Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie projektami

Studia na kierunku Zarządzanie projektami dostarczają specjalistycznej wiedzy w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych. Studenci zostają wyposażeni w umiejętności pracy w zespole projektowym, posługiwania się odpowiednimi narzędziami, metodami i technikami zarządzania projektami, wykorzystywania narzędzi informatycznych wspomagających proces zarządzania projektami, analizowania, oceniania i planowania projektów.

Są również przygotowywani w zakresie umiejętności społeczno-komunikacyjnych, które mają służyć tworzeniu, kierowaniu oraz współpracy w zespole projektowym, również w sytuacjach konfliktowych czy kryzysowych. Studia dają możliwość podejścia do certyfikowanego egzaminu z zarządzania projektami.

Na studiach II stopnia można wybrać jedną z proponowanych specjalności:

 • nowoczesne zarządzanie projektami,
 • tradycyjne zarządzanie projektami.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie projektami

Studia na tym kierunku to propozycja dla osób o zainteresowaniach w obszarze nauk ekonomicznych. To kierunek dla tych, którzy potrafią pracować w zespole i dobrze radzą sobie w warunkach stresu.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie projektami

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • matematyka
 • mikroekonomia
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • prawo
 • podstawy finansów
 • statystyka
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • rachunkowość finansowa
 • podstawy przedsiębiorczości
 • podstawy zarządzania projektami
 • metodyka i standardy zarządzania projektami
 • zarządzanie zespołem projektowym
 • zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • zarządzanie portfelem projektów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie projektami

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • matematyka (poziom podstawowy)
 • przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony) do wyboru: matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie dyplomu ukończenia studiów ewentualnie średniej ocen ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie projektami

Studia na tym kierunku wyposażają absolwentów w kompetencje umożliwiające zajmowanie stanowisk kierowników projektów.

Rośnie popyt na takich specjalistów, ponieważ firmy coraz częściej organizują swoje działania w formule projektowej.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia jako Project Manager w międzynarodowych przedsiębiorstwach branży informatycznej, konsultingowej, budowlanej, produkcyjnej czy finansowej.

Opinie o kierunku zarządzanie projektami

Osoby zainteresowane studiami na tym kierunku powinny zajrzeć na stronę:

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie projektami

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie projektami

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie projektami

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu