Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie kreatywne

Zarządzanie kreatywne to multidyscyplinarne studia, które są odpowiedzią na obserwowane w ostatnich latach zmiany w gospodarce światowej i polskiej, a co za tym idzie w podejściu do procesów zarządzania w przedsiębiorstwach.

Studia te zostały zaprojektowane na podstawie badań długofalowych potrzeb rynku pracy oraz trendów w nauczaniu nowoczesnego zarządzania w Polsce i za granicą.

Absolwent uzyskuje unikalne kompetencje z różnych dziedzin koniecznych do efektywnego zarządzania. Program nauczania oparty jest na ścisłej współpracy z praktykami, podmiotami specjalizującymi się w zakresie doskonalenia procesu zarządzania.

Celem studiów na kierunku zarządzanie kreatywne jest wyszkolenie takich absolwentów, którzy pracują koncepcyjnie, a nie odtwórczo. W codziennej pracy opracowują nowatorskie rozwiązania, nie boją się eksperymentować. Najcenniejszym kapitałem jest pomysłowość, talent i intelekt.

Specjalizacje oferowane na kierunku:

 • creative marketing
 • zarządzanie projektami innowacyjnymi
 • design management
 • user experience design.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie kreatywne

Studia powstały z myślą o osobach zainteresowanych tworzeniem nowatorskich rozwiązań w organizacji, wprowadzaniem nowoczesnych technik i metod zarządzania.

W przyszłej pracy niezwykle istotne będą umiejętności miękkie, takie jak skuteczna komunikacja, praca w zespole.

Od kandydatów oczekuje się otwartości, kreatywności, inicjatywy.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie kreatywne

Wybrane przedmioty na kierunku studiów:

 • podstawy zarządzania kreatywnego
 • procesy decyzyjne w organizacji
 • elementy psychologii i komunikacji w biznesie
 • zarządzanie zmianą
 • budowa i komunikacja marki
 • psychologia zachowań i decyzji konsumenckich
 • przywództwo w organizacji
 • negocjacje w biznesie
 • zarządzanie projektem
 • warsztat z technik sprzedaży.

Szczególne znaczenie mają zajęcia praktyczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie kreatywne

Rekrutacja na kierunek zarządzanie kreatywne odbywa się według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie kreatywne
Potencjalne stanowiska przewidziane dla absolwentów zarządzania kreatywnego:
 • specjalista ds. marketingu
 • project manager
 • manager innowacji
 • manager zespołu ds. obsługi klienta
 • managerem ds. badań i rozwoju
 • PR manager.
Absolwenci kierunku pracują w firmach handlowych, informatycznych, konsultingowych, działach personalnych.
Opinie o kierunku zarządzanie kreatywne

Studia na kierunku stanowią nowatorskie spojrzenie na praktykę zarządzania.

Dostrzegają znaczenie twórczego, zespołowego i interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów, pozwalają rozwijać kompetencje w zakresie kreatywnego prowadzenia biznesu.

Jak rozumiana jest kreatywność?


Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie kreatywne
analityka i kreatywność społecznadesign i zarządzanie projektamikreatywność społecznamedia kreatywne: game design, animacja, efekty specjalneprzedsiębiorczość i zarządzanie innowacjamizarządzaniezarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznejzarządzanie bezpieczeństwem narodowymzarządzanie bezpieczeństwem państwazarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytkówzarządzanie gospodarka komunalnązarządzanie i dowodzeniezarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i inżynieria usługzarządzanie in­for­macjązarządzanie informacją i bibliotekoznawstwozarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie i prawo w biznesiezarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością w produkcji roślinnejzarządzanie kryzysem indywidualnymzarządzanie kulturą i mediamizarządzanie miastemzarządzanie międzynarodowe zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimizarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie państwemzarządzanie projektami społecznymizarządzanie publicznezarządzanie ryzykiem zdrowotnymzarządzanie środowiskiemzarządzanie strategicznezarządzanie technikązarządzanie wiedzą i infobrokeringiemzarządzanie w języku angielskimzarządzanie w politykach publicznychzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowymzarządzanie w służbach społecznychzarządzanie w sporciezarządzanie w turystyce i w sporciezarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zasobami przyrody
Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie kreatywne
W których miastach można studiować kierunek zarządzanie kreatywne
Komentarze (1)
Ala
Kierunek stanowi nowatorskie podejście do zarządzania.
08.11.2019
Zobacz również
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Bydgoszczy
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Lublinie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Opolu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Gdańska
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu