Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria produkcji i jakości

Inżynieria produkcji i jakości jest odpowiedzią na potrzebę kształcenia specjalistów, posiadających wiedzę o materiałach i technologiach ich wytwarzania i przetwarzania, logistyce i kosztach wytwarzania, jakości i systemach monitorowania produkcji, specyfice i rynku metali, potrzebach poszczególnych gałęzi przemysłu.

Studenci uczą się zasad projektowania wyrobów oraz procesów ich wytwarzania.

Studenci mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia:

 • inżynieria produkcji i logistyka
 • zarządzanie jakością.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria produkcji i jakości

Kandydat na studia na kierunek inżynieria produkcji i jakości powinien interesować się systemami zarządzania, zarówno kadrą pracowniczą jak i procesami produkcyjnymi.

Przydatne będą na pewno predyspozycje techniczne, umiejętność pracy zespołowej, zaradność, kreatywność.

Program kształcenia na kierunku inżynieria produkcji i jakości

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe
 • rynek metali
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych
 • wstęp do nauki i materiałach i technologie materiałowe
 • podstawy inżynierii produkcji i logistyki
 • podstawy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
 • metody badań materiałów
 • podstawy projektowania systemów produkcyjnych
 • podstawy zarządzania firmą
 • polityka personalna w firmie
 • produkcja i usługi w firmie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria produkcji i jakości

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria produkcji i jakości

Kierunek inżynieria produkcji i jakości przygotowuje do pracy przykładowo w:

 • zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych
 • laboratoriach zakładów przemysłowych
 • instytutach badawczych
 • działach R&D
 • jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Opinie o kierunku inżynieria produkcji i jakości

Kierunek inżynieria produkcji i jakości realizowany jest na Wydziale Metali Nieżelaznych. To determinuje charakter studiów.

Ich unikatowość pozwala uzyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcyjnej i inżynierii jakości w zakładach branży metali nieżelaznych i branż pokrewnych.

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria produkcji i jakości

chemia i inżynieria materiałówchemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­niaenergetyka i inżynieria środowiskainżynieria akustycznainżynieria architektonicznainżynieria bezpieczeństwainżynieria bezpieczeństwa pracyinżynieria biomedycznainżynieria biosystemówinżynieria biotworzywinżynieria chemiczna i procesowainżynieria ciepłainżynieria cyberprzestrzeniinżynieria cyfryzacjiinżynieria danychinżynieria ekologicznainżynieria elektroniczna i komputerowainżynieria farmaceutycznainżynieria gazu łupkowegoinżynieria geologicznainżynieria górniczainżynieria i analiza danychinżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nyminżynieria i gospodarka wodnainżynieria i monitoring środowiskainżynieria informacjiinżynieria i ochrona środowiskainżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiinżynieria kosmiczna i satelitarnainżynieria kształtowania środowiskainżynieria kwantowainżynieria materiałowainżynieria materiałów kompozytowychinżynieria materiałów medycznychinżynieria meblarstwainżynieria mechaniczna i materiałowainżynieria mechaniczno - medycznainżynieria mechatronicznainżynieria medycznainżynieria metali nieżelaznychinżynieria multimediówinżynieria naftowa i gazowniczainżynieria nanostruktur (makrokierunek)inżynieria nowoczesnych materiałówinżynieria obliczeniowainżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowychinżynieria procesowa i aparatura przemysłowainżynieria procesów odlewniczychinżynieria procesów technologicznychinżynieria produkcji inżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria rolniczainżynieria rolnicza i leśnainżynieria rolno-spożywczainżynieria rolno-spożywcza i leśnainżynieria rzeczoznawstwa samochodowego inżynieria środowiskainżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)inżynieria systemówinżynieria systemów bezpieczeństwainżynieria techniczno-informatycznainżynieria transportu i logistykiinżynieria wzornictwa przemysłowegoinżynieria zarządzaniaprodukcja i bezpieczeństwo żywnościzarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie jakością w produkcji roślinnej

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria produkcji i jakości

W których miastach można studiować kierunek inżynieria produkcji i jakości

Komentarze (1)

Adi
Czy rekrutacja odbywa się na specjalność, czy jest ona wybierana w toku studiów?
11.01.2020

Zobacz również

Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego