Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie państwem

Kierunek studiów Zarządzanie państwem mieści się w obszarze nauk społecznych. Pierwszym jego zadaniem jest dostarczenie wiedzy o państwie i polityce, a także zasadach oraz sposobach efektywnego zarządzania w jego instytucjach. Natomiast drugim zadaniem jest wyuczenie umiejętności i kompetencji umożliwiających przyszłemu absolwentowi kreacyjne i innowacyjne uczestnictwo w działaniach organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących we współczesnym państwie i społeczeństwie.

Kierunek Zarządzanie państwem korzysta przede wszystkim z dorobku dyscyplin „nauki o polityce publicznej” oraz „nauki o zarządzaniu”. Należą one do empirycznych nauk społecznych, które umożliwiają opisywanie, wyjaśnianie, ocenianie i prognozowanie zasad, mechanizmów oraz instrumentów zarządzania państwem w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym z uwzględnieniem otoczenia, w jakim działa współczesne państwo.

Z uwagi na złożoność życia społecznego, w kształceniu przyszłych specjalistów w zakresie zarządzania państwem, konieczne jest odwołanie się także do dorobku innych dyscyplin w obszarze nauk społecznych takich jak: nauki o polityce, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki o administracji oraz prawo.

Efektywna działalność dydaktyczna nie jest możliwa bez wykorzystania dorobku również nauk humanistycznych, a zwłaszcza historii i filozofii. Opis, analiza i wyjaśnianie współczesnych zjawisk w życiu państwa wymaga ukazania ich historycznych uwarunkowań, uwzględnienia wskazań filozofii i etyki oraz wniosków z dziejów myśli politycznej oraz prawnej.

Specjalizacje oferowane na kierunku:

 • administracja publiczna
 • zarządzanie projektami i funduszami Unii Europejskiej
 • zarządzanie wizerunkiem w instytucjach publicznych.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie państwem

Zarządzanie państwem to kierunek dla osób charyzmatycznych, odpowiedzialnych i ambitnych.

Kandydat powinien być kreatywny, posiadać zdolności perswazyjne oraz być odpornym na stres.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie państwem

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • podstawy wiedzy o polityce
 • podstawy wiedzy o państwie i prawie
 • historia ustroju państwa
 • instytucje polityczne współczesnych państw
 • administracja publiczna
 • samorząd i polityka lokalna
 • ekonomia
 • prawo i postępowanie administracyjne
 • prawo i instytucje Unii Europejskiej
 • ustrój samorządu terytorialnego
 • zamówienia publiczne
 • E-administracja
 • zarządzanie w sektorze publicznym
 • polityka gospodarcza
 • międzynarodowe determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
 • polityka społeczna
 • organizacje sektora publicznego
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • kadry w administracji publicznej
 • zarządzanie majątkiem publicznym
 • strategiczne planowanie rozwoju
 • projektowanie i organizowanie kampanii wyborczej
 • zarządzanie kryzysowe
 • techniki negocjacyjne
 • strategiczne planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego
 • ustrój samorządu specjalnego
 • system prawny UE
 • zarządzanie polityką europejską w Polsce
 • kontrola i monitoring w projektach UE
 • prawo prasowe i dostęp do informacji publicznej
 • media społecznościowe w sektorze publicznym
 • PR kryzysowy.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie państwem

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Podczas rekrutacji uwzględnianie są przedmioty:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • WOS
 • historia
 • dowolny przedmiot dodatkowy.

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie państwem

Absolwent kierunku Zarządzanie państwem będzie mógł rozpocząć pracę w:

 • instytucjach publicznych
 • ministerstwach i urzędach centralnych
 • urzędach wojewódzkich
 • jednostkach samorządowych
 • stowarzyszeniach
 • fundacjach
 • instytucjach europejskich.

Opinie o kierunku zarządzanie państwem

Przekonajcie się, że warto studiować Zarządzanie państwem:

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie państwem

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie państwem

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie państwem

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Łódzka
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego