Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie ochroną środowiska

Zarządzanie ochroną środowiska to innowacyjny, menadżerski i interdyscyplinarny kierunek studiów dla kandydatów, które interesują się ochroną środowiska w kontekście zarządzania zasobami środowiska oraz ochrony jego komponentów.

Osoby zainteresowane przywództwem i rozwojem kompetencji miękkich również znajdą przestrzeń do rozwoju na oferowanych studiach, bowiem przygotowują one kadrę menadżerską.

Absolwent kierunku Zarządzanie ochroną środowiska dysponuje interdyscyplinarną wiedzą z obszaru zarządzania w ochronie środowiska, organizacji i zarządzania, bezpieczeństwa energetycznego, odnawialnych źródeł energii, polityki społecznej, problemów i kwestii społecznych związanych z ochroną środowiska. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań i pracy na stanowiskach związanych z realizacją zadań w jednostkach zajmujących się zarządzaniem w ochronie środowiska. Potrafi budować plany strategiczne i operacyjne odnoszące się do potrzeb, problemów i oczekiwań jednostek, grup i społeczności lokalnych; tworzy dokumenty strategiczne, plany rozwoju, raporty, opracowuje programy. W pracy zawodowej wykorzystuje kompetencje administracyjne oraz nowe technologie. Potrafi zarządzać zespołem pracowników oraz jednostkami organizacyjnymi. Jest wyposażony w umiejętności pozwalające mu na pracę w sytuacjach kryzysowych. Ma także kompetencje do bycia menadżerem/liderem organizacji zajmujących się ochroną środowiska działających w tych samych sferach co jednostki rządowe i samorządowe.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie ochroną środowiska

Kandydatem na studia może być absolwent studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych. Do procesu rekrutacji mogą podejść również absolwenci innych kierunków I stopnia, takie rozwiązanie jest możliwe poprzez zastosowanie bloku zajęć uzupełniających dla absolwentów innych kierunków.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie ochroną środowiska

Wybrane przedmioty na studiach:

 • podstawy prawne ochrony środowiska
 • konwencjonalne i alternatywne źródła energii
 • metody ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska
 • współczesne zmiany klimatyczne
 • metodyka Design Thinking
 • edukacja ekologiczna w inicjatywach społecznych
 • monitoring środowiska
 • ochrona przyrody
 • zarządzanie projektami w OŚ
 • rozwój zrównoważony

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie ochroną środowiska

W procesie rekrutacji obowiązuje konkurs dyplomów studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich (kryterium rozstrzygające: przy jednakowych ocenach na dyplomach decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich).

Absolwenci kierunków innych niż geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, ekonomia, zarządzanie i pokrewne, w pierwszym semestrze I roku będą uzupełniali różnice programowe w ramach modułu składającego się z 3 kursów.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie ochroną środowiska

Potencjalne możliwość zatrudnienia w:

 • służbach ochrony środowiska
 • organach administracji centralnej
 • gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydziałach ochrony środowiska
 • w administracji parków narodowych i parków krajobrazowych
 • instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska,
 • firmach konsultingowych, biurach planowania przestrzennego
 • biurach projektów i studiów
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej
 • przedsiębiorstwach branżowych produkujących i eksploatujących urządzenia inżynierii i ochrony środowiska
 • instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem

Opinie o kierunku zarządzanie ochroną środowiska

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie ochroną środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie ochroną środowiska

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie ochroną środowiska

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu