Jakiego kierunku studiów szukasz?

Projektowanie kultury

Projektowanie kultury, wykładane w Gnieźnie - pierwszej stolicy Polski i jednym z najważniejszych punktów Szlaku Piastowskiego - to nowatorskie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

W ramach kierunku oferowane są specjalności:

 • animacja ruchu turystycznego
 • promocja dziedzictwa kulturowego.

To studia kształcące specjalistów przygotowanych do:

 • organizacji imprez i widowisk kulturalnych
 • zarządzania projektami
 • promocji dziedzictwa kulturowego
 • zarządzania instytucjami kultury.

Dla kogo studia na kierunku projektowanie kultury

Projektowanie kultury jest kierunkiem odpowiednim dla osób zaangażowanych w kształtowanie lokalnych społeczności oraz tych, którzy swoją przyszłość wiążą z sektorem kultury lub turystyki.

Program kształcenia na kierunku projektowanie kultury

Projektowanie kultury to kierunek praktyczny, którego program przewiduje liczne zajęcia warsztatowe i terenowe oraz 360 godzin studenckich praktyk zawodowych, realizowanych m.in. w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych.

Na studiach licencjackich wykładane są takie przedmioty, jak:

 • zarządzanie instytucjami kultury
 • organizację imprezy i widowiska
 • kształtowanie wizerunku w kulturze
 • fotografię dokumentalną
 • pilotaż i przewodnictwo turystyczne.

Specjalności, które studenci wspólnie wybierają po pierwszym semestrze:

 • promocja kultury
 • animacja ruchu turystycznego.

W ramach studiów magisterskich oferowane jest połączenie teoretycznie zorientowanego kulturoznawstwa z zarządzaniem w kulturze, a także z praktycznie rozumianą animacją. Program studiów obejmuje szereg interesujących przedmiotów, m.in.

 • kulturę artystyczną
 • promocję wydarzeń kulturalnych
 • zarządzanie kulturą i wiedzą
 • organizację wydarzeń kulturalnych
 • kulturowe studia krajobrazowe.

Specjalności, które studenci wspólnie wybierają po pierwszym semestrze:

 • promotor lokalnego dziedzictwa kulturowego
 • menadżer kultury w środowisku lokalnym.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku projektowanie kultury

Uczelnia bierze pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz obcego.

Dodatkowo można wybrać jeden przedmiot, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, spośród:

 • historii, historii muzyki, historii sztuki, języka greckiego i kultury antycznej, języka łacińskiego i kultury antycznej, wiedzy o społeczeństwie (przedmioty wyżej punktowane)
 • lub biologii, geografii i matematyki (przedmioty niżej punktowane).

Perspektywy pracy po kierunku projektowanie kultury

Po ukończeniu projektowania kultury można znaleźć (zgodnie z wybraną przez siebie specjalizacją) pracę w sektorze kultury lub usług turystycznych.

Po ukończeniu studiów absolwent zdobywa kompetencje do podejmowania działań w zakresie organizacji imprez i widowisk kulturalnych oraz turystycznych. Dzięki temu może ubiegać się o zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • organizacjach pozarządowych,
 • firmach eventowych,
 • administracji samorządowej,
 • branży turystycznej.

Opinie o kierunku projektowanie kultury

Kierunki pokrewne do kierunku projektowanie kultury

Jakie uczelnie oferują kierunek projektowanie kultury

W których miastach można studiować kierunek projektowanie kultury

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Piotrkowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI