Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie państwem

Kierunek studiów Zarządzanie państwem mieści się w obszarze nauk społecznych. Pierwszym jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy o państwie i polityce, a także zasadach oraz sposobach efektywnego zarządzania w jego instytucjach. Natomiast drugim zadaniem jest wyuczenie umiejętności i kompetencji umożliwiających przyszłemu absolwentowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w działaniach organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym państwie i społeczeństwie.

Kierunek Zarządzanie państwem korzysta przede wszystkim z dorobku dyscyplin „nauki o polityce publicznej” oraz „nauki o zarządzaniu”. Należą one do empirycznych nauk społecznych, które umożliwiają opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie zasad, mechanizmów oraz instrumentów zarządzania państwem w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym z uwzględnieniem otoczenia, w jakim działa współczesne państwo.

Z uwagi na złożoność życia społecznego, w kształceniu przyszłych specjalistów w zakresie zarządzania państwem, konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o polityce, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o administracji oraz prawo.

Efektywna działalność dydaktyczna nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii i filozofii. Opis, analiza i wyjaśnianie współczesnych zjawisk w życiu państwa wymaga ukazania ich historycznych uwarunkowań, uwzględnienia wskazań filozofii i etyki oraz wniosków z dziejów myśli politycznej oraz prawnej.

Specjalizacje oferowane na kierunku:

 • administracja publiczna
 • zarządzanie projektami i funduszami Unii Europejskiej
 • zarządzanie wizerunkiem w instytucjach publicznych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie państwem

Zarządzanie państwem to kierunek dla osób charyzmatycznych, odpowiedzialnych i ambitnych.

Kandydat powinien być kreatywny, posiadać zdolności perswazyjne oraz być odpornym na stres.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie państwem

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • podstawy wiedzy o polityce
 • podstawy wiedzy o państwie i prawie
 • historia ustroju państwa
 • instytucje polityczne współczesnych państw
 • administracja publiczna
 • samorząd i polityka lokalna
 • ekonomia
 • prawo i postępowanie administracyjne
 • prawo i instytucje Unii Europejskiej
 • ustrój samorządu terytorialnego
 • zamówienia publiczne
 • E-administracja
 • zarządzanie w sektorze publicznym
 • polityka gospodarcza
 • międzynarodowe determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
 • polityka społeczna
 • organizacje sektora publicznego
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • kadry w administracji publicznej
 • zarządzanie majątkiem publicznym
 • strategiczne planowanie rozwoju
 • projektowanie i organizowanie kampanii wyborczej
 • zarządzanie kryzysowe
 • techniki negocjacyjne
 • strategiczne planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego
 • ustrój samorządu specjalnego
 • system prawny UE
 • zarządzanie polityką europejską w Polsce
 • kontrola i monitoring w projektach UE
 • prawo prasowe i dostęp do informacji publicznej
 • media społecznościowe w sektorze publicznym
 • PR kryzysowy.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie państwem

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Podczas rekrutacji uwzględnianie są przedmioty:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • WOS
 • historia
 • dowolny przedmiot dodatkowy.

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie państwem

Absolwent kierunku Zarządzanie państwem będzie mógł rozpocząć pracę w:

 • instytucjach publicznych
 • ministerstwach i urzędach centralnych
 • urzędach wojewódzkich
 • jednostkach samorządowych
 • stowarzyszeniach
 • fundacjach
 • instytucjach europejskich.

Opinie o kierunku zarządzanie państwem

Przekonajcie się, że warto studiować Zarządzanie państwem:

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie państwem

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie państwem

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie państwem

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim