Jakiego kierunku studiów szukasz?

Komparatystyka literacko-kulturowa

Komparatystyka literacko-kulturowa to interdyscyplinarne studia prowadzone przez Pracownię Komparatystyki Literacko-Kulturowej we współpracy z niemal wszystkimi instytutami, katedrami i pracowniami filologicznymi. Jej istotą jest porównywanie i zestawianie ze sobą dzieł różnych literatur, literatury z innymi sztukami czy wytworów jednej kultury z dokonaniami innych kultur.

Komparatystyka uczy patrzenia na teksty, obrazy, filmy, idee, internetowe memy, komiksy etc. w szerokim kontekście kulturowym, a przez to pozwala lepiej je rozumieć.

Program studiów zapewnia możliwość podjęcia indywidualnej ścieżki kształcenia - niemal połowę przedmiotów można wybierać zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Z pewnością studentów czeka intensywna nauka języków obcych.

Dla kogo studia na kierunku komparatystyka literacko-kulturowa

To studia dla prawdziwych humanistów - osób o szerokich zainteresowaniach literackich i ogólnokulturowych.

Program kształcenia na kierunku komparatystyka literacko-kulturowa

Program studiów obejmuje dwa bloki przedmiotów. Pierwszy z nich to przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów komparatystyki, które dają podstawy wiedzy o kulturze, zapoznają studentów z dorobkiem literatury światowej i wyposażają w warsztat metodologiczny niezbędny do porównawczego badania literatur i kultur narodowych oraz rozmaitych obszarów kultury wysokiej i popularnej.

Blok drugi to przedmioty fakultatywne, wybierane przez studentów w porozumieniu z opiekunami naukowymi. Pozwalają one zdobyć rozległą wiedzę szczegółową z zakresu różnych filologii (klasycznej, polskiej, niemieckiej, romańskiej, rosyjskiej, angielskiej, bałkańskiej, greckiej, arabskiej, japońskiej, chińskiej) oraz kulturoznawstwa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku komparatystyka literacko-kulturowa

Podczas rekrutacji punktowany jest język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów wybranych spośród historii, języka polskiego, języka łacińskiego, filozofii, historii sztuki, historii muzyki, WOS-u albo geografii.

Perspektywy pracy po kierunku komparatystyka literacko-kulturowa

Absolwenci komparatystyki mogą znaleźć pracę:

 • w placówkach kulturalnych
 • jako specjaliści ds. relacji międzykulturowych
 • jako tłumacze
 • jako redaktorzy w wydawnictwach i czasopismach.

Opinie o kierunku komparatystyka literacko-kulturowa

Kierunki pokrewne do kierunku komparatystyka literacko-kulturowa

Jakie uczelnie oferują kierunek komparatystyka literacko-kulturowa

W których miastach można studiować kierunek komparatystyka literacko-kulturowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu