Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria produkcji i jakości

Inżynieria produkcji i jakości jest odpowiedzią na potrzebę kształcenia specjalistów, posiadających wiedzę o materiałach i technologiach ich wytwarzania i przetwarzania, logistyce i kosztach wytwarzania, jakości i systemach monitorowania produkcji, specyfice i rynku metali, potrzebach poszczególnych gałęzi przemysłu.

Studenci uczą się zasad projektowania wyrobów oraz procesów ich wytwarzania.

Studenci mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia:

 • inżynieria produkcji i logistyka
 • zarządzanie jakością.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria produkcji i jakości

Kandydat na studia na kierunek inżynieria produkcji i jakości powinien interesować się systemami zarządzania, zarówno kadrą pracowniczą jak i procesami produkcyjnymi.

Przydatne będą na pewno predyspozycje techniczne, umiejętność pracy zespołowej, zaradność, kreatywność.

Program kształcenia na kierunku inżynieria produkcji i jakości

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe
 • rynek metali
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych
 • wstęp do nauki i materiałach i technologie materiałowe
 • podstawy inżynierii produkcji i logistyki
 • podstawy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
 • metody badań materiałów
 • podstawy projektowania systemów produkcyjnych
 • podstawy zarządzania firmą
 • polityka personalna w firmie
 • produkcja i usługi w firmie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria produkcji i jakości

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria produkcji i jakości

Kierunek inżynieria produkcji i jakości przygotowuje do pracy przykładowo w:

 • zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych
 • laboratoriach zakładów przemysłowych
 • instytutach badawczych
 • działach R&D
 • jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Opinie o kierunku inżynieria produkcji i jakości

Kierunek inżynieria produkcji i jakości realizowany jest na Wydziale Metali Nieżelaznych. To determinuje charakter studiów.

Ich unikatowość pozwala uzyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcyjnej i inżynierii jakości w zakładach branży metali nieżelaznych i branż pokrewnych.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria produkcji i jakości

bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności chemia i inżynieria materiałów chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia energetyka i inżynieria środowiska inżynieria akustyczna inżynieria architektoniczna inżynieria bezpieczeństwa inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria biomedyczna inżynieria biosystemów inżynieria biotworzyw inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ciepła inżynieria cyberprzestrzeni inżynieria cyfryzacji inżynieria danych inżynieria ekologiczna inżynieria elektroniczna i komputerowa inżynieria farmaceutyczna inżynieria gazu łupkowego inżynieria geologiczna inżynieria górnicza inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria i monitoring środowiska inżynieria i ochrona środowiska inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek) inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi inżynieria informacji inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria kształtowania środowiska inżynieria kwantowa inżynieria materiałowa inżynieria materiałów kompozytowych inżynieria materiałów medycznych inżynieria meblarstwa inżynieria mechaniczna i materiałowa inżynieria mechaniczno - medyczna inżynieria mechatroniczna inżynieria medyczna inżynieria metali nieżelaznych inżynieria multimediów inżynieria naftowa i gazownicza inżynieria nanostruktur (makrokierunek) inżynieria nowoczesnych materiałów inżynieria obliczeniowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa inżynieria procesów odlewniczych inżynieria procesów technologicznych inżynieria produkcji inżynieria przemysłu spożywczego inżynieria rolnicza inżynieria rolnicza i leśna inżynieria rolno-spożywcza inżynieria rolno-spożywcza i leśna inżynieria rzeczoznawstwa samochodowego inżynieria systemów inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria transportu i logistyki inżynieria wzornictwa przemysłowego inżynieria zarządzania inżynieria środowiska inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek) inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie jakością w produkcji roślinnej

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria produkcji i jakości

W których miastach można studiować kierunek inżynieria produkcji i jakości

Komentarze (1)

Adi
Czy rekrutacja odbywa się na specjalność, czy jest ona wybierana w toku studiów?
11.01.2020

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Łódzka
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Zamojska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku