Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona zdrowia roślin

Ochrona zdrowia roślin to kierunek studiów adresowany do tych osób, które interesują się botaniką, ochroną środowiska, uprawą roślin, szeroko rozumianą przyrodą.

Wybierając studia na tym kierunku, w przyszłości będziesz zajmować się zagadnieniami związanymi z produkcją roślinną, projektować nowoczesne rozwiązania wspierające jej rozwój, poszerzać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i wykorzystywać ją w praktyce.

W programie studiów nie zabraknie zagadnień z chemii i biologii. Na zajęciach poznasz: gleboznawstwo, fizjologię i genetykę roślin, entomologię i fitopatologię, rośliny uprawne, sadownictwo, choroby drzew i krzewów. Poznasz ekologiczne metody uprawy roślin oraz wyzwania stojące przed sadownictwem. Przyjrzysz się nowoczesnym trendom dotyczącym produkcji roślinnej: kulturom in vitro, roślinom transgenicznym, technikom rozmnażania.

Dzięki studiom na kierunku Ochrona zdrowia roślin zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw chemii i biologii
 • biochemii i fizjologii roślin
 • genetycznych podstaw doskonalenia roślin
 • entomologii w kontekście ochrony i uprawy roślinna
 • biologii gleby i gleboznawstwa
 • koncepcji i narzędzi monitorowania organizmów szkodliwych i innych zagrożeń dla uprawy roślin
 • niechemicznych i chemicznych metod zwalczania szkodników
 • eksploatacji urządzeń stosowanych w ochronie roślin
 • fitopatologii, czyli wiedzy o chorobach roślin
 • ekologicznych metod uprawnych
 • specyfiki i problemów ekosystemu leśnego – chorób drzew i krzewów leśnych, analiz populacji grzybów i owadów
 • innowacyjnych metod stosowanych we współczesnej produkcji roślinnej, takich jak in vitro, mikrorozmnażanie czy tworzenie roślin transgenicznych
 • podstaw prawa i ekonomii
 • podstaw marketingu

Gdzie i jaka praca na kierunku Ochrona zdrowia roślin?

Kończąc studia masz kompetencje, aby prowadzić własną działalność gospodarczą w postaci produkcji roślinnej. Możesz pracować jako specjalista w firmach zajmujących się ochroną roślin. Innym miejsce zatrudnienia mogą być placówki, zajmujące się dystrybucją pestycydów, handlem nasionami, a także ogrody botaniczne czy centra ogrodnicze.

Jako specjalista ds. ochrony zdrowia roślin możesz pracować jako:

 • właściciel gospodarstwa rolnego opartego na produkcji roślinnej
 • pracownik w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną roślin
 • specjalista w firmach zajmujących się dystrybucją pestycydów, handlem nasionami
 • ekspert w centrach ogrodniczych i ogrodach botanicznych
 • przedstawiciel instytucji Unii Europejskiej, odpowiedzialny za nadzór systemów porządkujących produkcję roślinną
 • członek zespołów naukowo-badawczych.
Dla kogo studia na kierunku ochrona zdrowia roślin
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku ochrona zdrowia roślin
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ochrona zdrowia roślin
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku ochrona zdrowia roślin
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku ochrona zdrowia roślin
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku ochrona zdrowia roślin
Jakie uczelnie oferują kierunek ochrona zdrowia roślin
W których miastach można studiować kierunek ochrona zdrowia roślin
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie