Jakiego kierunku studiów szukasz?

Performatyka

Performatyka to rozwijająca się od dwudziestu lat dziedzina wiedzy o kulturze, która bada i analizuje zjawiska kulturowe, zarówno w dziedzinie sztuki (teatru, filmu, sztuk plastycznych, performansów artystycznych), jak i polityki, nauki, życia społecznego i codziennego. Do analizy tych zjawisk korzysta z narzędzi metodologicznych wypracowanych na gruncie studiów teatrologicznych, medioznawczych, językoznawczych, filozofii języka i nauki.

W dwuletnim programie nauczania performatyki, oprócz kursów wprowadzających podstawowe założenia i metody performatyczne, znajdują się zajęcia poszerzające horyzonty studentów o nurty nowej humanistyki, oferującej nowe spojrzenie na przejawy aktualnych praktyk kulturowych oraz tradycyjnego dziedzictwa kulturowego. Studenci analizują związki między przyszłością i przeszłością w kulturze, badają praktyki konstruowania pamięci, zastanawiają się nad różnymi formami społecznej, politycznej i artystycznej partycypacji, śledzą ścieżki mobilności kulturowej pojęć, ludzi, przedmiotów i dzieł kultury.

Performatyka to studia oferowane wyłącznie na drugim stopniu nauczania.

Dla kogo studia na kierunku performatyka

To kierunek dla osób obdarzonych humanistyczną wyobraźnią, ciekawych rozmaitych niuansów z różnych dziedzin kultury i sztuki.

Program kształcenia na kierunku performatyka

Wybrane zajęcia odbywające się w ramach studiów z Performatyki:

 • podstawowe pojęcia performatyki
 • performatywność mediów
 • performanse kultur dawnych
 • mobilność kulturowa: perspektywa globalna
 • nowe nurty w badaniach nad kulturami
 • strategie sztuk performatywnych
 • partycypacja: nowe formy relacji społecznych
 • filozofie performansu
 • partycypacja: afekty i doświadczenia
 • strategie sztuk performatywnych
 • warsztaty z przekładu tekstów naukowych
 • warsztaty kuratorskie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku performatyka

Wynik rekrutacji oblicza się na podstawie średniej studiów I stopnia oraz oceny z egzaminu dyplomowego.

Perspektywy pracy po kierunku performatyka

Absolwenci kierunku Performatyka mogą znaleźć zatrudnienie w rozmaitych instytucjach kultury (teatry, galerie, muzea, domy kultury), ale czekają też na nich zawody wymagające elastyczności w łączeniu rozmaitych dziedzin wiedzy z umiejętnościami praktycznymi (dziennikarstwo, reklama, projektowanie stron internetowych).

Opinie o kierunku performatyka

„Wbrew pozorom przedmiotem performatyki są nie tylko spektakle i kultura wysoka, ale też to, co robimy na co dzień. Każde nasze rytualne codzienne zachowanie może być zgłębiane na tych studiach, więc można powiedzieć, że to kierunek poszerzający naszą świadomość samych siebie”.

Ola, 29 lat, Niepołomice

Kierunki pokrewne do kierunku performatyka

Jakie uczelnie oferują kierunek performatyka

W których miastach można studiować kierunek performatyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu