Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria procesów technologicznych

Studia na kierunku Inżynieria procesów technologicznych mają na celu wykształcenie inżynierów, posiadających wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu projektowania i zarządzania procesami technologicznymi.

Po ich ukończeniu absolwent będzie przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji konstrukcji, prac wspomagających projektowanie konstrukcji, doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy konstrukcji oraz nadzoru nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.

Oferta edukacyjna na studiach pierwszego stopnia obejmuje dwie specjalności:

 • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji
 • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami.

Gdzie praca po kierunku Inżynieria procesów technologicznych?

Z wiedzą i umiejętnościami wyniesionymi ze studiów absolwent może podjąć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych
 • jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Aby pogłębić wiedzę wyniesioną ze studiów pierwszego stopnia, absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów uzupełniających II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria procesów technologicznych
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku inżynieria procesów technologicznych
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria procesów technologicznych
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku inżynieria procesów technologicznych
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku inżynieria procesów technologicznych
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria procesów technologicznych
Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria procesów technologicznych
W których miastach można studiować kierunek inżynieria procesów technologicznych
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska