Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Studia na kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która będzie zarządzać we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Istotą kształcenia jest przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy z zakresu działalności placówek edukacyjnych różnego szczebla oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi. W trakcie nauki studenci nauczą się krytycznego myślenia, komunikacji biznesowej, zarządzania projektami oraz podstaw socjologii.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Student może kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Kierunek Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi powstał z myślą o osobach pragnących zgłębić wiedzę z nauk humanistycznych oraz społecznych. Niezbędnymi kwalifikacjami jakie powinien posiadać przyszły student są odpowiedzialność, umiejętność bycia liderem i efektywnego zarządzania.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • filozofia
 • socjologia
 • psychologia społeczna
 • historia europejskich doktryn artystycznych
 • kulturoznawstwo
 • doktryny społeczno-polityczne
 • podstawy prawa administracyjnego
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • marketing lub Public Relations
 • etyka społeczna z elementami etyki menedżerskiej
 • komunikacja społeczna
 • prawo oświatowe
 • podstawy teorii kultury
 • filozofia kultury
 • logika pragmatyczna
 • prawa człowieka
 • zarządzanie jakością
 • socjologia wychowania i edukacji
 • dylematy moralne współczesnego świata
 • organizacje pozarządowe, ich struktura i sposób zarządzania
 • antropologia filozoficzna
 • prawa dziecka lub Edukacja dla społeczeństw obywatelskich
 • hermeneutyka lub Filozofia człowieka XX w.
 • socjologia religii
 • instytucje oświatowe w Polsce i UE, ich organizacja i zarządzanie
 • etyka środowiskowa
 • polityka społeczna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej kandydaci wybierają jeden przedmiot na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym spośród:

 • język polski
 • historia
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Absolwent kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi znajdzie pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także osób mających sprawować funkcje kierownicze w oświacie.

Opinie o kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Temat oświaty dotyczył bądź dotyczy każdego z nas. Nie da się kształcić przyszłych przywódców, inżynierów, lekarzy, ekonomistów itd, bez solidnych podstaw, które zdobywa się na szczeblach szkolnictwa podstawowego. Ale, do tego potrzebna jest dobrze naoliwiona maszyna, sterowana przez osoby znające jednocześni tajniki zarządzania oraz socjologi, ale też sam system szkolnictwa.

Dzięki takim studiom jak Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi, na rynku pracy pojawią się specjaliści biegle wykorzystujący różnorodną wiedzę, niezbędna do prawidłowego i odpowiedzialnego administrowania takimi placówkami jak szkoły, świetlice, domy kultury i inne.

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznejzarządzanie bezpieczeństwem narodowymzarządzanie bezpieczeństwem państwazarządzanie biznesemzarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytkówzarządzanie gospodarka komunalnązarządzanie i adaptacja do zmian klimatuzarządzanie i dowodzeniezarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i inżynieria usługzarządzanie in­for­macjązarządzanie informacją i bibliotekoznawstwozarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie inżynierskiezarządzanie i prawo w biznesiezarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością i produkcjązarządzanie jakością w produkcji roślinnejzarządzanie kreatywnezarządzanie kryzysem indywidualnymzarządzanie kulturą i mediamizarządzanie miastemzarządzanie międzynarodowe zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimizarządzanie państwemzarządzanie procesami produkcyjnymizarządzanie projektami społecznymizarządzanie publicznezarządzanie ryzykiem zdrowotnymzarządzanie środowiskiemzarządzanie strategicznezarządzanie technikązarządzanie w administracji publicznejzarządzanie wiedzą i infobrokeringiemzarządzanie w języku angielskimzarządzanie w politykach publicznychzarządzanie w produkcji i przetwórstwie mlekazarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowymzarządzanie w służbach społecznychzarządzanie w sporciezarządzanie w turystyce i w sporciezarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zasobami przyrodyzarządzanie zasobami ziemizarządzanie zmianą społeczną

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Gdańska