Jakiego kierunku studiów szukasz?

Obronność państwa

Studia na kierunku obronność państwa obejmują wiedzę z obszaru nauk społecznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, o obronności, o bezpieczeństwie i nauk pokrewnych.

Na zajęciach podejmowana jest problematyka obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym szczególnie zarządzania obronnością, realizowania zadań obronnych na różnych poziomach systemu obronnego państwa, utrzymania i wzmacniania zdolności obronnych państwa, kreowania polityki obronnej, współdziałania w dziedzinie obronności w wymiarze narodowym, sojuszniczym i Unii Europejskiej.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku obronność państwa

Kandydaci na studia na kierunku obronność państwa powinni być absolwentami studiów I stopnia.

Oczekuje się od nich zainteresowania problematyką obronności, umiejętności analizy, oceny i interpretacji zagrożeń.

Powinni cechować się zaradnością, kreatywnością, odpornością na stres.

Program kształcenia na kierunku obronność państwa

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • zarządzanie strategiczne
 • współpraca cywilno-wojskowa
 • strategia obronności wybranych państw
 • strzelectwo
 • budowa broni i amunicji
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • informatyka w obronności
 • język wojskowy
 • obrona narodowa
 • przygotowanie obronne społeczeństwa
 • operacje pokojowe
 • działalność sztabów
 • przywództwo w organizacji zhierarchizowanej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku obronność państwa

Na studiach II stopnia wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

Perspektywy pracy po kierunku obronność państwa

Absolwenci mogą pracować na stanowiskach specjalistów, analityków czy kierowników w:

 • jednostkach administracji
 • podmiotach gospodarczych
 • ośrodkach zarządzania kryzysowego
 • siłach zbrojnych
 • instytucjach naukowych
 • przedsiębiorstwach przemysłu obronnego
 • organizacjach i instytucjach proobronnych.

Opinie o kierunku obronność państwa

Kierunek obronność państwa jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata.

Obecnie potrzebni są specjaliści, którzy potrafią zarządzać w sytuacjach kryzysowych i zadbać o bezpieczeństwo państwa oraz porządku publicznego.

Kierunki pokrewne do kierunku obronność państwa

Jakie uczelnie oferują kierunek obronność państwa

W których miastach można studiować kierunek obronność państwa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu