Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie i dowodzenie

Zarządzanie i dowodzenie to propozycja kształcenia w ramach studiów drugiego stopnia.

Studia na tym kierunku mają na celu wykształcenie specjalistów potrafiących analizować zjawiska gospodarcze i społeczne, przewidywać ich następstwa. Absolwenci będą posiadać umiejętność zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, analiz procesów gospodarczych, organizowania działań systemów technicznych.

W programie studiów na kierunku Zarządzanie i dowodzenie przewidziano takie przedmioty, jak: Zarządzanie strategiczne, Badania operacyjne, Negocjacje, Logistyka, Dowodzenie operacyjne, Bezpieczeństwo państwa, Teoria walki zbrojnej, Zarządzanie procesami, Teoria współczesnych operacji, Współczesne konflikty zbrojne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Współczesne wyzwania zarządzania, Bezpieczeństwo informatyczne w organizacji, Zarządzanie kompetencjami.

Specjalności oferowane w ramach tego kierunku:

 • zarządzanie logistyką
 • finanse i rachunkowość w zarządzaniu
 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych

Gdzie i jaka praca po kierunku Zarządzanie i dowodzenie?

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia na stanowiskach wymagających kompetencji z zakresu zarządzania, przede wszystkich w komórkach personalnych, w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa, organizacji państwowej i samorządowej a ponadto w organizacjach gospodarczych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie i dowodzenie
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku zarządzanie i dowodzenie
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie i dowodzenie
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie i dowodzenie
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zarządzanie i dowodzenie
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie i dowodzenie
Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie i dowodzenie
W których miastach można studiować kierunek zarządzanie i dowodzenie
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku