Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Studia na kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która będzie zarządzać we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Studia na kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która będzie zarządzać we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

To bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego tak ważne jest, by zadbać o zdobycie wymaganej wiedzy i odpowiednich uprawnień. Istotą kształcenia jest przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy z zakresu działalności placówek edukacyjnych różnego szczebla oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi. W trakcie nauki studenci nauczą się krytycznego myślenia, komunikacji biznesowej, zarządzania projektami oraz podstaw socjologii.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Kierunek Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi powstał z myślą o osobach pragnących zgłębić wiedzę z nauk humanistycznych oraz społecznych. Niezbędnymi kwalifikacjami jakie powinien posiadać przyszły student są odpowiedzialność, umiejętność bycia liderem i efektywnego zarządzania.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • filozofia
 • socjologia
 • psychologia społeczna
 • historia europejskich doktryn artystycznych
 • kulturoznawstwo
 • doktryny społeczno-polityczne
 • podstawy prawa administracyjnego
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • marketing lub Public Relations
 • etyka społeczna z elementami etyki menedżerskiej
 • komunikacja społeczna
 • prawo oświatowe
 • podstawy teorii kultury
 • filozofia kultury
 • logika pragmatyczna
 • prawa człowieka
 • zarządzanie jakością
 • socjologia wychowania i edukacji
 • dylematy moralne współczesnego świata
 • organizacje pozarządowe, ich struktura i sposób zarządzania
 • antropologia filozoficzna
 • prawa dziecka lub Edukacja dla społeczeństw obywatelskich
 • hermeneutyka lub Filozofia człowieka XX w.
 • socjologia religii
 • instytucje oświatowe w Polsce i UE, ich organizacja i zarządzanie
 • etyka środowiskowa
 • polityka społeczna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej kandydaci wybierają jeden przedmiot na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym spośród:

 • język polski
 • historia
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Absolwent kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi znajdzie pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także osób mających sprawować funkcje kierownicze w oświacie.

Opinie o kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Temat oświaty dotyczył bądź dotyczy każdego z nas. Nie da się kształcić przyszłych przywódców, inżynierów, lekarzy, ekonomistów itd, bez solidnych podstaw, które zdobywa się na szczeblach szkolnictwa podstawowego. Ale, do tego potrzebna jest dobrze naoliwiona maszyna, sterowana przez osoby znające jednocześni tajniki zarządzania oraz socjologi, ale też sam system szkolnictwa.

Dzięki takim studiom jak Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi, na rynku pracy pojawią się specjaliści biegle wykorzystujący różnorodną wiedzę, niezbędna do prawidłowego i odpowiedzialnego administrowania takimi placówkami jak szkoły, świetlice, domy kultury i inne.

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie biznesem zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie gospodarką komunalną zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu zarządzanie i dowodzenie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i inżynieria usług zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo zarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie in­for­macją zarządzanie inżynierskie zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością i produkcją zarządzanie jakością w produkcji roślinnej zarządzanie kreatywne zarządzanie kryzysem indywidualnym zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie miastem zarządzanie międzynarodowe zarządzanie państwem zarządzanie procesami produkcyjnymi zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie publiczne zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie strategiczne zarządzanie techniką zarządzanie w administracji publicznej zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w politykach publicznych zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka zarządzanie w sporcie zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie w turystyce i w sporcie zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem zarządzanie zasobami Ziemi zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zasobami przyrody zarządzanie zmianą społeczną zarządzanie środowiskiem

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Komentarze (1)

Weronika
Jestem własnie po konkursie na dyrektora, któy udało mi się wygrać! Najważniejsza kwestią jest kierunkowe wykształcenie, ja akurat skończyłam studia podyplomowe na WSKZ i otrzymałam pełne kwalifkacje, które pozowliły mi wziąć udział w konkusie i objąć stanowisko dyrekotra :)
09.08.2021

Zobacz również

Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach