Jakiego kierunku studiów szukasz?

Performatyka

Performatyka to rozwijająca się od dwudziestu lat dziedzina wiedzy o kulturze, która bada i analizuje zjawiska kulturowe, zarówno w dziedzinie sztuki (teatru, filmu, sztuk plastycznych, performansów artystycznych), jak i polityki, nauki, życia społecznego i codziennego. Do analizy tych zjawisk korzysta z narzędzi metodologicznych wypracowanych na gruncie studiów teatrologicznych, medioznawczych, językoznawczych, filozofii języka i nauki.

W dwuletnim programie nauczania performatyki, oprócz kursów wprowadzających podstawowe założenia i metody performatyczne, znajdują się zajęcia poszerzające horyzonty studentów o nurty nowej humanistyki, oferującej nowe spojrzenie na przejawy aktualnych praktyk kulturowych oraz tradycyjnego dziedzictwa kulturowego. Studenci analizują związki między przyszłością i przeszłością w kulturze, badają praktyki konstruowania pamięci, zastanawiają się nad różnymi formami społecznej, politycznej i artystycznej partycypacji, śledzą ścieżki mobilności kulturowej pojęć, ludzi, przedmiotów i dzieł kultury.

Performatyka to studia oferowane wyłącznie na drugim stopniu nauczania.

Dla kogo studia na kierunku performatyka

To kierunek dla osób obdarzonych humanistyczną wyobraźnią, ciekawych rozmaitych niuansów z różnych dziedzin kultury i sztuki.

Program kształcenia na kierunku performatyka

Wybrane zajęcia odbywające się w ramach studiów z Performatyki:

 • podstawowe pojęcia performatyki
 • performatywność mediów
 • performanse kultur dawnych
 • mobilność kulturowa: perspektywa globalna
 • nowe nurty w badaniach nad kulturami
 • strategie sztuk performatywnych
 • partycypacja: nowe formy relacji społecznych
 • filozofie performansu
 • partycypacja: afekty i doświadczenia
 • strategie sztuk performatywnych
 • warsztaty z przekładu tekstów naukowych
 • warsztaty kuratorskie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku performatyka

Wynik rekrutacji oblicza się na podstawie średniej studiów I stopnia oraz oceny z egzaminu dyplomowego.

Perspektywy pracy po kierunku performatyka

Absolwenci kierunku Performatyka mogą znaleźć zatrudnienie w rozmaitych instytucjach kultury (teatry, galerie, muzea, domy kultury), ale czekają też na nich zawody wymagające elastyczności w łączeniu rozmaitych dziedzin wiedzy z umiejętnościami praktycznymi (dziennikarstwo, reklama, projektowanie stron internetowych).

Opinie o kierunku performatyka

„Wbrew pozorom przedmiotem performatyki są nie tylko spektakle i kultura wysoka, ale też to, co robimy na co dzień. Każde nasze rytualne codzienne zachowanie może być zgłębiane na tych studiach, więc można powiedzieć, że to kierunek poszerzający naszą świadomość samych siebie”.

Ola, 29 lat, Niepołomice

Kierunki pokrewne do kierunku performatyka

Jakie uczelnie oferują kierunek performatyka

W których miastach można studiować kierunek performatyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Tarnowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych