Jakiego kierunku studiów szukasz?

Krytyka literacka

Kierunek Krytyka literacka to dwuletnie studia magisterskie skierowane do osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu najnowszej literatury i kultury oraz zdobyć umiejętności krytycznego uczestnictwa we współczesnym życiu literackim.

W programie, oprócz zajęć obowiązkowych, obejmujących najnowszą literaturę polską i światową, historię krytyki oraz warsztaty krytycznoliterackie, znalazły się bloki tematyczne związane z:

 • konkretnymi formami artystycznymi (film, telewizja, teatr, sztuki plastyczne)
 • zjawiskami współczesnego życia literackiego i kulturalnego (przemysł kultury, organizacja życia literackiego, działania wydawnicze).

Studenci kierunku krytyka literacka będą mieć okazję przyglądania się i uczestniczenia w pracy redaktorskiej na łamach dwumiesięcznika „Dekada Literacka” oraz innych czasopism literackich.

Dla kogo studia na kierunku krytyka literacka

Krytyka literacka to kierunek dla prawdziwych humanistów, pasjonatów dobrych książek i tradycyjnie pojmowanej kultury.

Program kształcenia na kierunku krytyka literacka

Studenci krytyki literackiej obowiązkowo zaliczają takie zajęcia jak:

 • polska literatura i krytyka literacka po 1989 roku
 • warsztaty krytycznoliterackie
 • historia polskiej krytyki literackiej
 • teoria kultury
 • nurty i strategie krytyczne XX i XXI wieku
 • współczesna literatura światowa.

W programie znalazły się też dodatkowe bloki tematyczne:

 • obiegi i instytucje kultury
 • praktyki interpretacji
 • kultura popularna
 • gatunki, konwencje, obiegi
 • krytyka i performatywność
 • trajektorie nowoczesności.

Każdy student musi zrealizować dwa takie bloki w ramach każdego roku studiów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku krytyka literacka

Na studia II stopnia z krytyki literackiej mogą być przyjęci absolwenci kierunków humanistycznych, społecznych, teologicznych oraz artystycznych.

Perspektywy pracy po kierunku krytyka literacka

Krytyka literacka to studia, które przygotowują do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach kulturalnych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do samodzielnego uprawiania krytyki literackiej, redagowania tekstów i podejmowania inicjatyw kulturalnych.

Opinie o kierunku krytyka literacka

Kierunki pokrewne do kierunku krytyka literacka

Jakie uczelnie oferują kierunek krytyka literacka

W których miastach można studiować kierunek krytyka literacka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu