Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w języku angielskim

Studia na kierunku Zarządzanie w języku angielskim uczą, jak zorganizować działalność gospodarczą w wybranej formie organizacyjno-prawnej, w jaki sposób formułować rozwiązania typowych problemów zarządczych i merytorycznych w organizacji i w jej poszczególnych obszarach funkcjonalnych.

Kończąc kierunek Zarządzanie w języku angielskim absolwent potrafi identyfikować, interpretować i oceniać zachowania członków zespołów oraz stosować typowe techniki wpływania na te zachowania, potrafi współdziałać i pracować w grupowych i zespołowych formach organizacji pracy, umie dobierać i tworzyć proste instrumenty informatyczne wspierające rozwiązanie typowych problemów zarządczych.

Umiejętności absolwenta kwalifikują go do pracy na stanowiskach merytorycznych w obszarach: organizacji i planowania produkcji, marketingu, logistyki, rachunkowości, kadr, organizacji i zarządzania oraz związanych z wdrażaniem systemów informatycznych w zarządzaniu. Może także pełnić funkcje kierownika małego zespołu pracowników, a w szczególności prowadzić własną działalność gospodarczą.

Na kierunku Zarządzanie w języku angielskim przewidziano specjaność:

 • Organizational Management

Co będziesz umiał po kierunku Zarządzanie w języku angielskim?

 • Inicjować i organizować działalność gospodarczą
 • Formułować alternatywne rozwiązania typowych problemów zarządczych i merytorycznych w organizacji i w jej poszczególnych obszarach funkcjonalnych
 • Identyfikować, interpretować i oceniać zachowania członków organizacji oraz stosować techniki wpływania na te zachowania
 • Dobierać i tworzyć proste instrumenty informatyczne wspierające rozwiązanie typowych problemów zarządczych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie w języku angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku zarządzanie w języku angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie w języku angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie w języku angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku zarządzanie w języku angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie w języku angielskim

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie w języku angielskim

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie w języku angielskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu