Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mediacja międzykulturowa

Mediacje to metoda rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstronna osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia.

Tak więc mediacje międzykulturowe dotyczą sporów na tle kultury, religii czy różnorodności etnicznej.

Studenci Mediacji międzykulturowej przyswajają ogólną wiedzę o sytuacji i zmianach zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach. Uczą się rozpoznawać problemy, jakie niosą ze sobą wielokulturowość, zróżnicowania etniczne i religijne oraz migracje. Identyfikuje i rozwiązuje problemy praktyczne i etyczne związane z ogólną dostępnością informacji, rozwojem międzynarodowych korporacji oraz zbiorowości wielokulturowych.

Dla kogo studia na kierunku mediacja międzykulturowa

To studia dla osób otwartych na odmienność, inne kultury, tolerancyjnych, koncyliacyjnych, umiejących prowadzić dialog, posiadających sztukę negocjacji, mediacji, argumentowania.

Program kształcenia na kierunku mediacja międzykulturowa

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • filozofie i kultury
 • komunikacja społeczna
 • psychologia społeczna
 • religie świata
 • migracje we współczesnym społeczeństwie
 • antropologia kulturowa
 • koncepcje rozumienia innego
 • kultura myślenia i argumentacji
 • prawo w mediacji
 • definiowanie Europy
 • teorie konfliktu społecznego
 • retoryka
 • sztuka mediacji
 • nowe media.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mediacja międzykulturowa

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku mediacja międzykulturowa

Miejsca, w których absolwent kierunku mediacja międzykulturowa może znaleźć zatrudnienie:

 • uniwersytety,
 • szkoły wyższe i inne placówki naukowe,
 • struktury administracji publicznej,
 • organizacje zajmujące się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych,
 • zespoły reagowania kryzysowego,
 • instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej,
 • instytucje kulturalne i oświatowe, muzealne, turystyczne i informacyjne (media),
 • archiwa,
 • szkoły podstawowe i średnie,
 • placówki pozaszkolne, np. domy kultury,
 • placówki państwowe, samorządowe i społeczne zajmujące się pracą socjalną, m.in. w środowisku lokalnym: w świetlicach szkolnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • firmy prowadzące badania rynku, badania opinii publicznej, badania marketingowe,
 • firmy doradcze,
 • ośrodki psychoterapeutyczne,
 • poradnie psychologiczne.

Opinie o kierunku mediacja międzykulturowa

Wielokulturowość, migracje, dostępność całego niemal świata rodzi szereg konfliktów wynikających z nieznajomości, niewiedzy, braku tolerancji, niezrozumienia. To wyzwania, przed jakimi stają absolwenci - specjaliści w zakresie mediacji międzykulturowej.

Kierunki pokrewne do kierunku mediacja międzykulturowa

Jakie uczelnie oferują kierunek mediacja międzykulturowa

W których miastach można studiować kierunek mediacja międzykulturowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Łódzka
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi