Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mediacja międzykulturowa

Mediacje to metoda rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstronna osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia.

Tak więc mediacje międzykulturowe dotyczą sporów na tle kultury, religii czy różnorodności etnicznej.

Student mediacji międzykulturowej przyswają ogólną wiedzę o sytuacji i zmianach zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach. Uczą się rozpoznawać problemy, jakie niosą ze sobą wielokulturowość, zróżnicowania etniczne i religijne oraz migracje. Identyfikuje i rozwiązuje problemy praktyczne i etyczne związane z ogólną dostępnością informacji, rozwojem międzynarodowych korporacji oraz zbiorowości wielokulturowych.

Rozpoznaje problemy komunikacyjne wynikające z wielokulturowego charakteru społeczeństwa współczesnego i dostosowuje sposoby przekazywania informacji do zróżnicowanego kulturowo otoczenia. Przykładowymi treściami wykładanymi na mediacji międzykulturowej są: komunikacja międzykulturowa, metody i techniki badań społecznych, kultura i mediacja, etyka pracy i przedsiębiorczości w społeczeństwie wielokulturowym, medioznawstwo, techniki dialogu międzykulturowego.

Miejsca, w których absolwent kierunku mediacja międzykulturowa może znaleźć zatrudnienie:

 • uniwersytety, szkoły wyższe i inne placówki naukowe, struktury administracji publicznej, organizacje zajmujące się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych, zespoły reagowania kryzysowego, instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej, instytucje kulturalne i oświatowe, muzealne, turystyczne i informacyjne (media), archiwa, szkoły podstawowe i średnie, placówki pozaszkolne, np. domy kultury, placówki państwowe, samorządowe i społeczne zajmujące się pracą socjalną, m.in. w środowisku lokalnym: w świetlicach szkolnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, firmy prowadzące badania rynku, badania opinii publicznej, badania marketingowe, firmy doradcze, ośrodki psychoterapeutyczne, poradnie psychologiczne.

Dla kogo studia na kierunku mediacja międzykulturowa

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku mediacja międzykulturowa

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mediacja międzykulturowa

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku mediacja międzykulturowa

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku mediacja międzykulturowa

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku mediacja międzykulturowa

Jakie uczelnie oferują kierunek mediacja międzykulturowa

W których miastach można studiować kierunek mediacja międzykulturowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego