Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Studia na kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która będzie zarządzać we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Studia na kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która będzie zarządzać we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

To bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego tak ważne jest, by zadbać o zdobycie wymaganej wiedzy i odpowiednich uprawnień. Istotą kształcenia jest przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy z zakresu działalności placówek edukacyjnych różnego szczebla oraz zarządzania organizacjami pozarządowymi. W trakcie nauki studenci nauczą się krytycznego myślenia, komunikacji biznesowej, zarządzania projektami oraz podstaw socjologii.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Kierunek Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi powstał z myślą o osobach pragnących zgłębić wiedzę z nauk humanistycznych oraz społecznych. Niezbędnymi kwalifikacjami jakie powinien posiadać przyszły student są odpowiedzialność, umiejętność bycia liderem i efektywnego zarządzania.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • filozofia
 • socjologia
 • psychologia społeczna
 • historia europejskich doktryn artystycznych
 • kulturoznawstwo
 • doktryny społeczno-polityczne
 • podstawy prawa administracyjnego
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • marketing lub Public Relations
 • etyka społeczna z elementami etyki menedżerskiej
 • komunikacja społeczna
 • prawo oświatowe
 • podstawy teorii kultury
 • filozofia kultury
 • logika pragmatyczna
 • prawa człowieka
 • zarządzanie jakością
 • socjologia wychowania i edukacji
 • dylematy moralne współczesnego świata
 • organizacje pozarządowe, ich struktura i sposób zarządzania
 • antropologia filozoficzna
 • prawa dziecka lub Edukacja dla społeczeństw obywatelskich
 • hermeneutyka lub Filozofia człowieka XX w.
 • socjologia religii
 • instytucje oświatowe w Polsce i UE, ich organizacja i zarządzanie
 • etyka środowiskowa
 • polityka społeczna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej kandydaci wybierają jeden przedmiot na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym spośród:

 • język polski
 • historia
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Absolwent kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi znajdzie pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także osób mających sprawować funkcje kierownicze w oświacie.

Opinie o kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Temat oświaty dotyczył bądź dotyczy każdego z nas. Nie da się kształcić przyszłych przywódców, inżynierów, lekarzy, ekonomistów itd, bez solidnych podstaw, które zdobywa się na szczeblach szkolnictwa podstawowego. Ale, do tego potrzebna jest dobrze naoliwiona maszyna, sterowana przez osoby znające jednocześni tajniki zarządzania oraz socjologi, ale też sam system szkolnictwa.

Dzięki takim studiom jak Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi, na rynku pracy pojawią się specjaliści biegle wykorzystujący różnorodną wiedzę, niezbędna do prawidłowego i odpowiedzialnego administrowania takimi placówkami jak szkoły, świetlice, domy kultury i inne.

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie biznesem zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie gospodarką komunalną zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu zarządzanie i dowodzenie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i inżynieria usług zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo zarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie in­for­macją zarządzanie inżynierskie zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością i produkcją zarządzanie jakością w produkcji roślinnej zarządzanie kreatywne zarządzanie kryzysem indywidualnym zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie miastem zarządzanie międzynarodowe zarządzanie państwem zarządzanie procesami produkcyjnymi zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie publiczne zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie strategiczne zarządzanie techniką zarządzanie w administracji publicznej zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w politykach publicznych zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka zarządzanie w sporcie zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie w turystyce i w sporcie zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem zarządzanie zasobami Ziemi zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zasobami przyrody zarządzanie zmianą społeczną zarządzanie środowiskiem

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Komentarze (1)

Weronika
Jestem własnie po konkursie na dyrektora, któy udało mi się wygrać! Najważniejsza kwestią jest kierunkowe wykształcenie, ja akurat skończyłam studia podyplomowe na WSKZ i otrzymałam pełne kwalifkacje, które pozowliły mi wziąć udział w konkusie i objąć stanowisko dyrekotra :)
09.08.2021

Zobacz również

Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Łódzka
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Zamojska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie