Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona i zarządzanie środowiskiem

Studia na kierunku Ochrona i zarządzanie środowiskiem mają na celu wyposażyć absolwentów w praktyczną wiedzę, kompetencje i umiejętności związane z wyzwaniami w zakresie bezpiecznego korzystania i zarządzania zasobami środowiska naturalnego.

Specjaliści ochrony środowiska zajmują się szerokim wachlarzem działalności od kwestii dotyczących zagadnień oceny jakości środowiska, wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych, badań laboratoryjnych i terenowych po zagadnienia związane z wymaganiami prawnymi, administracją i zarządzaniem w ochronie i korzystaniu ze środowiska.

Połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony i monitoringu środowiska przyrodniczego ze znajomością zagadnień z zakresu ekonomii i zarządzania jest tym, co wyróżnia program kształcenia na kierunku Ochrona i zarządzanie środowiskiem. To kluczowe umiejętności na rynku pracy, cenione przez pracodawców.

Dzięki ukończeniu kursu Sustainable Development (Zrównoważony Rozwój), który prowadzony jest w porozumieniu i współpracy z The Baltic University Programme, studenci zdobędą wiedzę na temat zrównoważonego wykorzystania i zarządzania zasobami przyrodniczymi, w kontekście długoterminowej ochrony środowiska oraz organizacji działalności gospodarczej, potwierdzoną certyfikatem.

Dla kogo studia na kierunku ochrona i zarządzanie środowiskiem

To propozycja dla osób, którym bliskie są zagadnienia w zakresie środowiska naturalnego i jego ochrony.

Program kształcenia na kierunku ochrona i zarządzanie środowiskiem

W trakcie studiów odbędziesz kursy z zakresu: siedmiu przedmiotów ogólnych, czternastu przedmiotów podstawowych oraz przedmiotów kierunkowych, w tym przedmiotów do wyboru w ramach trzynastu modułów tematycznych. Cykl stacjonarnych studiów pierwszego stopnia obejmuje siedem semestrów. Ukończenie studiów wiąże się z obowiązkiem przygotowania pracy inżynierskiej i przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

Przedmioty podstawowe to: język obcy, WF, przedmiot humanistyczny do wyboru, podstawy matematyki i fizyki, ochrona własności intelektualnej, podstawy przedsiębiorczości i komunikacja interpersonalna i negocjacje.

Grupa przedmiotów podstawowych obejmuje: meteorologię i klimatologię, chemię ogólną i nieorganiczną, botanikę i ekologię, mikrobiologię, analizę i przetwarzanie danych z elementami grafiki inżynierskiej, podstawy produkcji roślinnej, podstawy zrównoważonego rozwoju, chemię organiczną, gleboznawstwo, hydrologię, biochemię, elementy mechaniki cieczy, termodynamikę i elementy mechaniki gazów oraz podstawy geologii i hydrogeologii.

W ramach przedmiotów kierunkowych zapoznasz się z zagadnieniami związanymi z ochroną poszczególnych komponentów środowiska (np. woda, gleba, powietrze, środowisko przyrodnicze, etc.), problematyką oddziaływania obiektów gospodarki na środowisko, przepisami ochrony środowiska, wykonywaniem inwentaryzacji przyrodniczych, monitorowaniem środowiska oraz emisji zanieczyszczeń. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do wydawania decyzji administracyjnych regulujących kwestie ochrony środowiska w działalności gospodarczej.

W toku studiów odbędziesz praktykę zawodową w wybranej jednostce, np. biurze projektowym, jednostce administracji związanej z ochroną środowiska, oczyszczalni ścieków, zakładzie przetwarzania odpadów, Inspekcji Ochrony Środowiska.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ochrona i zarządzanie środowiskiem

Należy zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G).

Perspektywy pracy po kierunku ochrona i zarządzanie środowiskiem

Absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach na stanowiskach odpowiedzialnych za ochronę i korzystanie ze środowiska, w jednostkach administracji (urzędy gmin, starostwa, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, jednostki administrujące obszarowymi formami ochrony przyrody, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz w jednostkach inspekcji i monitoringu środowiska.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych wymaganych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko bądź wykonywanych na potrzeby realizacji programów rolno-środowiskowych. Absolwenci OiZŚ będą posiadali także kompetencje i umiejętności przygotowywania dokumentacji związanej z uzyskiwaniem decyzji niezbędnych przedsiębiorstwom przy realizacji inwestycji, decyzji związanych z emisjami zanieczyszczeń oraz korzystaniem ze środowiska (raporty oddziaływania na środowiska, karty informacyjne przedsięwzięć, zgody wodnoprawne, sprawy wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, ocena stężeń zanieczyszczeń emitowanych do powietrza). Ponadto Absolwenci będą potrafili prowadzić dokumentacje związane z ewidencją odpadów, poborem wód, odprowadzaniem ścieków, wykonywaniem obowiązkowych pomiarów monitoringowych czy naliczania opłat związanych z wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska.

Absolwenci posiadać będą także kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako samodzielni audytorzy i specjaliści ochrony środowiska.

Opinie o kierunku ochrona i zarządzanie środowiskiem

Zauważalny jest brak wykwalifikowanych pracowników mogących skutecznie przygotowywać procesy inwestycyjne pod kątem procedur ocen oddziaływania na środowisko planowanych do zrealizowania przedsięwzięć, a w dalszej kolejności opracowujących niezbędne dokumentacje związane z uzyskiwaniem decyzji regulujących korzystanie ze środowiska. Przewlekłość postępowań administracyjnych w ww. zakresie wynika również z braku odpowiedniej kadry urzędników, którzy posiadaliby zarówno kompetencje inżynierskie w ochronie środowiska jak i biegłość prowadzenia postępowania administracyjnego. Uzyskanie dyplomu inżyniera ochrony i zarządzania środowiskiem z pewnością otworzy przed Tobą wiele możliwości na rynku pracy. Będziesz mógł skutecznie aplikować o stanowiska pracy zarówno w przemyśle, administracji, inspekcji jak i instytucjach zajmujących się ochroną przyrody.

Kierunki pokrewne do kierunku ochrona i zarządzanie środowiskiem

Jakie uczelnie oferują kierunek ochrona i zarządzanie środowiskiem

W których miastach można studiować kierunek ochrona i zarządzanie środowiskiem

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Piotrkowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu