Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie procesami produkcyjnymi

Na kierunku zarządzanie procesami produkcyjnymi studenci zdobywają wiedzę w zakresie przeprowadzania diagnozy i poprawy procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystywania metod i narzędzi optymalizacji produkcji, definiowania i wdrażania działań korygujących i zapobiegawczych, planowania i optymalizacji kosztów produkcyjnych, podejmowania decyzji.

Specjalności realizowane na kierunku:

 • zarządzanie produkcją
 • zarządzanie jakością.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie procesami produkcyjnymi

Studia przewidziane są dla inżynierów oraz absolwentów innych studiów pierwszego stopnia.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie procesami produkcyjnymi

Program studiów został zaprojektowany w efekcie konsultacji z przedsiębiorcami w taki sposób, aby uwzględnić ich aktualne potrzeby i wymagania, przede wszystkim w zakresie umiejętności związanych z nowoczesnymi metodami zarządzania i narzędziami wspomagającymi optymalizacje procesów.

Kształcenie ma charakter praktyczny, dlatego program studiów opiera się przed wszystkim na realizacji zajęć w formach aktywnych:

 • laboratoria
 • ćwiczenia
 • warsztaty
 • projekty

prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę posiadającą tytuły zawodowe i praktyczne doświadczenie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie procesami produkcyjnymi

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie dyplomu studiów pierwszego stopnia.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie procesami produkcyjnymi
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zarządzanie procesami produkcyjnymi

Program studiów zarządzanie procesami produkcyjnymi stanowi odpowiedź na zapotrzebowania rekrutacyjne przedsiębiorstw z regionu, jak również środowiska akademickiego uczelni.

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie procesami produkcyjnymi
finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwieglobalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)gospodarka i zarządzanie publiczneinżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymizarządzaniezarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznejzarządzanie bezpieczeństwem narodowymzarządzanie bezpieczeństwem państwazarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytkówzarządzanie gospodarka komunalnązarządzanie i adaptacja do zmian klimatuzarządzanie i dowodzeniezarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i inżynieria usługzarządzanie in­for­macjązarządzanie informacją i bibliotekoznawstwozarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie i prawo w biznesiezarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością i produkcjązarządzanie jakością w produkcji roślinnejzarządzanie kreatywnezarządzanie kryzysem indywidualnymzarządzanie kulturą i mediamizarządzanie miastemzarządzanie międzynarodowe zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimizarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie państwemzarządzanie projektami społecznymizarządzanie publicznezarządzanie ryzykiem zdrowotnymzarządzanie środowiskiemzarządzanie strategicznezarządzanie technikązarządzanie wiedzą i infobrokeringiemzarządzanie w języku angielskimzarządzanie w politykach publicznychzarządzanie w produkcji i przetwórstwie mlekazarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowymzarządzanie w służbach społecznychzarządzanie w sporciezarządzanie w turystyce i w sporciezarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zasobami przyrodyzarządzanie zasobami ziemi
Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie procesami produkcyjnymi
W których miastach można studiować kierunek zarządzanie procesami produkcyjnymi
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Bydgoszczy
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Lublinie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Opolu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy