Jakiego kierunku studiów szukasz?

Architektura przestrzeni informacyjnych

Architektura przestrzeni informacyjnych to studia dotyczące zastosowania nowoczesnych technologii w tworzeniu i optymalizacji cyfrowych usług informacyjnych dla kultury, edukacji i biznesu.

Treści programowe mieszczą się w obszarze nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia, nauki socjologiczne), nauk ścisłych i technicznych (informatyka) oraz nauk humanistycznych (historia, językoznawstwo). Koncentrują się wokół czterech głównych grup zagadnień:

 • architektura informacji
 • zarządzanie informacją
 • użytkownicy informacji
 • instytucje informacji.

Architektura informacji to działalność badawcza i praktyczna skupiona na projektowaniu sieciowych usług informacyjnych (serwisy www, aplikacje mobilne, kolekcje cyfrowe) oraz analizie ich użyteczności i doświadczeń użytkownika (User Experience).

Zarządzanie informacją koncentruje się na sterowaniu procesami związanymi z przepływem informacji w organizacjach. Zagadnienia te obejmują metody i strategie pozyskiwania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji w instytucjach i organizacjach również z sektora komercyjnego.

Obok aspektu technicznego i strategicznego jednym z kluczowych obszarów w programie studiów są przedmioty poświęcone człowiekowi i sposobom pozyskiwania oraz wykorzystania przez niego informacji. Treści te koncentrują się na problematyce potrzeb i zachowań informacyjnych i ulokowane są perspektywie nauki o informacji oraz psychologii poznawczej.

Dopełnieniem tych treści programowych są zagadnienia poświęcone funkcjonowaniu i zarządzaniu tzw. instytucji informacji, czyli wszelkich form organizacyjnych, w których informacja odgrywa kluczową rolę w ich działalności. Dotyczy to zarówno bibliotek, archiwów, galerii i muzeów, ale również administracji publicznej oraz sektora komercyjnego. Ta grupa zagadnień uwzględnia analizę rynku instytucji informacji, ich form organizacyjnych oraz projektowania usług informacyjnych.

Dla kogo studia na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych

To studia dla nowoczesnych humanistów z pewnym zacięciem do przedmiotów ścisłych. Oraz dla tych, którzy chcieliby znaleźć pracę w dynamicznym świecie informacji, ale niekoniecznie w mediach.

Program kształcenia na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych

Wybrane przedmioty na kierunku to:

 • źródła informacji
 • historia informacji i komunikacji
 • metadane
 • architektura systemów informacyjnych
 • architektura sieci komputerowych
 • instytucje informacji
 • media i komunikacja społeczna
 • projektowanie baz danych
 • analiza danych
 • animacja kultury
 • polityka informacyjna
 • redakcja tekstów użytkowych
 • elementy językoznawstwa
 • psychologia zachowań informacyjnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku architektura przestrzeni informacyjnych

Proces rekrutacji obejmuje wyniki z czterech przedmiotów:

 • języka polskiego (waga 30%)
 • matematyki (waga 20%)
 • języka obcego (waga 20%)
 • przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (waga 30%).

Perspektywy pracy po kierunku architektura przestrzeni informacyjnych

Absolwent architektury przestrzeni informacyjnych może znaleźć pracę m.in. jako:

 • architekt informacji
 • analityk informacji
 • analityk danych
 • specjalista ds. metadanych
 • menedżer informacji
 • projektant User Experience
 • redaktor serwisów internetowych
 • specjalista ds. mediów społecznościowych

w:

 • instytucjach kultury (biblioteki, muzea, galeria, archiwa)
 • instytucjach i organizacjach publicznych (np. samorządy, urzędy, fundacje itp.)
 • organizacjach gospodarczych (przedsiębiorstwa).

Opinie o kierunku architektura przestrzeni informacyjnych

„To bardzo ciekawy kierunek, cieszę się, że się na niego zdecydowałam. Lubię zwłaszcza przedmioty związane z psychologią. Najmniej lubię techniczne zagadnienia i momenty, w których trzeba liczyć”.

Dorota, 20 lat, Warszawa

Kierunki pokrewne do kierunku architektura przestrzeni informacyjnych

Jakie uczelnie oferują kierunek architektura przestrzeni informacyjnych

W których miastach można studiować kierunek architektura przestrzeni informacyjnych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Poznańska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Śląska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Częstochowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Bydgoska Szkoła Wyższa