Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku ogrodnictwo, rolnictwo, zielarstwo i terapie roślinne lub pokrewnego pod warunkiem posiadania dyplomu inżyniera i zgodności realizowanych treści programowych.

W programie studiów przewidziano przedmioty: Genetyczne doskonalenie roślin, Projakościowa uprawa roli i roślin, Chemizacja a jakość płodów ogrodniczych, Biologiczne zanieczyszczenia surowców roślinnych, Prawo żywnościowe, Prawo gospodarcze, Normalizacja i certyfikacja, Wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością, Audyty systemu zarządzania jakością, Ocena jakości surowców roślinnych, Towaroznawstwo produktów roślinnych, Systemy jakości w produkcji podstawowej, Ekologiczna produkcja owoców i warzyw, Statystyczne sterowanie procesem, Zarządzanie zespołem, Zarządzanie ryzykiem, Badania marketingowe, Integrowana ochrona roślin, GMO a bezpieczeństwo żywności.

Perspektywy zawodowe po kierunku Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia jako specjalista ds. jakości - certyfikowany Asystent Systemu Zarządzania Jakością i audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, zwłaszcza branży żywnościowej i przetwórstwa owocowo warzywnego, w grupach producenckich i indywidualnych gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, jednostkach doradczych i innych firmach na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością, w firmach certyfikacyjnych, w inspekcjach jakości handlowej i sanitarnej, w komórkach organizacyjnych związanych z nadzorem operacyjnym w zakresie zapewnienia jakości i zarządzenia jakością.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie jakością w produkcji roślinnej
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku zarządzanie jakością w produkcji roślinnej
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie jakością w produkcji roślinnej
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie jakością w produkcji roślinnej
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zarządzanie jakością w produkcji roślinnej
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie jakością w produkcji roślinnej
Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie jakością w produkcji roślinnej
W których miastach można studiować kierunek zarządzanie jakością w produkcji roślinnej
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy