Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie i dowodzenie

Zarządzanie i dowodzenie to kierunek cywilny, ale silnie powiązany z wojskowością.

Studia na tym kierunku mają na celu wykształcenie specjalistów potrafiących analizować zjawiska gospodarcze i społeczne oraz przewidywać ich następstwa. Absolwenci będą posiadać umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, analiz procesów gospodarczych, organizowania działań systemów technicznych.

Specjalności oferowane w ramach kierunku:

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie systemami informacyjnymi
 • finanse i rachunkowość w zarządzaniu
 • zarządzanie biznesem
 • zarządzanie logistyką i transportem
 • zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie

Idealnym kandydatem na studia z zarządzania i dowodzenia będzie osoba, która chce związać swoją przyszłość z instytucjami odpowiadającymi za obronność i bezpieczeństwo państwa. Pożądane są osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych. Niezbędna jest dyscyplina.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie i dowodzenie

Przykładowe przedmioty na studiach z zarządzania i dowodzenia:

 • zarządzanie logistyką
 • badania marketingowe
 • wnioskowanie statystyczne
 • współczesne wyzwania zarządzania i dowodzenia
 • współczesne zagrożenia bezpieczeństwa
 • prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu
 • system bezpieczeństwa państwa
 • makroekonomia
 • zarządzanie strategiczne
 • psychologia w zarządzaniu i dowodzeniu
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i konflikty społeczne
 • etyka w zarządzaniu i dowodzeniu
 • wychowanie fizyczne (specjalne)
 • komunikacja i wystąpienia publiczne
 • negocjacje i mediacje
 • organizacja pracy kierowniczej w organizacji
 • ryzyko podejmowania decyzji w organizacji
 • zarządzanie zmianą w organizacji
 • system zarządzania jakością w sektorze publicznym i prywatnym
 • bezpieczeństwo informacyjne w organizacji
 • dowodzenie
 • prawne aspekty zarządzania kadrami
 • analiza kosztów pracy.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie i dowodzenie

Przedmioty, stanowiące podstawę rekrutacji na studia, to geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie i dowodzenie

Absolwenci zarządzania i dowodzenia są przygotowani do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z obronnością państwa. Mogą ich zatrudnić takie instytucje jak:

 • instytucje naukowe (krajowe i zagraniczne)
 • administracja państwowa i samorządowa
 • organizacje publiczne
 • przemysł obronny
 • jednostki sił zbrojnych.

Opinie o kierunku zarządzanie i dowodzenie

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie i dowodzenie

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie i dowodzenie

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie i dowodzenie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również