjalista ds. mediów społecznościowych

w:

 • instytucjach kultury (biblioteki, muzea, galeria, archiwa)
 • instytucjach i organizacjach publicznych (np. samorządy, urzędy, fundacje itp.)
 • organizacjach gospodarczych (przedsiębiorstwa).

Opinie o kierunku architektura przestrzeni informacyjnych

„To bardzo ciekawy kierunek, cieszę się, że się na niego zdecydowałam. Lubię zwłaszcza przedmioty związane z psychologią. Najmniej lubię techniczne zagadnienia i momenty, w których trzeba liczyć”.

Dorota, 20 lat, Warszawa

Kierunki pokrewne do kierunku architektura przestrzeni informacyjnych

Jakie uczelnie oferują kierunek architektura przestrzeni informacyjnych

W których miastach można studiować kierunek architektura przestrzeni informacyjnych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie